Har du funnet ei flaggermus?


Forvillede dyr - Skadde dyr - Døde dyr - FlaggermusmottaketAlle flaggermus bør forsøkes returnert til naturen hvis dette er mulig. Hvis dyret på en eller annen måte ikke vil klare seg på egenhånd kan NIFF ta hånd om den. Alle flaggermus som er i forvaring, uansett hvor kort, bør få tilgang til vann. Dette gjøres enklest med en pipette eller en sprøyte (1 eller 2 ml) som fulles med vann. Flaggermusa kan da drikke fra åpningen etterhvert som du dytter vannet ut. Alternativt kan du fukte en finger og gi flaggermusa vann fra dråpen som danner seg på fingertuppen.

Gi beskjed så raskt som mulig at du har en flaggermus på telefon (+47) 40228817 eller e-post niff#flaggermus.no (vi må vite din adresse og hvilke land du er i hvis vi skal kunne hjelpe). Husk at kun dyr som er skadet kan avlives. Alle friske flaggermus skal slippes løs i det fri. Dyrene er fredet i alle europeiske land, også Norden.
 

 

Web-side uten frames? Klikk her


Foto: Leif Gjerde.Forvillede dyr

Hvis du oppbevarer flaggermus bør de få stå mørkt. De liker seg ofte i et trangt hjørne. Bruk gjerne en sko eske eller lignende. Pass på at den har masse hull i siden av esken så den har noe å klamre seg fast i.

Voksne
Hvis du har et dyr som har forvillet seg inn kan du lukke opp vinduet på vidt gab, slukke lyset, og lukke dører inn i huset. Den vil da som regel finne veien ut selv. Hvis du har fanget et dyr kan du ta det ut.

Unger
Unger bør fortrinnsvis returneres til sin koloni hvis dette er mulig. er ungen liten kan den gis geitemelk. Er den blitt større kan den gis levende insektlarver som fås kjøpt i dyreforetninger.

.

 


 Skadde dyr

Hvis du finner et skadd dyr kan du selv prøve å rehabilitere den. Dog er ikke dette å anbefale da du bør ha nødvendig kunnskap om arten og mulighet til å finne skaden samt kunne gjøre den frisk igjen. Du kan gjerne ta kontakt med NIFF så vil vi gi råd etter beste evne. Det beste er å ta kontakt med veterinær for å få nærmere informasjon om hva du kan gjøre. Smådyrsklinikker kan også hjelpe, men disse koster. Ikke alle er like seriøse, og forløpig har vi dårlig erfaring med Avivet i Oslo.

.

  Døde dyr

Døde dyr kan legges på sprit, fryses eller tørkes. Dyr som har stått lenge. Døde dyr sendes lettest ved å pakke den inn i en liten eske fylt med toalettpapir.

Vi kan gi råd for rehabilitering av flaggermus. Det er imidlertid viktig at du vet den er skadet. Er det en unge er det viktig at du har prøvd å finne kolonien og forsøkt å returnere den dit. Det kreves mye tid å rehabilitere flaggermus og unger er også meget vanskelig å oppfostre. Hvis de er for unge er overlevelsessjansen meget liten.

.

 


 


Sist oppdatert 27. desember 2013


web counter
web counter

besøkende siden 17. mai 2011