Nordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)
Nordic Chiroptera Information Center
flaggermus.no

Fotogalleri - Ekskursjoner, turer og annet
Photo Gallery -
Excursions, trips and misc.

Gallerioversikt
Gallery Index

Denne siden inneholder 23 illustrasjoner.
This page contain 23 thumbs.


Diverse turer år 2007
Trips during 2007

Romerike flaggermusgruppe på tur ved Akerselva (Oslo), natt til 5. august
20070804-01w.jpg (131378 bytes) 20070804-05w.jpg (84829 bytes) 20070804-04w.jpg (70921 bytes) 20070804-07w.jpg (60875 bytes) 20070804-08w.jpg (85119 bytes)
20070804-09w.jpg (75381 bytes) 20070804-11w.jpg (71046 bytes) 20070804-13w.jpg (61094 bytes) 20070805-04w.jpg (78042 bytes) 20070805-08w.jpg (136216 bytes)


Diverse turer år 2006
Trips during 2006

  Kommer snart


Diverse turer år 2005
Trips during 2005

  Kommer snart


Diverse turer år 2004
Trips during 2004


Diverse turer år 2003
Trips during 2003

Akerselva i Oslo 6. juni.
Deltagerne samlet foran Teknisk museum.
Egil Skaalerud speider etter vannflaggermus. Margrethe Vik tenker seg om etter hva det er hun kan ha hørt. Kreps, KREPS!!! Dette har jeg ikke i akvariet hjemme!
Magnus (Snurre) Guldhaug glemte vist hvorfor vi var her.
Akerselva i Oslo 13. august. Simon tester sine ferdigheter på krepsen. Magnus (Snurre) hadde hellet med seg, men de er ikke lette å holde. Nattens fangst fotografert før de slippes løs etter uendelige protester fra Magnus.
Akerselva i Oslo 7. september.
Turen begynte med en visit i radioamatørenes telt. De hadde slått seg til ved Teknisk museum i fotrbindelse med en nasjonal markering denne helga.
Maria og Silje Eriksen på besøk i teltet. Her kommuniserte radioamatørene med folk rundt om i hele verden. Nok en gang denne sommeren stod kreps i fokus. Silje Eriksen tester sine ferdigheter.

Alle fotografier og tegninger er omfattet av internasjonale og nasjonale copyright-lover. Det er således forbudt å benytte disse til offentliggjøring (inklusiv bruk på internettet) uten tillatelse fra rettighetshaver. Uautorisert bruk vil bli politianmeldt samt vurdert rettsforfulgt av NIFF. Hvis noen av NIFFs  illustrasjoner ønskes brukt til annet en privat bruk må NIFF kontaktes for evt. skriftelig tillatelse.
All photographs and drawings are protected by international and national copyright laws. All public use of these illustrations are therefore illigal without the concent by the copyright owner. Unautherized use will be reported to the authorities, and legal prosecution will be considered by NIFF. To obtain permission for the use of any illustration copyrighted by NIFF, we must be contacted for a written permission.

Oppdatert 5. august 2007