Offisielle navn på flaggermus
Geografisk liste


Generelt - Kriterier - Geografisk - Dvergflaggermus med nye offisielle navn
――――――――――――――――――――――――――――――
Europa - Asia - Australasia - Nord-Amerika - Sør-AmerikaI tabellen nedenfor er artene listet opp alfabetisk etter det vitenskapelige slektsnavnet. Alle artene er så omtalt der bakgrunn for navngivingen er oppført.

 

Web-siden uten frames? Klikk her

 Europa

Vitenskapelig navn Navneforfatter (autor) Norsk navn Synonymer? Navngitt (år) Navngiver
Nyctalus - Aftenseilere
Nyctalus noctula . Brunaftenseiler ja 2003 NIFF
Nyctalus leislerii . Smalaftenseiler ja 2003 NIFF
Nyctalus azoreum . Azoreneaftenseiler nei 2003 NIFF
Vespertilio - Skimmelflaggermus
Vespertilio murinus . Grå skimmelflaggermus ja 2003 NIFF
Eptesicus - Serotiner
Eptesicus nilssonii . Nordserotine ja 2010 NIFF
Eptesicus bottae . Sørserotine ja 2010 NIFF
Eptesicus bottae . Bergserotine nei 2003 NIFF
Myotis - Musøreflaggermus
Myotis daubentonii . Vannmusøre ja 2010 NIFF
Myotis alcathoe . Nymfemusøre nei 2003 NIFF
Myotis myotis . Stormusøre nei* 2003 NIFF
Myotis blythii . Småmusøre ja 2003 NIFF
Myois punicus Felten, 1977 Berbermusøre nei 2003 NIFF
Myotis brandtii . Skogmusøre ja 2010 NIFF
Myotis mystacinus . Skjeggmusøre ja 2010 NIFF
Pipistrellus - Pipistrellflaggermus
Pipistrellus maderensis (Dohson, 1878) Madeirapipistrell nei 2003 NIFF
Pipistrellus nathusii . Trollpipistrell ja 2003 NIFF
Pipistrellus pygmaeus . Pygmépipistrell ja 2010 NIFF
Pipistrellus pipistrellus . Båndpipistrell ja 2010 NIFF
Pipistrellus kuhlii . Hvitvingepipistrell ja 2003 NIFF
Pipistrellus savii . Alpepipistrell ja 2003 NIFF
Plecotus - Langøreflaggermus
Plecotus auritus . Brunlangøre ja 2003 NIFF
Plecotus austriacus . Grålangøre ja 2003 NIFF
Plecotus teneriffae . Kanarilangøre ja 2003 NIFF
Plecotus alpinus Kiefer & Veith, 2002 Alpelangøre nei 2003 NIFF
Plecotus kolombatovici Dulic, 1980 Balkanlangøre nei 2003 NIFF
Plecotus sardus Kiefer, Pidinchedda & Veith, 2002 Sardinialangøre nei 2003 NIFF
Barbastella - Bredøreflaggermus
Barbastella barbastellus . Europeisk barbastell ja 2003 NIFF
Barbastella leucomelus . Asiatisk barbastell nei 2003 NIFF

.

 


 Asia

Vitenskapelig navn Norsk navn Synonymer? Navngitt (år) Navngiver
Craseonycteris thonglongyai humleflatnese ja 2012 NIFF
Pteropus lylei oransjemankeflyvehund nei 2003 NIFF

Pteropus lylei
Navnet beskriver hals og skulderfarge hos arten som finnes hos begge kjønn.

Craseonycteris thonglongyai
Humleflaggermus kalles også grisenese og kittisflaggermus, og tilhører familien flatneseflaggermus.. Den tilhører slekten Craseonycteridae som har kun en slekt og en art. Den finnes i Thailand og regnes som verdens minste flaggermus. Navnet henspeiler til artens størrelse og utseende.

.

 


 Australasia

Vitenskapelig navn Norsk navn Synonymer? Navngitt (år) Navngiver
Hipposideros diadema diademhesteskonese nei 2017 NIFF
Mystacina tuberculata småkorthale nei 2003 NIFF
Mystacina robusta storkorthale nei 2003 NIFF
Pteropus conspicillatus glassøyeflyvehund nei 2005 NIFF
Pteropus scapulatus nomadeflyvehund nei 2012 NIFF
Pteropus tonganus hvithalsflyvehund nei 2006 NIFF

Hipposideros diadema
Slekten Hipposideros tilhører familien Hipposideridrae som på norsk har navnet "falske hesteskoneser", og inkluderer rundt 40 arter på verdensbasis. Artsnavnet "diadema" henspeiler utseende og er opprinnelig et gresk ord . Diadem er et norsk synonymord for pannesmykke, og beskriver således artens utseende. Artsnavnet på norsk er tidligere kun brukt én gang. Dette var en bokoversettelse (McDonald 1986).
Tidligere foreslåtte navn fra 1986 opprettholdes og arten Hipposideros diadema heter derfor "diademhesteskonese" på norsk (skrevet i ett ord). Arten vil ha samme navn på svensk og dansk, men etter disse språks rettskriving.
Vurdert 22. mars 2017

Mystacina robusta
Fantes tidligere i New Zealand, men arten regnes idag av mange som utryddet fra vår planet. Større enn M. tuberculata. Overarm 45-49 mm og veier 25-35 gram.

Mystacina tuberculata
Sjelden i New Zealand. Mindre enn M. robusta. Overarm 40-45 mm og veier 12-15 gram. Kun to arter tilhørende denne slekten, og deres markante størrelsesforskjell er grunnlaget for navnsettingen.

Pteropus scapulatus
De fleste artene fra slekten Pteropus har sine utbredelser begrenset til øyer. Kun 9 arter finnes i kontinentale områder. Nomadeflyvehund har et nomadisk liv, og er vanskelig å spore da de normalt holder seg unna bebygde områder. Navnet er ikke omstridt eller brukt tildigere i Skandinavia.

.

 


 Nord-Amerika

Vitenskapelig navn Norsk navn Synonymer? Navngitt (år) Navngiver
Antrozous pallidus pallidusflaggermus nei 2002 NIFF
Choeronycteris mexicana toltekbladnese nei 2006 NIFF
Eptesicus fuscus nordamerikansk serotine ja 2002 NIFF
Myotis californicus kaliforniamusøre nei 2002 NIFF
Myotis thysanodes frynsemusøre nei 2002 NIFF
Myotis yumanensis yumamusøre nei 2002 NIFF
Leptonycteris curasoae sonorabladnese nei 2006 NIFF

Antrozous pallidus
Pallidus er et norsk medisinsk uttrykk for blek. Ordet er opprinnelig latisk. Arten er oppkalt etter det vitenskapelige artsnavnet.

Eptesicus fuscus
Dette er den eneste arten som finnes i Nord-Amerika av slekten Eptesicus.

Myotis californicus
Oppkalt etter det vitenskaplige artsnavnet.

Myotis thysanodes
Oppkalt etter utseende.

Myotis yumanensis
Oppkalt etter det vitenskaplige artsnavnet.

.

 


 Sør-Amerika

Vitenskapelig navn Norsk navn Synonymer? Navngitt (år) Navngiver
Desmodus youngi
Diaemus youngi
Hvitvingevampyr ja 2003 NIFF
Diphylla ecaudata Kortørevampyr ja 2003 NIFF

Diaemus youngi
Syn.: Desmodus youngi. Eneste synonym brukt i norsk litteratur er "amasonasvampyr". Dette navnet er missvisende da arten finnes over det meste av Sør- og Mellom-Amerika. Dessuten er det få funn som er gjort i Amasonas-regionen. Navnet henviser til et hvitt område ytterst på vingen, mellom 2. og 3. finger. Samme navn blir også brukt på andre språk som f.eks. engelsk og tysk.

Diphylla ecaudata
Norske synonymer er "liten vampyr" og "liten blodsuger". Arten er dog omtrent like stor som Desmodus rotundus som blir kalt for "stor vampyr" eller "stor vampyr". Strengt tatt kan D. ecaudata bli større enn D. rotundus. Engelsk navn på arten er "hairy-legged vampire". Arten er generelt mer hårdekt enn de andre to vampyrartene, både på vingemembranene og halemembran. Nye norske navnet henspeiler at arten har kortere (og bredere) øre enn de to andre vampyrartene.
.

 


 


Sist oppdatert 22. mars 2017


web counter
web counter

besøkende siden 27. desember 2013