Nordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)
Nordic Chiroptera Information Center
flaggermus.no


E-post
Electronic mail


På grunn av økende mengde av uønsket reklamepost, SPAM, har vi ikke oppgitt @ i våre e-post adresser. Dette gjør vi for at søkemotorer ikke skal få tak i de riktige e-post adressene for uønsket bruk. Således må du for alle e-post adresser

erstatte tegnet # med @

Due to the increasing problems with SPAM mail, all e-mail address' are encrypted on our home pages. We have replaced all @ symbols with #. For all address' you most replace the symbol # with @ before sending the e-mail. We have chosen to do this so search engines have more difficulty in tracing e-mail address.
 

replace the sign # with @