Nordre Øyeren Biologiske Stasjon (NØBI) og Nordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF) arbeider med et nasjonalt prosjekt for å kartlegge flaggermusenes bruk av kirker i Norge. Dette arbeidet ble påbegynt i 1995 (Gjerde 1995).

Prosjektets formål er å:

Det er ønskelig å få kartlagt alle faktorer som påvirker flaggermusenes tilstedeværelse både i tårnet og loftet. Det er de faktorene som påvirker varme og lys som er særlig viktig å få kartlagt. En slik undersøkelse vil bli gjort i samråd med Prosjekt "Kirkeoppvarming - miljøriktig og energieffektiv" som organiseres bl.a. av Kirkerådet, slik at unødig ekstraarbeid unngås.

Det er sendt rundt et spørreskjema til kirkevergene der vi forespør om kirketjenerne kan undersøke sine respektive kirker for spor og sportegn etter flaggermus. En slik undersøkelse av loft og tårn tar 20-30 minutter. Videre vil en forsøke å få kartlagt alder, kartreferanse, høyde over havet og type kirke.


Nyheter

Ny utgave av heftet flaggermus i kirker - Heftet Flaggermus i kirker er nettopp blitt redigert til en ny utgave, med bl.a. de nye navnene på flaggermus. Den vil bli sendt rundt til alle kirke med det første. - 14. juli 2013


Forum for flaggermus i kirker

Under den VIII European Bat Research Symposium i Kraków ble det på et møte den 25. august 1999 bestemt å opprette et nettverk/arbeidsgruppe for de som arbeider med flaggermus i hellige bygninger. Arbeidsgruppens hovedmål er å oppdatere hverandre med informasjon om arbeidet i de respektive land. De gir ut et internt nyhetsbrev Templum Chiropterarum. På møtet deltok 21 personer fra 8 land.


Siste oppdaterte dokument:
13. oktober 2017 (omtale, egne publikasjoner, engelsk nettverk)
12. juli 2013 (omtale, egne publikasjoner, bibliografi)
5. juli 2013 (egne publikasjoner)
25. juni 2013 (ny mal for sidene, flaggermus)