Skandinavisk fenologi
Tidlige og sene observasjoner

Vær - Stasjoner - Vår - Høst - Høstspill - Vinter - ObservatørerDriftsmelding: Våren 2020 arbeider vi kontinuerlig med å forbedre fenologi-sidene ...

Fenologi er læren om tidlige og sene observasjoner. Nedenfor er disse satt opp i tabellform. Da Skandinavia har en stor geografisk variasjon er det naturlig å dele inn området etter regioner. Hver region har sin fenologiliste. Også observasjoner av tidlige og sene ubestemte flaggermus er av interesse. Send inn din observasjon så vil den bli ført opp på listen nedenfor. Husk å inkluder klokkeslett da det lett oppstår forvirring mellom datoer. Husk at en natt strekker seg over to datoer. Nedenfor føres opp datoer for "natt til". Dvs at f.eks. 24. april betyr natten 23. - 24. april.

Mange av de som sender inn sine observasjoner har ikke den nødvendige kunnskap og erfaring for å bestemme flaggermus. Artsnavnet vil da ofte kunne fremtre som ubestemt nedenfor. De som er kvalifisert til å artsbestemme flaggermus ved hjelp av ultralydsdetektor er markert med blå skrift under "observatører". Kvalitetssikrede (sikre) observasjoner er markert med mørk grønn skrift.
      Noen av de danske observasjonene er hentet fra http://www.birdwatch.dk etter tillatelse (markert med *). Det er også supplert med observasjoner fra Artportalen (Sverige), Artsdatabanken (Norge) og Naturdatabanken (Skandinavisk).

Tidlige og sene observasjoner kan sendes til NIFF på elektronisk post eller vanlig post (Postboks 247, 2001 Lillestrøm).

Vi er på jakt etter røktere som kan hånd om de lokale stasjonene. Ta kontakt hvis dette virker interessant, så sender vi deg et skjema med spørsmål vi må få avklart først.

 

Vises siden uten frames? Klikk her

 


Fenologistasjonene er fordelt på Jylland, Fyn, Bornholm, Götaland, Svealand, sentrale Østlandet, Sørlandet, Jæren og Trøndelag.


VÆRET

Været påvirker sterkt flaggermusaktiviteten, og når dyrene har mulighet for å finne insekter. Når temperaturer kryper under 6oC forsvinner insektene. Over 10 grader er insektaktiviteten på sitt høyeste.

I kystområder vil fralandsvind om kvelden føre insekter langt til havs. Under trekktiden på våren og høsten vil vindretning og vindhastighet ha stor betydning for trekkende arter slik som Nyctalus-, Vespertilio- og Pipistrellus-artene.
Også snødekke kan ha stor betydning, særlig utbredelsen til Plecotus- og Pipistrellus-artene. Disse overvintrer oftest i regioner uten snødekke om vinteren.

Regn, regn, regn
Regn er den viktigste faktoren som påvirker flaggermusaktivitet om sommeren. Å kunne forutsi regnsituasjonen for kvelden er det siste en gjør før feltarbeidet påbegynnes. Nedbørsradarene er gode å bruke til dette. De oppdateres ofte, og en kan lett forutsi hvor det vil regne de neste timene.
      Værradar for Norden kan gi en god oversikt. Ellers har DNMI flere gode lokalkart som oppdateres hvert 15. minutt. For Danmark, Sveriges vestkyst og Skåne har DMI en god radar. Ellers har SMHI et interaktivt kart der nedbørsradaren dekker Sverige (5 min. intervaller) og Norden (15 min. intervaller). Den siste virker å være den mest praktiske.

Norge
www.yr.no - værvarsler og annen meteorologisk informasjon. Det drives som et samarbeid mellom Norsk rikskringkasting (NRK) og Meteorologisk institutt.

www.senorge.no
- Daglig oppdaterte kart over snø-, vær- og vannforhold og klima.
www.met.no - Det norske meterorologiske Institutt

Sverige
www.smhi.se - Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Danmark
www.dmi.dk - Danmarks meteorologsike Institut

Finland
Metorologiska Institutet (svensk, English)

Europa
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts

   


Rain near the village Lunde, The north of Funen, Denmark.
Regnbyge ved Lunde på Nordfyn, Danmark.

Foto: Malene Thyssen.

 


SMHI:s väderstation på Observatoriekullen i Stockholm. Foto: Holger Ellgaard.

 


Storm i Stillehavet. Kilde: Wikimedia.


FENOLOGI-STASJONENE

Passive ultralydsdetektorer benyttes som fenologistasjoner. Disse samler data over flere måneder. Modellene inkluderer AnaBat Express, AnaBat Swift og SongMeter 2 som alle drives av batterier. Data lagres på et SD kort, og lastes ned etter behov eller ved sesongens slutt. Våre fenologistasjoner er utplassert på strategiske plasser som representerer landsdel/klima og hvor det samtidig finnes en relativ rik flaggermusfauna.
      Stasjonene finnes i Frederikshavn, Dronninglund, Djursland, Aarhus, Skåne, Småland, Arvika, Askim, Lillestrøm, Oslo, Sandnes, Stavanger og Fosen.

Datastasjoner
En rekke lokaliteter er selektert som datastasjoner. De representerer en region/landsdel der vi har presentert meteorologiske data og PFN-indeks for hver lokalitet. Stasjonen kan benyttes som kilde når en skal skrive rapporter eller arbeide med flaggermus i felt. Fenologistasjonene er understreket. Vi har følgende datastasjoner...

Nemoral region: Områder uten meteorologisk vinter, med vegetasjon av varmekjære trær som bøk og eik. Lokalitetene er Vendsyssel (Frederikshavn), Djursland, Søhøjlandet (Ry), Fyn (Assens), Skåne (Hässleholm) og Bornholm.

Boreonemoral region: Stavanger, Kristiansand, Göteborg, Svenska Höglandet og Gotland.

Boreale region: Oslo, Romerike, Askim, Köla, Örebro og Stockholm.

Fjordlandet: Romsdalen (Rauma) og Trøndelag (Rissa).

Indre strøk: Nord-Østerdalen (Tynset).


   


Romsås i Oslo har hatt fenologistasjoner i flere år. Her er en AnaBat II med ZCAIM. Foto: Leif Yngve Gjerde.


AnaBat Express er den mest benyttede pasive detektoren til våre fenologistasjoner. Foto: Ukjent (Titley Scientific).

Vendsyssel 1

Lokalitet: Frederikshavn
Vegetationszone: Nemoral
Region: Jylland (Vendsyssel)

Grund til valg af lokalitet: .

Ønsket periode:
10. marts - 20. maj
10. august - 10. oktober

Vejrprognose
Nuværende vejrsituation
Statistikk
: ? målestasjon

Status: Aktiveret.
 

Bangsbo i Frederikshavn. Foto: Leif Yngve Gjerde.

 


   

Vendsyssel 2

Lokalitet: Dronninglund
Vegetationszone: Nemoral
Region: Jylland (Vendsyssel)

Grund til valg af lokalitet: .

Ønsket periode:
10. marts - 20. maj
10. august - 10. oktober

Vejrprognose
Nuværende vejrsituation
Statistikk
: ? målestasjon

Status: Aktiveret.
 

Dronninglund. Foto: Leif Yngve Gjerde.

 


   

Djursland 1

Plassering: Sostrup, Grenaa
Vegetationszone: Nemoral
Region: Jylland (Djursland)

Grund til valg af lokalitet: .

Ønsket periode:
10. marts - 20. maj
10. august - 10. oktober

Vejrprognose
Nuværende vejrsituation
Statistikk
: ? målestasjon

Status: Ude av drift.

 

Sostrup Slot på Djursland. Foto: Leif Yngve Gjerde.


Sostrup Slot på Djursland. Foto: Leif Yngve Gjerde.


Sostrup Slot på Djursland. Foto: Leif Yngve Gjerde.


   

Midt-Jylland

Plassering: Ry, Aarhus
Vegetationszone: Nemoral
Region: Jylland (Søhøjlandet)

Grund til valg af lokalitet: .

Ønsket periode:
10. marts - 20. maj
10. august - 10. oktober

Vejrprognose
Nuværende vejrsituation
Statistikk
: Blindern målestasjon

Status: Aktiveret.
 

Foto: Leif Yngve Gjerde.

   

Skåne 1

Plats: Vittsjö, Hässleholm
Vegetationszon: Nemoral
Region: Götaland

Anledning för val av plats: .

Önskad period:
10. mars - 20. maj
10. august - 10. oktober

Väderprognos
Nuvarande siffror (Hästveda)
Statistik
: Hästveda Mo

Status: Aktiverad

   

Vittsjö i Hässleholm. Foto: Leif Yngve Gjerde.

   

Svenske høylandet

Plats: Tabergsån, Jönköping
Vegetationszon: Boreonemoral
Region: Götaland

Anledning för val av plats: .

Önskad period:
10. mars - 20. maj
10. august - 10. oktober

Väderprognos
Nuvarande siffror (Jönköpings flygplats)
Statistik
: Jönköpings flygpats

Status: Aktiverad

   

Tabergsån i Jönköping. Foto: Leif Yngve Gjerde.

   

Värmland 1

Plats: Köla, Eda
Vegetationszon: Boreonemoral
Region: Svealand

Anledning för val av plats: .

Önskad period:
10. mars - 20. maj
10. august - 10. oktober

Väderprognos
Nuvarande siffror (Arvika flygplats)
Statistik
: Arvika flygplars

Status: Aktiverad
Period: 8/4 → 9/5+

Ekstremum:
 ● N. noctula: 21/4 (4 rec.)
 ● Vespertilio murinus: 23/4 (2 rec.)
 ● E. nilssonii: 15/4
 ● Myotis: 8/4, 16/4, 17/4, 18/4
 ● P. pygmaeus:

Sesongstart:
 ● N. noctula:
 ● Vespertilio murinus:
 ● E. nilssonii: 19/4
 ● Myotis: 22/4Temperature at sunset (left y-aksis).


Temperature at sunset (left y-aksis) vs. bat activity (recordings of E.nilssonii).

 

Kölaälven i Vestra Värmland. Foto: Leif Yngve Gjerde.


Kölaälven i Vestra Värmland. Foto: Leif Yngve Gjerde.


   

Østfold 1

Plassering: Romsåsen gruver, Askim
Vegetasjonssone: Boreonemoral
Region: Østlandet

Begrunnelse for valg av lokalitet: .

Ønsket utplassering:
10. mars - 20. mai
10. august - 10. oktober

Værprognose
Nåværende situasjon
Historiske værdata
: Kykkelsrud målestasjon (SN3720)

Status: I drift


 

Utenfor Romsåsen gruver i Askim. Foto: Leif Yngve Gjerde.

   

Romerike 1

Plassering: Stilla, Skedsmo
Vegetasjonssone: Boreonemoral
Region: Østlandet

Begrunnelse for valg av lokalitet: .

Ønsket utplassering:
10. mars - 20. mai
10. august - 10. oktober

Værprognose
Nåværende situasjon (Kjeller)
Historiske værdata
: Kjeller målestasjon

Status:
Midlertidig ute av drift (problemer med AnaBat detektor)


 

Kroksjøen Stilla på grensen mellom Fet og Skedsmo kommuner. Foto: Leif Yngve Gjerde.

   

Oslo 1

Plassering: Østensjøvannet, Oslo
Vegetasjonssone: Boreonemoral
Region: Østlandet

Begrunnelse for valg av lokalitet: Representerer Østlandet og den boreonemorale region. Nøringsrik innsjø med mange arter og høye tettheter av jaktende dyr. Representerer også befolkningssentra som Oslo by.

Ønsket utplassering:
10. mars - 20. mai
10. august - 10. oktober

Værprognose
Nåværende situasjon
Historiske værdata
: Hovin målestasjon (SN18210)

Status:
Midlertidig ute av drift (problemer med AnaBat detektor)


 

Østensjøvannet i Oslo. Foto: Leif Yngve Gjerde.

   

Oslo 2

Plassering: Romsås, Oslo
Vegetasjonssone: Boreonemoral
Region: Østlandet

Begrunnelse for valg av lokalitet: .

Ønsket utplassering:
10. august - 31. desember

Værprognose
Nåværende situasjon
Historiske værdata
: Hovin målestasjon (SN18210)

Status: Utenfor sesong


Ingen graf for våren. Overvåkes kun om høsten.

No graph covering spring. Monitored only during fall.

 

Boretslagene er bygd rundt tun som ofte har en gruppe med trær. Det er på disse plassene dyrene foretrekker å fly.
Foto: Leif Yngve Gjerde.

 


   

Jæren 1

Plassering: Espeland, Sandnes
Vegetasjonssone: Boreonemoral
Region: Ryfylke

Begrunnelse for valg av lokalitet: .

Ønsket utplassering:
10. mars - 20. mai
10. august - 10. oktober

Værprognose
Nåværende situasjon
Historiske værdata
: Sola målestasjon (SN44560)

Status: Ute av drift


   

 


   

Jæren 2

Plassering: Lille Stokkavatnet, Stavanger
Vegetasjonssone: Boreonemoral
Region: Ryfylke

Begrunnelse for valg av lokalitet: .

Ønsket utplassering:
10. mars - 20. mai
10. august - 10. oktober

Værprognose
Nåværende situasjon
Historiske værdata
: Sola målestasjon (SN44560)

Status: Ute av drift


   

 


   

Trøndelag 2

Plassering: Vanvikan, Rissa
Vegetasjonssone: -
Region: Fosen

Begrunnelse for valg av lokalitet: .

Ønsket utplassering:
10. mars - 20. mai
10. august - 10. oktober

Værprognose
Nåværende situasjon
Historiske værdata
: Rissa III målestasjon (SN71320)

Status: Ute av drift


   

 


VÅR


Generelle meldinger våren 2020:

Søndag 5. april
De siste ukene har det vært relativt kalt i det meste av Danmark, Götaland, Svealand og det sentrale Østlandet. Dager med knapt 10°C, og kalde netter ofte med mange frostgrader har dominert regionen. Fra idag er det spådd varmere vær de neste 5-7 dagene.
      Nattetemperaturen blir på 8-10 grader celsius, i hvertfall tidlig på kvelden. Dette er bra for flaggermusene da insektaktiviteten starter allerede ved 6°C, der 10 grader og høyere vil ha full insekt aktivitet. Det er derfor ventet at årets første flaggermusaktivitet vil starte nå. Elver og innsjøer er særlig gunstige da de første insektene om våren ofte dukker opp her.
      På Jæren blir temperaturen 2-3 grader kaldere, mens Trøndelag har fortsatt vintervær.
      Her på våre fenologisider kan du følge med hvordan temperaturen utvikler seg om våren, og følge med i værprognosene samt nedbørs-satelittene for hver enkelt lokalitet (fenologistasjon). Dette kan være lurt å gjøre hver kveld før du går ut for å finne flaggermus med din detektor.


Tidligste vårobservasjon 2020:
(Earliest spring observation year 2020)
Art Sør- og Vestlandet
Danmark og Skåne
Østlandet sør for Mjøsa/Gävle Trøndelag, Sverige nord for Mjøsa/Gävle, indre dalføre
Ubestemt      
Brunaftenseiler
N. noctula

 

23/4, 4 filer, Köla, Värmland (LG).

 

Gråskimmelflaggermus
V. murinus
  23/4, 2 filer, Köla, Värmland (LG).

 

Sørserotine
E. serotinus
     
Nordserotine
E. nilssonii

 

15/4, Köla, Värmland (LG).

 
Vannmusøre
M. daubentonii
   

 

Skjegg-/skogmusøre
M. mystacinus/brandtii
     
Ubestemt musøre
M. sp.
 

8/4, Köla, Värmland (LG).

 
Pygmépipistrell
P. pygmaeus
   

 

Båndpipistrell
P. pipistrellus

 

 

 
Trollpipistrell
P. nathusii
 

 

 

* rekord/record

Noen danske observasjoner:
Informasjonen nedenfor er hentet fra http://www.birdwatch.dk

Ingen observasjoner.

Tidligste vårobservasjon noen gang:
(Earliest spring observation ever)
Art Sør- og Vestlandet
Danmark og Skåne
Østlandet sør for Mjøsa/Gävle Trøndelag, Sverige nord for Mjøsa/Gävle, indre dalføre
Ubestemt 3. mars 2014, 2 jaktende, Gribskov i København (LB)
6. mars 1999, 3 ind. Stavanger (MH)
16. april 2009, 1 ind. jaktende, nordisk eller gråskimlet flaggermus, Østensjøvannet i Oslo (LG)
19. april, 1 ind., Bogstad gård i Oslo (NL).
22. april 2003, 1-2 mulig vannflaggermus, Østensjøvannet, Oslo (LG,CD)
13. mars 2003, 2 jaktende dyr, Volda (OO)
26. mars 2003, 1 jaktende, Trondhjem (KÅS)
23. april 2004, Småge, Hitra (EB)
Brunaftenseiler
N. noctula
24. februar 2014, 1 jaktende om dagen (kl. 1500), Svendborg på Fyn (EE)
3. april 2009, 1 jaktende, Strødam Engsø, Hillerød, Sjælland (CH)
3. april 2009, 2-3 ind., Hillerød, Sjælland (LH)
6. april, 1 ind., Stevns Ådal, Faxe, Sjælland (JEL)

3. april 2014, 1 dagobservasjon, Växsjö i Småland (UP)
20. april 2015, detektorregistrering, Østensjøvannet, Oslo (LG)
21. april 2015, detektorregistrering, Østensjøvannet, Oslo (LG)
21. april 2015, detektorregistrering, Leira, Akershus (LG)
22. april 2014, detektorregistrering, Kölaälven, Eda i Värmland (LG)

 

Gråskimmelflaggermus
V. murinus
9. mars 2014, jaktende, Karlskrona i Blekinge (TL)
17. april 2003, 1 ind., Nordal i Møre & Romsdal (TM, JK)

20. april 2015, detektorregistrering, Leira, Akershus (LG)
27. april 2014, registrert med detektor ved elv, Taberg i Småland (LG)

 

Sørserotine
E. serotinus

10. mars 2012, 1 ind., Villestrup Å og Ådal, Mariagerfjord på Jylland (RFF)
10. april 2015, detektorregistrering, Barløse, Fyn (LG)
19. april 2004, 1 ind., Østerådalen, Aalborg (LG)
 

 

Nordserotine
E. nilssonii
11. mars 2015, detektorregistrering, Tornet/Lillehem, Skåne (SN)
4. april 1999, 1 ind., Time (BO, m.fl.)
11. april 2015, detektorregistrering, Østensjøvannet, Oslo (LG)
14. april 2014, detektorregistrering, Romsåsen (Askim) i Østfold (LG)
20. april 2015, detektorregistrering, Köla, Värmland (LG)
20. april 2004, 1. ind., jaktende, Kristiansten festning, Trondhjem (KÅS)
28. april 2005, 1ind., Småge på Hitra, Sør-Trøndelag (EB)
Vannmusøre
M. daubentonii
9. mars 2015, detektorregistrering, Tornet/Lillehem, Skåne (SN)
8. april 2015, 1 jaktende, Sennels Plantage, Thisted, Nord-Jylland (HN)
16. april 2005, 1 jaktende, Mollerup, Århus (TC)
17. april 2003, 1 ind., Norddal i Møre & Romsdal
22. april 2003, jaktende, Skjæveland (BO)
25. april 2002, 1 jaktende i Flekkefjord (LG)
16. april 2009, 1 ind. jaktende, Østensjøvannet i Oslo (LG)
16. april 2006, 1 ind. patruljerende, Åmotfors, Eda i Värmland (LG)

 

Skjegg-/skogmusøre
M. mystacinus/brandtii
27. april 1993, 1-2 ind., Byrkjelandsvatnet, Bergen 13. april 2002, 1 skjeggflaggermus, Krokkleiva, Hole (IO)  
Pygmépipistrell
P. pygmaeus
15. mars 2003, 1 jaktende dyr, Vereide i Nordfjord (JA)
17. mars 2015, detektorregistrering, Barløse, Fyn (LG)
18. mars 2015, detektorregistrering, Tversted Søerne, Vendsyssel (LG)
18. mars 2006, 1ind. forbipasserende, Ytre Sandviken i Bergen (EST)
19. mars 2015, 2 jaktende, Hässle/Fittja, Uppsala (TK, AS)
22. april 2015, detektorregistrering, Leira, Akershus (LG)
22. april 2015, detektorregistrering, Østensjøvannet, Oslo (LG)

 

Båndpipistrell
P. pipistrellus
11. april 2015, detektorregistrering, Barløse, Fyn (LG)
24. april 2002, 1-3 ind. jaktende ved Lille Stokkavatnet, Stavanger (LG, BE)

23. april 2015, detektorregistrering, Leira, Akershus (LG)

 
Trollpipistrell
P. nathusii
11. april 2015, detektorregistrering, Barløse, Fyn (LG)

22. april 2015, detektorregistrering, Leira, Akershus (LG)
24. april 2015, detektorregistrering, Köla, Värmland (LG)

 

Tidligste vårobservasjon (nordisk flaggermus) i Nord-Norge noen gang er 8. juni 2003 i Saltdal, Nordland (KF).
 


HØST


Generelle meldinger høsten 2019:

Ingen meldinger.


Seneste høstobservasjon er ofte vanskelig å avgjøre da det alltid vil kunne dukke opp en senere observasjon. Derfor vil opplysningene i tabellen nedenfor kunne endres ofte. September og oktober har hittil vært preget av milde og varme vindfronter fra sørvest.

Seneste høstobservasjon 2019:
(Latest fall observation year 2019) (blå tekst henviser til automatiske loggere)

Art Sør- og Vestlandet
Danmark og Skåne
Østlandet sør for Mjøsa/Gävle Trøndelag, Sverige nord for Mjøsa/Gävle, indre dalføre
Ubestemt      
Brunaftenseiler
N. noctula
     
Gråskimmelflaggermus
V. murinus
     
Sørserotine
E. serotinus
     
Nordserotine
E. nilssonii
     
Musøre
Myotis sp.
     
Vannmusøre
M. daubentonii

 

 

 

Skjegg-/skogmusøre
M. mystacinus/brandtii
   

 

Pygmépipistrell
P. pygmaeus

 

 

 

Båndpipistrell
P. pipistrellus
     
Trollpipistrell
P. nathusii
     
Barbastell
B.
barbastellus
     
Brunlangøre
P. auritus
     

Seneste høstobservasjon noen gang:
(Latest fall observation ever)
Art Sør- og Vestlandet
Danmark og Skåne
Østlandet sør for Mjøsa/Gävle Trøndelag, Sverige nord for Mjøsa/Gävle, indre dalføre
Ubestemt 7. november 2003, 2 ind., Gjesdal ungd. skole (BØ)
7. november 2003, 1 ind., Lima i Oltedal (BØ)
  3. november 2014, 1 ind. jaktende, Leksvik (IH)
6. november 2003, 1 jaktende, Græslidammen i Tydal (TR)
3. november 2014, 1 ind. jaktende, Leksvik (IH)
Brunaftenseiler
N. noctula
8. november 2008, 8 jaktende, Hejresøen, Vestamager, Tårnby, Sjælland (PD)
8. november 2008, 1 jaktende, Vallø Slotspark, Stevns, Sjælland (SR)
8. november 2008, 3 jaktende, Fiskebæk, Furesø, Sjælland (TV)
30. oktober 2003, 1 ind., Geiranger i Stranda, Møre & Romsdal (TM, TAR)
18. oktober 2001, 1 ind., jaktende, Romsås i Oslo (LG)
26. september 2014, registrert ved Stilla (Leira) ved Lillestrøm (LG)
21. september 2014, registrert ved Köla älven i Eda kommun, Värmland (LG)

 

Gråskimmelflaggermus*
V. murinus
   

 

Sørserotine
E. serotinus
2. oktober 2014, 1 ind. i Aarup på Fyn (LG)
30. september 2014, 1 ind. ved Mønsted på Jylland (LG)
24. september 2010, 1 ind., Tinghøj i Varde, Jylland (LG)
20. september 2008, 2 jaktende, Elkenøre, Guldborgsund, Sjælland (TV)
   
Nordserotine
E. nilssonii
7. november 2011, Skudeneshavn på Karmøy, Rogaland (LG)
6. november 2003, 1 ind., Stranda, Møre & Romsdal
3. oktober 2010, Skudeneshavn på Karmøy, Rogaland (LG)
14. oktober 2001, 3-5 ind, jaktende, Romsås i  Oslo (LG)
26. september 2014, registrert ved Stilla (Leira) ved Lillestrøm (LG)
26. september 2014, hørt ved Köla älven i Eda kommun, Värmland (LG)

18. oktober 2001, 1 ind., Kristiansten festning i Trondhjem (KÅS, TH)

Musøre
Myotis sp.
29. november 2003, Stranda, Møre & Romsdal
7. november 2011, Skudeneshavn på Karmøy, Rogaland (LG)
3. oktober 2011, Skudeneshavn på Karmøy, Rogaland (LG)
26. september 2014, registrert ved Stilla (Leira) ved Lillestrøm (LG)
26. september 2014, registrert ved Köla älven i Eda kommun, Värmland (LG)
21. september 2002, 1 ind., pendlende, Akerselva i Oslo (CD,LG, ES)
7. oktober 2001, 1 ind., Stiklestad i Verdal (KÅS)
Vannmusøre
M. daubentonii
13. oktober 2003, Klepp i Rogaland (BO)
2. oktober 2014, 1 ind. i Aarup på Fyn (LG)
8. oktober 2001, 1 ind., jaktende, Leira i Fet (LG)
7. oktober 2005, 1 ind. forbipasserende, Leira i Skedsmo (LG)

20. september, 4 ind., Øvre Leirfossen i Trondhjem, Sør-Trøndelag (KÅS)

Skjegg-/skogmusøre
M. mystacinus/brandtii
  3. oktober 2003, 1 ind., jaktende, Akerselva i Oslo (LG)
26. september 2008, 1 ind., Åmotfors i Värmland (LG)
25. september 2002, 2-3 ind., jaktende, Akerselva i Oslo (LG)
25. september 2005, 1 jaktende ved Akerselva i Oslo (LG, SL.)

 

Pygmépipistrell
P. pygmaeus
7. november 2011, Skudeneshavn på Karmøy, Rogaland (LG)
6. november 2005, 2-3 jaktende ved Ytre Sandviken, Bergen (EST)*
4. november 2005,
1 ind. ved Ytre Sandviken, Bergen (EST)*

3. november, 3 jaktende, Salsvatn i Time (BO)
13. oktober 1996, 1 ind., hevding av terr., Gjerpen kirke i Skien (LG)
10. oktober 2010, 1 ind., Romsås, Oslo (LG)
27. september 2008, 1 ind., Akerselva i Oslo (LG)
26. september 2014, registrert ved Stilla (Leira) ved Lillestrøm (LG)

 

Båndpipistrell
P. pipistrellus
30. september 2014, få individer jaktende i Gyldensteen på Fyn (LG)    
Trollpipistrell
P. nathusii
2. oktober 2014, registrert ved Mønsted på Jylland (LG)
24. september 2010, 1 ind., Blaksmark Sø i Varde, Jylland (LG)
   
Barbastell
B.
barbastellus
  24. august 2014, 1 ind. flyvende i Vestfold/Telemark (LG)  

* Gjelder jaktende dyr i området som brukes sommerstid. Gjelder ikke jaktende dyr i nærheten av blokker om høsten.

Seneste høstobservasjon (nordserotine) i Nord-Norge noen gang er 15. oktober 2001 fra indre Troms (KF).

Noen danske observasjoner:
Informasjonen nedenfor er hentet fra http://www.birdwatch.dk


 


HØSTSPILL TIL GRÅSKIMMELFLAGGERMUS
(Advertisement calling V. murinus)

På Romsås i Oslo blir artens høstspill studert, og bestandstørrelsen overvåket. Mer informasjon finner du ved å klikke her. Alle datoer gjelder "natt til".
Population size is monitored at Romsås in Oslo. Please more information please click here. All dates are "night to". E.g. 22/9 means observed the night of 21. - 22. September.

Sted
Location

Tidligste 2019
Earliest 2019
Tidligste noen gang
Earliest ever
   Seneste 2019
Latest 2019
Seneste noen gang
Latest ever

Oslo

 

2/9-2011, Romsås i Oslo (LG)
9/9-2011, Romsås i Oslo (LG)
12/9-1997, Kringsjå i Oslo (HG)

 

21/12-2001, Romsås i Oslo (JH)
4/12-2011, Romsås i Oslo (LG)

Århus

 

 

 

 

København

 

 


 

20/10, 5 hørt, Damvad Ådal, Stenløse i Frederiksborg  (JP)

Andre steder
Other locations
       

 


VINTEROBSERVASJONER (Winter records)

Generelt gjelder vinterobservasjoner alle flyvende dyr observert i november til og med februar. Gjelder dog ikke gråskimlet flaggermus fram til Jul. Overvintrende flaggermus er heller ikke inkludert.
Winter records are defined as flying bats observed in November through February. Though observations of V. murinus untill Christmas are not included. Hibernating bats are not included.

En vinterobservasjon 18. februar 2002 på Romsås. Ett individ hørt i Svarttjern borettslag av John Lystad.
One observation on 18. February 2002 at Romsås (Oslo). One ind. heard at Svarttjern borettslag by John Lystad.

Vinterobservasjon gjort 28. februar 2012 ved Steinkjelleren i Bergen, i nærheten av sommerkoloni. Observert visuelt av Arnfrid Mæland.
One observation on 28 February 2012 at Steinkjelleren in Bergen, nearby a summer colony. Observed visually by Arnfrid Mæland.

 


OBSERVATØRER (Observers)
Mange av de som sender inn sine observasjoner har ikke den nødvendige kunnskap og erfaring for å bestemme flaggermus. De som vi vet er kvalifisert til å artsbestemme flaggermus ved hjelp av ultralydsdetektor er markert med grønn skrift.
Many people who send in their observations do not have the necessary knowledge and experience to enable a safe identification. Those who we are aware of having these qualifications are marked in green writing.

JA     Johannes Anonby
MB    Martin Bjerg
RB     Rune Bjerre
LB     Lars Bregnbak
EB     Einar Brendboe
HB     Hariet Bylterud
HC     Henning Christiansen
TC     Trine Christiansen
KD    Knut Henrik Dagestad
PD     Peter Dam
CD    Chris Denyer
FD     Frank Desting
OD    Oddgeir Djøseland
BE     Beate Eckhoff
EE     Erhart Ecklon
ME    Maria Eriksen
SE      Silje Eriksen
KF     Karl Frafjord
RFF    Rasmus Fuglesang Fredriksen
HG     Harald Gjerde
LG     Leif Gjerde
MG    Magnus Guldhaug
LSG    Lars Støre Gulliksen
JH      Jeanette Hagander
CH     Claus Halkjær
LH      Lars Halkjær
IH       Inge Hagen
GH     Geir Hardeng
TH     Thrond Haugen
SH      Skafti Helgason
MH    Marianne Helgø
TK     Tommy Knutsson
TH     Thomas Holmern
KJ      Jeroen Kooij
EK      Erling Krabbe
CFL    Carten Fynbo Larsen
JL       Jakob Lausen
TL     Tommy Lindberg
JEL     Jesper Lund
NL      Nina Lundberg
JHL    John H. Lystad
JL       Jonny Løe
SL      Simon Lindholm
LMM Lillja Marlene Mejer
TM    Tore Chr. Michaelsen
ALN  Anni Lene Nielsen
HN     Henrik Nielsen
UHN  Ulrik Hasle Nielsen
SN     Stefan Nyman
BO    Bjarne Oddane
IO      Ingrid Oftedal
OO    Oddvar Olsen
LP      Leif Pedersen
DP     Dennis Pettersen
UP     Uno Pettersson
JP       Jeff Price
SR      Søren Rasmussen
TR     Tore Reinsborg
TAR  Tor Amund Røsberg
AS     Arnstein Skretting
ES      Egil Skaalerud
AS     Annika Sohlman
WS    Wenche F. Solfeldt
AS     Agnete Sommerset
CS      Cathrin Sommerset
TS     Trude Starholm
JS       Jan Stenløkk
JRS    Jette Raal Stockholm
KÅS  Knut Åge Storstad
JT      Johan Tellefsen
PT      Preben Therkildsen
EST    Ellen Sophie Thobro
MV    Margrethe Vik
TV     Thomas Vikstrøm
MW   Mikkel Wallentin
KW    Kerstin Wiesner
BØ     Bjørn Øfstaas

 


Sist oppdatert 11. mai 2020


web counter
web counter

besøkende siden 17. mai 2011