Skandinavisk fenologi
Tidlige og sene observasjoner

Vær - Stasjoner - Vår - Høst - Høstspill - Vinter - ObservatørerFenologi er læren om tidlige og sene observasjoner. Nedenfor er disse satt opp i tabellform. Da Norge har en stor geografisk variasjon er det naturlig å dele inn landet i regioner. Hver region har sin fenologiliste. Også observasjoner av tidlige og sene ubestemte flaggermus er av interesse. Sen inn din observasjon så vil den bli ført opp på listen nedenfor. Husk å inkluder klokkeslett da det lett oppstår forvirring mellom datoer. Husk at en natt strekker seg over to datoer. Nedenfor føres opp datoer for "natt til". Dvs at f.eks. 24. april betyr natta den 23.-24. april.

Mange av de som sender inn sine observasjoner har ikke den nødvendige kunnskap og erfaring for å bestemme flaggermus. Artsnavnet vil da ofte kunne fremtre som ubestemt nedenfor. De som er kvalifisert til å artsbestemme flaggermus ved hjelp av ultralydsdetektor er markert med blå skrift under "observatører". Kvalitetssikrede (sikre) observasjoner er markert med mørk grønn skrift.
Noen av de danske observasjonene er hentet fra http://www.birdwatch.dk etter tillatelse (markert med *).

Tidlige og sene observasjoner kan sendes til NIFF på elektronisk post eller vanlig post (Postboks 247, 2001 Lillestrøm).


 

Vises siden uten frames? Klikk her

Driftsmelding:
Våren 2018 arbeider vi kontinuerlig med å forbedre fenologi-sidene.


VÆRET

Været påvirker sterkt flaggermusaktiviteten, og når dyrene har mulighet for å finne insekter. Når temperaturer kryper under 6oC forsvinner insektene. Over 10 grader er insektaktiviteten på

Norge
www.yr.no - værvarsler og annen meteorologisk informasjon. Det drives som et samarbeid mellom Norsk rikskringkasting (NRK) og Meteorologisk institutt.

www.senorge.no
- Daglig oppdaterte kart over snø-, vær- og vannforhold og klima.
www.met.no - Det norske meterorologiske Institutt

Sverige
www.smhi.se - Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Danmark
www.dmi.dk - Danmarks meteorologsike Institut

 


   


FENOLOGI-STASJONENE

Det finnes i Stavanger, Sandnes, Oslo, Lillestrøm, Askim, Frederikshavn, Dronninglund og Arvika.

Stavanger
Plassering: Lille Stokkavatnet

Sandnes
Plassering: Espeland (Rogaland Arboret)

Oslo
Plassering: Østensjøvannet
Utplassert: 10. mars - 20. mai, 10. august - 10. oktober
Værprognose

Statistikk: Blindern målestasjon
Status: I drift

Lillestrøm
Plassering: Stilla, Leira (Skedsmo)

Askim
Plassering: Romsåsen gruver

Vendsyssel 1
Plassering: Frederikshavn

Vendsyssel 2
Plassering: Dronninglund

Värmland
Kölaälven (Eda)


   


VÅR

Tidligste vårobservasjon 2017:
(Earliest spring observation year 2017)
Art Sør- og Vestlandet
Danmark og Skåne
Østlandet sør for Mjøsa/Gävle Trøndelag, Sverige nord for Mjøsa/Gävle, indre dalføre
Ubestemt      
Brunaftenseiler
N. noctula

 

 

 

Gråskimmelflaggermus
V. murinus
   

 

Sørserotine
E. serotinus
     
Nordserotine
E. nilssonii

 

 

 
Vannmusøre
M. daubentonii
   

 

Skjegg-/skogmusøre
M. mystacinus/brandtii
     
Ubestemt musøre
M. sp.
 

 

 
Pygmépipistrell
P. pygmaeus
   

 

Båndpipistrell
P. pipistrellus

 

 

 
Trollpipistrell
P. nathusii
 

 

 

* rekord/record

Generelle meldinger våren 2017:

Ingen meldinger.

Noen danske observasjoner:
Informasjonen nedenfor er hentet fra http://www.birdwatch.dk

Ingen observasjoner.

Tidligste vårobservasjon noen gang:
(Earliest spring observation ever)
Art Sør- og Vestlandet
Danmark og Skåne
Østlandet sør for Mjøsa/Gävle Trøndelag, Sverige nord for Mjøsa/Gävle, indre dalføre
Ubestemt 3. mars 2014, 2 jaktende, Gribskov i København (LB)
6. mars 1999, 3 ind. Stavanger (MH)
16. april 2009, 1 ind. jaktende, nordisk eller gråskimlet flaggermus, Østensjøvannet i Oslo (LG)
19. april, 1 ind., Bogstad gård i Oslo (NL).
22. april 2003, 1-2 mulig vannflaggermus, Østensjøvannet, Oslo (LG,CD)
13. mars 2003, 2 jaktende dyr, Volda (OO)
26. mars 2003, 1 jaktende, Trondhjem (KÅS)
23. april 2004, Småge, Hitra (EB)
Brunaftenseiler
N. noctula
24. februar 2014, 1 jaktende om dagen (kl. 1500), Svendborg på Fyn (EE)
3. april 2009, 1 jaktende, Strødam Engsø, Hillerød, Sjælland (CH)
3. april 2009, 2-3 ind., Hillerød, Sjælland (LH)
6. april, 1 ind., Stevns Ådal, Faxe, Sjælland (JEL)

3. april 2014, 1 dagobservasjon, Växsjö i Småland (UP)
20. april 2015, detektorregistrering, Østensjøvannet, Oslo (LG)
21. april 2015, detektorregistrering, Østensjøvannet, Oslo (LG)
21. april 2015, detektorregistrering, Leira, Akershus (LG)
22. april 2014, detektorregistrering, Kölaälven, Eda i Värmland (LG)

 

Gråskimmelflaggermus
V. murinus
9. mars 2014, jaktende, Karlskrona i Blekinge (TL)
17. april 2003, 1 ind., Nordal i Møre & Romsdal (TM, JK)

20. april 2015, detektorregistrering, Leira, Akershus (LG)
27. april 2014, registrert med detektor ved elv, Taberg i Småland (LG)

 

Sørserotine
E. serotinus

10. mars 2012, 1 ind., Villestrup Å og Ådal, Mariagerfjord på Jylland (RFF)
10. april 2015, detektorregistrering, Barløse, Fyn (LG)
19. april 2004, 1 ind., Østerådalen, Aalborg (LG)
 

 

Nordserotine
E. nilssonii
11. mars 2015, detektorregistrering, Tornet/Lillehem, Skåne (SN)
4. april 1999, 1 ind., Time (BO, m.fl.)
11. april 2015, detektorregistrering, Østensjøvannet, Oslo (LG)
14. april 2014, detektorregistrering, Romsåsen (Askim) i Østfold (LG)
20. april 2015, detektorregistrering, Köla, Värmland (LG)
20. april 2004, 1. ind., jaktende, Kristiansten festning, Trondhjem (KÅS)
28. april 2005, 1ind., Småge på Hitra, Sør-Trøndelag (EB)
Vannmusøre
M. daubentonii
9. mars 2015, detektorregistrering, Tornet/Lillehem, Skåne (SN)
8. april 2015, 1 jaktende, Sennels Plantage, Thisted, Nord-Jylland (HN)
16. april 2005, 1 jaktende, Mollerup, Århus (TC)
17. april 2003, 1 ind., Norddal i Møre & Romsdal
22. april 2003, jaktende, Skjæveland (BO)
25. april 2002, 1 jaktende i Flekkefjord (LG)
16. april 2009, 1 ind. jaktende, Østensjøvannet i Oslo (LG)
16. april 2006, 1 ind. patruljerende, Åmotfors, Eda i Värmland (LG)

 

Skjegg-/skogmusøre
M. mystacinus/brandtii
27. april 1993, 1-2 ind., Byrkjelandsvatnet, Bergen 13. april 2002, 1 skjeggflaggermus, Krokkleiva, Hole (IO)  
Pygmépipistrell
P. pygmaeus
15. mars 2003, 1 jaktende dyr, Vereide i Nordfjord (JA)
17. mars 2015, detektorregistrering, Barløse, Fyn (LG)
18. mars 2015, detektorregistrering, Tversted Søerne, Vendsyssel (LG)
18. mars 2006, 1ind. forbipasserende, Ytre Sandviken i Bergen (EST)
19. mars 2015, 2 jaktende, Hässle/Fittja, Uppsala (TK, AS)
22. april 2015, detektorregistrering, Leira, Akershus (LG)
22. april 2015, detektorregistrering, Østensjøvannet, Oslo (LG)

 

Båndpipistrell
P. pipistrellus
11. april 2015, detektorregistrering, Barløse, Fyn (LG)
24. april 2002, 1-3 ind. jaktende ved Lille Stokkavatnet, Stavanger (LG, BE)

23. april 2015, detektorregistrering, Leira, Akershus (LG)

 
Trollpipistrell
P. nathusii
11. april 2015, detektorregistrering, Barløse, Fyn (LG)

22. april 2015, detektorregistrering, Leira, Akershus (LG)
24. april 2015, detektorregistrering, Köla, Värmland (LG)

 

Tidligste vårobservasjon (nordisk flaggermus) i Nord-Norge noen gang er 8. juni 2003 i Saltdal, Nordland (KF).
 HØST

Seneste høstobservasjon er ofte vanskelig å avgjøre da det alltid vil kunne dukke opp en senere observasjon. Derfor vil opplysningene i tabellen nedenfor kunne endres ofte. September og oktober har hittil vært preget av milde og varme vindfronter fra sørvest.

Seneste høstobservasjon 2017:
(Latest fall observation year 2017) (blå tekst henviser til automatiske loggere)

Art Sør- og Vestlandet
Danmark og Skåne
Østlandet sør for Mjøsa/Gävle Trøndelag, Sverige nord for Mjøsa/Gävle, indre dalføre
Ubestemt      
Brunaftenseiler
N. noctula
     
Gråskimmelflaggermus
V. murinus
     
Sørserotine
E. serotinus
     
Nordserotine
E. nilssonii
     
Musøre
Myotis sp.
     
Vannmusøre
M. daubentonii

 

 

 

Skjegg-/skogmusøre
M. mystacinus/brandtii
   

 

Pygmépipistrell
P. pygmaeus

 

 

 

Båndpipistrell
P. pipistrellus
     
Trollpipistrell
P. nathusii
     
Barbastell
B.
barbastellus
     
Brunlangøre
P. auritus
     

Seneste høstobservasjon noen gang:
(Latest fall observation ever)
Art Sør- og Vestlandet
Danmark og Skåne
Østlandet sør for Mjøsa/Gävle Trøndelag, Sverige nord for Mjøsa/Gävle, indre dalføre
Ubestemt 7. november 2003, 2 ind., Gjesdal ungd. skole (BØ)
7. november 2003, 1 ind., Lima i Oltedal (BØ)
  3. november 2014, 1 ind. jaktende, Leksvik (IH)
6. november 2003, 1 jaktende, Græslidammen i Tydal (TR)
3. november 2014, 1 ind. jaktende, Leksvik (IH)
Brunaftenseiler
N. noctula
8. november 2008, 8 jaktende, Hejresøen, Vestamager, Tårnby, Sjælland (PD)
8. november 2008, 1 jaktende, Vallø Slotspark, Stevns, Sjælland (SR)
8. november 2008, 3 jaktende, Fiskebæk, Furesø, Sjælland (TV)
30. oktober 2003, 1 ind., Geiranger i Stranda, Møre & Romsdal (TM, TAR)
18. oktober 2001, 1 ind., jaktende, Romsås i Oslo (LG)
26. september 2014, registrert ved Stilla (Leira) ved Lillestrøm (LG)
21. september 2014, registrert ved Köla älven i Eda kommun, Värmland (LG)

 

Gråskimmelflaggermus*
V. murinus
   

 

Sørserotine
E. serotinus
2. oktober 2014, 1 ind. i Aarup på Fyn (LG)
30. september 2014, 1 ind. ved Mønsted på Jylland (LG)
24. september 2010, 1 ind., Tinghøj i Varde, Jylland (LG)
20. september 2008, 2 jaktende, Elkenøre, Guldborgsund, Sjælland (TV)
   
Nordserotine
E. nilssonii
7. november 2011, Skudeneshavn på Karmøy, Rogaland (LG)
6. november 2003, 1 ind., Stranda, Møre & Romsdal
3. oktober 2010, Skudeneshavn på Karmøy, Rogaland (LG)
14. oktober 2001, 3-5 ind, jaktende, Romsås i  Oslo (LG)
26. september 2014, registrert ved Stilla (Leira) ved Lillestrøm (LG)
26. september 2014, hørt ved Köla älven i Eda kommun, Värmland (LG)

18. oktober 2001, 1 ind., Kristiansten festning i Trondhjem (KÅS, TH)

Musøre
Myotis sp.
29. november 2003, Stranda, Møre & Romsdal
7. november 2011, Skudeneshavn på Karmøy, Rogaland (LG)
3. oktober 2011, Skudeneshavn på Karmøy, Rogaland (LG)
26. september 2014, registrert ved Stilla (Leira) ved Lillestrøm (LG)
26. september 2014, registrert ved Köla älven i Eda kommun, Värmland (LG)
21. september 2002, 1 ind., pendlende, Akerselva i Oslo (CD,LG, ES)
7. oktober 2001, 1 ind., Stiklestad i Verdal (KÅS)
Vannmusøre
M. daubentonii
13. oktober 2003, Klepp i Rogaland (BO)
2. oktober 2014, 1 ind. i Aarup på Fyn (LG)
8. oktober 2001, 1 ind., jaktende, Leira i Fet (LG)
7. oktober 2005, 1 ind. forbipasserende, Leira i Skedsmo (LG)

20. september, 4 ind., Øvre Leirfossen i Trondhjem, Sør-Trøndelag (KÅS)

Skjegg-/skogmusøre
M. mystacinus/brandtii
  3. oktober 2003, 1 ind., jaktende, Akerselva i Oslo (LG)
26. september 2008, 1 ind., Åmotfors i Värmland (LG)
25. september 2002, 2-3 ind., jaktende, Akerselva i Oslo (LG)
25. september 2005, 1 jaktende ved Akerselva i Oslo (LG, SL.)

 

Pygmépipistrell
P. pygmaeus
7. november 2011, Skudeneshavn på Karmøy, Rogaland (LG)
6. november 2005, 2-3 jaktende ved Ytre Sandviken, Bergen (EST)*
4. november 2005,
1 ind. ved Ytre Sandviken, Bergen (EST)*

3. november, 3 jaktende, Salsvatn i Time (BO)
13. oktober 1996, 1 ind., hevding av terr., Gjerpen kirke i Skien (LG)
10. oktober 2010, 1 ind., Romsås, Oslo (LG)
27. september 2008, 1 ind., Akerselva i Oslo (LG)
26. september 2014, registrert ved Stilla (Leira) ved Lillestrøm (LG)

 

Båndpipistrell
P. pipistrellus
30. september 2014, få individer jaktende i Gyldensteen på Fyn (LG)    
Trollpipistrell
P. nathusii
2. oktober 2014, registrert ved Mønsted på Jylland (LG)
24. september 2010, 1 ind., Blaksmark Sø i Varde, Jylland (LG)
   
Barbastell
B.
barbastellus
  24. august 2014, 1 ind. flyvende i Vestfold/Telemark (LG)  

* Gjelder jaktende dyr i området som brukes sommerstid. Gjelder ikke jaktende dyr i nærheten av blokker om høsten.

Seneste høstobservasjon (nordserotine) i Nord-Norge noen gang er 15. oktober 2001 fra indre Troms (KF).

Generelle meldinger høsten 2017:

Ingen meldinger.

Noen danske observasjoner:
Informasjonen nedenfor er hentet fra http://www.birdwatch.dk


 HØSTSPILL TIL GRÅSKIMMELFLAGGERMUS

(Advertisement calling V. murinus)

På Romsås i Oslo blir artens høstspill studert, og bestandstørrelsen overvåket. Mer informasjon finner du ved å klikke her. Alle datoer gjelder "natt til".
Population size is monitored at Romsås in Oslo. Please more information please click here. All dates are "night to". E.g. 22/9 means observed the night of 21. - 22. September.

Sted
Location

Tidligste 2017
Earliest 2017
Tidligste noen gang
Earliest ever
   Seneste 2017
Latest 2017
Seneste noen gang
Latest ever

Oslo

 

2/9-2011, Romsås i Oslo (LG)
9/9-2011, Romsås i Oslo (LG)
12/9-1997, Kringsjå i Oslo (HG)

 

21/12-2001, Romsås i Oslo (JH)
4/12-2011, Romsås i Oslo (LG)

Århus

 

 

 

 

København

 

 


 

20/10, 5 hørt, Damvad Ådal, Stenløse i Frederiksborg  (JP)

Andre steder
Other locations
       

 VINTEROBSERVASJONER
(Winter records)

Generelt gjelder vinterobservasjoner alle flyvende dyr observert i november til og med februar. Gjelder dog ikke gråskimlet flaggermus fram til Jul. Overvintrende flaggermus er heller ikke inkludert.
Winter records are defined as flying bats observed in November through February. Though observations of V. murinus untill Christmas are not included. Hibernating bats are not included.

En vinterobservasjon 18. februar 2002 på Romsås. Ett individ hørt i Svarttjern borettslag av John Lystad.
One observation on 18. February 2002 at Romsås (Oslo). One ind. heard at Svarttjern borettslag by John Lystad.

Vinterobservasjon gjort 28. februar 2012 ved Steinkjelleren i Bergen, i nærheten av sommerkoloni. Observert visuelt av Arnfrid Mæland.
One observation on 28 February 2012 at Steinkjelleren in Bergen, nearby a summer colony. Observed visually by Arnfrid Mæland.


 OBSERVATØRER
(Observers)

Mange av de som sender inn sine observasjoner har ikke den nødvendige kunnskap og erfaring for å bestemme flaggermus. De som vi vet er kvalifisert til å artsbestemme flaggermus ved hjelp av ultralydsdetektor er markert med grønn skrift.
Many people who send in their observations do not have the necessary knowledge and experience to enable a safe identification. Those who we are aware of having these qualifications are marked in green writing.

JA     Johannes Anonby
MB    Martin Bjerg
RB     Rune Bjerre
LB     Lars Bregnbak
EB     Einar Brendboe
HB     Hariet Bylterud
HC     Henning Christiansen
TC     Trine Christiansen
KD    Knut Henrik Dagestad
PD     Peter Dam
CD    Chris Denyer
FD     Frank Desting
OD    Oddgeir Djøseland
BE     Beate Eckhoff
EE     Erhart Ecklon
ME    Maria Eriksen
SE      Silje Eriksen
KF     Karl Frafjord
RFF    Rasmus Fuglesang Fredriksen
HG     Harald Gjerde
LG     Leif Gjerde
MG    Magnus Guldhaug
LSG    Lars Støre Gulliksen
JH      Jeanette Hagander
CH     Claus Halkjær
LH      Lars Halkjær
IH       Inge Hagen
GH     Geir Hardeng
TH     Thrond Haugen
SH      Skafti Helgason
MH    Marianne Helgø
TK     Tommy Knutsson
TH     Thomas Holmern
KJ      Jeroen Kooij
EK      Erling Krabbe
CFL    Carten Fynbo Larsen
JL       Jakob Lausen
TL     Tommy Lindberg
JEL     Jesper Lund
NL      Nina Lundberg
JHL    John H. Lystad
JL       Jonny Løe
SL      Simon Lindholm
LMM Lillja Marlene Mejer
TM    Tore Chr. Michaelsen
ALN  Anni Lene Nielsen
HN     Henrik Nielsen
UHN  Ulrik Hasle Nielsen
SN     Stefan Nyman
BO    Bjarne Oddane
IO      Ingrid Oftedal
OO    Oddvar Olsen
LP      Leif Pedersen
DP     Dennis Pettersen
UP     Uno Pettersson
JP       Jeff Price
SR      Søren Rasmussen
TR     Tore Reinsborg
TAR  Tor Amund Røsberg
AS     Arnstein Skretting
ES      Egil Skaalerud
AS     Annika Sohlman
WS    Wenche F. Solfeldt
AS     Agnete Sommerset
CS      Cathrin Sommerset
TS     Trude Starholm
JS       Jan Stenløkk
JRS    Jette Raal Stockholm
KÅS  Knut Åge Storstad
JT      Johan Tellefsen
PT      Preben Therkildsen
EST    Ellen Sophie Thobro
MV    Margrethe Vik
TV     Thomas Vikstrøm
MW   Mikkel Wallentin
KW    Kerstin Wiesner
BØ     Bjørn Øfstaas

 


Sist oppdatert 23. september 2017


web counter
web counter

besøkende siden 17. mai 2011