Skandinavisk fenologi
Tidlige og sene observasjoner

våren 2024

Vær Metodikk Stasjoner Vår Høst Høstspill Vinter ObservatørerDisse web-sidene er en del av et forskningsprosjekt for å utvikle metoder for å overvåke fenologi.

Vi har noen praktiske problemer med hvordan vi skal inkludere de respektive sesongene på web-sidene. Sesongene høst, høstspill, vinter og vår er overlappende. Dette skaper problemer med hvordan vi skal inkludere informasjon og data på web-sidene, noe som foreløpig kan virke overlappende.

Fenologi er læren om tidlige og sene observasjoner. Nedenfor er disse satt opp i tabellform. Da Skandinavia har en stor geografisk variasjon er det naturlig å dele inn området etter regioner. Hver region har sin fenologiliste.

Sidene kan benyttes av folk som arbeider med flaggermus ideelt, eller profesjonelt innen forskning og konsulentvirksomhet. Stasjonene er spredt geografisk over Sør-Norge, Svea- og Götaland, samt Danmark.
      Ikke alle stasjoner registrerer flaggermusaktivitet, men nedenfor vil du kunne finne dagsaktuell informasjon om værforhold på en enkel og effektiv måte. Disse sidene vil derfor kunne være et godt verktøy både før og etter at flaggermus kartlegges i felt.
      Data med flaggermusobservasjoner blir hentet inn etter sesongen, og vil derfor være tilgjengelig her først en stund etter at sesongen er over. Vi arbeider med løsninger for å få aktiviteten registrert daglig, på lik linje med værobservasjonene.

Tidlige og sene observasjoner kan sendes til NIFF på elektronisk post eller vanlig post (Postboks 394, 2001 Lillestrøm).

Vi er på jakt etter røktere som kan ta hånd om de lokale stasjonene. Ta kontakt hvis dette virker interessant, så sender vi deg et skjema med spørsmål vi må få avklart først.

 

Vises siden uten frames? Klikk her

2020 vår - høst
2021 vår - høst
2022 vår - høst
2023 vår - høst


Fenologistasjonene er fordelt på Jylland, Fyn, Bornholm, Götaland, Svealand, sentrale Østlandet, Sørlandet, Jæren og Trøndelag.


VÆRET

Været påvirker sterkt flaggermusaktiviteten, og når dyrene har mulighet for å finne insekter. Når temperaturer kryper under 6oC forsvinner insektene. Over 10 grader er insektaktiviteten på sitt høyeste.

I kystområder vil fralandsvind om kvelden føre insekter langt til havs. Under trekktiden på våren og høsten vil vindretning og vindhastighet ha stor betydning for trekkende arter slik som Nyctalus-, Vespertilio- og Pipistrellus-artene.
Også snødekke kan ha stor betydning, særlig utbredelsen til Plecotus- og Pipistrellus-artene. Disse overvintrer oftest i regioner uten snødekke om vinteren.

Regn, regn, regn
Regn er den viktigste faktoren som påvirker flaggermusaktivitet om sommeren. Å kunne forutsi regnsituasjonen for kvelden er det siste en gjør før feltarbeidet påbegynnes. Nedbørsradarene er gode å bruke til dette. De oppdateres ofte, og en kan lett forutsi hvor det vil regne de neste timene.
      Værradar for Norden kan gi en god oversikt. Ellers har DNMI flere gode lokalkart som oppdateres hvert 15. minutt. For Danmark, Sveriges vestkyst og Skåne har DMI en god radar. Ellers har SMHI et interaktivt kart der nedbørsradaren dekker Sverige (5 min. intervaller) og Norden (15 min. intervaller). Den siste virker å være den mest praktiske.

Norge
www.yr.no - værvarsler og annen meteorologisk informasjon. Det drives som et samarbeid mellom Norsk rikskringkasting (NRK) og Meteorologisk institutt.

www.senorge.no
- Daglig oppdaterte kart over snø-, vær- og vannforhold og klima.
www.met.no - Det norske meterorologiske Institutt

Sverige
www.smhi.se - Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Danmark
www.dmi.dk - Danmarks meteorologsike Institut

Finland
Metorologiska Institutet (svensk, English)

Europa
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts

   


Rain near the village Lunde, The north of Funen, Denmark.
Regnbyge ved Lunde på Nordfyn, Danmark.

Foto: Malene Thyssen.

 


SMHI:s väderstation på Observatoriekullen i Stockholm. Foto: Holger Ellgaard.

 


Storm i Stillehavet. Kilde: Wikimedia.


METODIKK

Også observasjoner av tidlige og sene ubestemte flaggermus er av interesse. Send inn din observasjon så vil den bli ført opp på listen nedenfor. Husk å inkluder klokkeslett da det lett oppstår forvirring mellom datoer. Husk at en natt strekker seg over to datoer. Nedenfor føres opp datoer for "natt til". Dvs at f.eks. 24. april betyr natten 23. - 24. april.
      Værdata er tradisjonelt basert på at målinger tas 1-4 ganger i døgnet, der hovedmålingen er om morgenen kl. 0700 eller 0800 (avhengig av normaltid/sommertid). Værdata i tabellene reflekterer derfor døgnet fram til neste dag, og vil være i overensstemmelse med "natt til" ovenfor.

Mange av de som sender inn sine observasjoner har ikke den nødvendige kunnskap og erfaring for å bestemme flaggermus. Artsnavnet vil da ofte kunne fremtre som ubestemt nedenfor. De som er kvalifisert til å artsbestemme flaggermus ved hjelp av ultralydsdetektor er markert med blå skrift under "observatører". Kvalitetssikrede (sikre) observasjoner er markert med mørk grønn skrift.
      Noen av de danske observasjonene er hentet fra http://www.birdwatch.dk etter tillatelse (markert med *). Det er også supplert med observasjoner fra Artportalen (Sverige), Artsdatabanken (Norge) og Naturdatabanken (Skandinavisk).

   

 


FENOLOGI-STASJONENE

Passive ultralydsdetektorer benyttes som fenologistasjoner. Disse samler data over flere måneder. Modellene inkluderer AnaBat Express, AnaBat Swift og SongMeter 2 som alle drives av batterier. Data lagres på et SD kort, og lastes ned etter behov eller ved sesongens slutt. Våre fenologistasjoner er utplassert på strategiske plasser som representerer landsdel/klima og hvor det samtidig finnes en relativ rik flaggermusfauna.
      Stasjonene finnes i Frederikshavn, Dronninglund, Djursland, Aarhus, Skåne, Småland, Örebro, Karlstad, Arvika, Askim, Lillestrøm, Oslo, Sandnes, Stavanger og Fosen.

Datastasjoner
En rekke lokaliteter er selektert som datastasjoner. De representerer en region/landsdel der vi har presentert meteorologiske data og PFN-indeks for hver lokalitet. Stasjonen kan benyttes som kilde når en skal skrive rapporter eller arbeide med flaggermus i felt. Fenologistasjonene er understreket.

Vi har følgende datastasjoner...

Nemoral region: Områder uten meteorologisk vinter, med vegetasjon av varmekjære trær som bøk og eik. Lokalitetene er Vendsyssel (Frederikshavn), Djursland, Søhøjlandet (Ry), Fyn (Assens), Skåne (Hässleholm) København (Sjælland) og Bornholm.

Boreonemoral region: Stavanger, Kristiansand, Göteborg, Karlstad, Örebro, Svenska Höglandet og Gotland.

Boreale region: Oslo, Romerike, Askim, Köla, Örebro og Stockholm.

Fjordlandet: Trodla-Tysdal (Ryfylke), Romsdalen (Rauma) og Trøndelag (Rissa).

Indre strøk: Nord-Østerdalen (Tynset).

Nord-områdene: Indre Troms (Troms), Tana bru (Finnmark)


   


Romsås i Oslo har hatt fenologistasjoner i flere år. Her er en AnaBat II med ZCAIM. Foto: Leif Yngve Gjerde.


AnaBat Express er den mest benyttede pasive detektoren til våre fenologistasjoner. Foto: Ukjent (Titley Scientific).

Vendsyssel 1

Lokalitet: Frederikshavn
Vegetationszone: Nemoral
Region: Jylland (Vendsyssel)

Grund til valg af lokalitet: .

Ønsket periode:
10. marts - 20. maj
10. august - 10. oktober

Vejrprognose
Nuværende vejrsituation
Statistikk
: Frederikshavn målestasjon

Status: Detektorer til reparasjon og service.

Ekstremum:
(fem tidligste dager)

 ● N. noctula:
 ● Vespertilio murinus:
 ● E. nilssonii:
 ● Myotis:
 ● P. pygmaeus:

Sesongstart:
(sesongens første fem sammenhengende dager med aktivitet)
 ● N. noctula:
 ● Vespertilio murinus:
 ● E. nilssonii:
 ● Myotis:


 

 Bangsbo i Frederikshavn. Foto: Leif Yngve Gjerde.


Bangsbo i Frederikshavn. Foto: Leif Yngve Gjerde.


Bangsbo i Frederikshavn. Foto: Leif Yngve Gjerde.


   

Vendsyssel 2

Lokalitet: Dronninglund
Vegetationszone: Nemoral
Region: Jylland (Vendsyssel)

Grund til valg af lokalitet: .

Ønsket periode:
10. marts - 20. maj
10. august - 10. oktober

Vejrprognose
Nuværende vejrsituation
Statistikk
: Frederikshavn målestasjon

Status: Detektorer til reparasjon og service.

Ekstremum:
(fem tidligste dager)

 ● N. noctula:
 ● Vespertilio murinus:
 ● E. nilssonii:
 ● Myotis:
 ● P. pygmaeus:

Sesongstart:
(sesongens første fem sammenhengende dager med aktivitet)
 ● N. noctula:
 ● Vespertilio murinus:
 ● E. nilssonii:
 ● Myotis:


 

Dronninglund. Foto: Leif Yngve Gjerde.


Dronninglund. Foto: Leif Yngve Gjerde.


Dronninglund. Foto: Leif Yngve Gjerde.

 


   

Djursland 1

Plassering: Sostrup, Grenaa
Vegetationszone: Nemoral
Region: Jylland (Djursland)

Grund til valg af lokalitet: .

Ønsket periode:
10. marts - 20. maj
10. august - 10. oktober

Vejrprognose
Nuværende vejrsituation
Statistikk
: Norddjurs målestasjon

Status: Detektorer til reparasjon og service.

Ekstremum:
(fem tidligste dager)

 ● N. noctula:
 ● Vespertilio murinus:
 ● E. nilssonii:
 ● Myotis:
 ● P. pygmaeus:

Sesongstart:
(sesongens første fem sammenhengende dager med aktivitet)
 ● N. noctula:
 ● Vespertilio murinus:
 ● E. nilssonii:
 ● Myotis:


 

Sostrup Slot på Djursland. Foto: Leif Yngve Gjerde.


Sostrup Slot på Djursland. Foto: Leif Yngve Gjerde.


Sostrup Slot på Djursland. Foto: Leif Yngve Gjerde.


   

Midt-Jylland

Plassering: Ry, Aarhus
Vegetationszone: Nemoral
Region: Jylland (Søhøjlandet)

Grund til valg af lokalitet: .

Ønsket periode:
10. marts - 20. maj
10. august - 10. oktober

Vejrprognose
Nuværende vejrsituation
Statistikk
: Skanderborg målestasjon

Status: Detektorer til reparasjon og service.

Ekstremum:
(fem tidligste dager)

 ● N. noctula:
 ● Vespertilio murinus:
 ● E. nilssonii:
 ● Myotis:
 ● P. pygmaeus:

Sesongstart:
(sesongens første fem sammenhengende dager med aktivitet)
 ● N. noctula:
 ● Vespertilio murinus:
 ● E. nilssonii:
 ● Myotis:


 

 

Foto: Leif Yngve Gjerde.


Foto: Leif Yngve Gjerde.


Foto: Leif Yngve Gjerde.


   

København

Plassering: Utterslev Mose, København
Vegetationszone: Nemoral
Region: Sjælland

Grund til valg af lokalitet: Næringsrike søer med mange arter og høj tæthed af jagtende dyr. Repræsenterer også befolkningscentre som København by.

Ønsket overvågningsperiode:
10. marts - 20. maj
10. august - 10. oktober

Vejrprognose
Nuværende vejrsituation
Statistikk
: Rødovre

Status: Ny station.

Ekstremum:
(fem tidligste dager)

 ● N. noctula:
 ● Vespertilio murinus:
 ● E. nilssonii:
 ● Myotis:
 ● P. pygmaeus:

Sesongstart:
(sesongens første fem sammenhengende dager med aktivitet)
 ● N. noctula:
 ● Vespertilio murinus:
 ● E. nilssonii:
 ● Myotis:


 

 

UtterslevMose i København. Foto: Leif Yngve Gjerde.


UtterslevMose i København. Foto: Leif Yngve Gjerde.


UtterslevMose i København. Foto: Leif Yngve Gjerde.


   

Bornholm

Plassering: Almindingen, Bornholm
Vegetationszone: Nemoral
Region: Skåne

Grund til valg af lokalitet: .

Ønsket periode:
10. marts - 20. maj
10. august - 10. oktober

Vejrprognose
Nuværende vejrsituation
Statistikk
: Bornholm lufthavn

Status: Detektorer til reparasjon og service.

Ekstremum:
(fem tidligste dager)

 ● N. noctula:
 ● Vespertilio murinus:
 ● E. nilssonii:
 ● Myotis:
 ● P. pygmaeus:

Sesongstart:
(sesongens første fem sammenhengende dager med aktivitet)
 ● N. noctula:
 ● Vespertilio murinus:
 ● E. nilssonii:
 ● Myotis:


 

 

Almindingen with Ekkodalen on Bornholm. Foto: Leif Yngve Gjerde.


Almindingen on Bornholm. Foto: Leif Yngve Gjerde.


Almindingen on Bornholm. Foto: Leif Yngve Gjerde.


   

Skåne 1

Plats: Vittsjö, Hässleholm
Vegetationszon: Nemoral
Region: Götaland

Anledning för val av plats: .

Önskad period:
10. mars - 20. maj
10. august - 10. oktober

Väderprognos
Nuvarande siffror (Hästveda)
Statistik
: Hästveda Mo

Status: Detektorer til reparasjon og service.

Ekstremum:
(fem tidligste dager)

 ● N. noctula:
 ● Vespertilio murinus:
 ● E. nilssonii:
 ● Myotis:
 ● P. pygmaeus:

Sesongstart:
(sesongens første fem sammenhengende dager med aktivitet)
 ● N. noctula:
 ● Vespertilio murinus:
 ● E. nilssonii:
 ● Myotis:


 

Vittsjö i Hässleholm. Foto: Leif Yngve Gjerde.


Vittsjö i Hässleholm. Foto: Leif Yngve Gjerde.


Vittsjö i Hässleholm. Foto: Leif Yngve Gjerde.


   

Svenske høylandet

Plats: Tabergsån, Jönköping
Vegetationszon: Boreonemoral
Region: Götaland

Anledning för val av plats: .

Önskad period:
10. mars - 20. maj
10. august - 10. oktober

Väderprognos
Nuvarande siffror (Jönköpings flygplats)
Statistik
: Jönköpings flygpats

Status: Detektorer til reparasjon og service.

Ekstremum:
(fem tidligste dager)

 ● N. noctula:
 ● Vespertilio murinus:
 ● E. nilssonii:
 ● Myotis:
 ● P. pygmaeus:

Sesongstart:
(sesongens første fem sammenhengende dager med aktivitet)
 ● N. noctula:
 ● Vespertilio murinus:
 ● E. nilssonii:
 ● Myotis:


 

Tabergsån i Jönköping. Foto: Leif Yngve Gjerde.

   

Närke 1

Plats: Karlslund, Örebro
Vegetationszon: Boreonemoral
Region: Svealand

Anledning för val av plats: .

Önskad period:
10. mars - 20. maj
10. august - 10. oktober

Väderprognos
Nuvarande siffror (Örebro flygplats)
Statistik
: Örebro flygpats

Status: Detektorer til reparasjon og service.

Ekstremum:
(fem tidligste dager)

 ● N. noctula:
 ● Vespertilio murinus:
 ● E. nilssonii:
 ● Myotis:
 ● P. pygmaeus:

Sesongstart:
(sesongens første fem sammenhengende dager med aktivitet)
 ● N. noctula:
 ● Vespertilio murinus:
 ● E. nilssonii:
 ● Myotis:


 

Svartån i Karlslund. Foto: Leif Yngve Gjerde.


Svartån i Karlslund. Foto: Leif Yngve Gjerde.


Karlslund. Foto: Leif Yngve Gjerde.


   

Värmland 2

Plats: Karlstad, Karlstad
Vegetationszon: Boreonemoral
Region: Svealand

Anledning för val av plats:
Hög bygnad med tilgränsande gatljus och skog. Lokalitet för spelande gråskimlig fladdermus.

Önskad period:
10. august - 31. desember

Väderprognos
Nuvarande siffror (Karlstad flygplats)
Statistik
: Karlstad flygplats

Status: Detektorer til reparasjon og service.

Ekstremum:
(fem tidligste dager)

 ● Vespertilio murinus:

Sesongstart:
(sesongens første fem sammenhengende dager med aktivitet)
 ● Vespertilio murinus:


 Karlstad. Foto: Leif Yngve Gjerde.


Karlstad. Foto: Leif Yngve Gjerde.


Karlstad. Foto: Leif Yngve Gjerde.


   

Värmland 1

Plats: Köla, Eda
Vegetationszon: Boreonemoral
Region: Svealand

Anledning för val av plats: .

Önskad period:
10. mars - 20. maj
10. august - 10. oktober

Väderprognos
Nuvarande siffror (Arvika flygplats)
Statistik
: Arvika flygplats

Status: Detektorer til reparasjon og service.

Ekstremum:
(fem tidligste dager)

 ● N. noctula:
 ● Vespertilio murinus:
 ● E. nilssonii:
 ● Myotis:
 ● P. pygmaeus:

Sesongstart:
(sesongens første fem sammenhengende dager med aktivitet)
 ● N. noctula:
 ● Vespertilio murinus:
 ● E. nilssonii:
 ● Myotis:


 

Kölaälven i Vestra Värmland. Foto: Leif Yngve Gjerde.


Kölaälven i Vestra Värmland. Foto: Leif Yngve Gjerde.


Köla kyrka i Vestra Värmland. Foto: Leif Yngve Gjerde.
Østfold 1

Plassering: Romsåsen gruver, Askim
Vegetasjonssone: Boreonemoral
Region: Østlandet

Begrunnelse for valg av lokalitet: .

Ønsket utplassering:
10. mars - 20. mai
10. august - 10. oktober

Værprognose
Nåværende situasjon
Historiske værdata
: Rakkestad målestasjon (SN3290)

Status: Detektor hentet fredag 2. november, etter sesongslutt.

Ekstremum:
(fem tidligste dager)

 ● N. noctula:
 ● Vespertilio murinus:
 ● E. nilssonii:
 ● Myotis:
 ● P. pygmaeus:

Sesongstart:
(sesongens første fem sammenhengende dager med aktivitet)
 ● N. noctula:
 ● Vespertilio murinus:
 ● E. nilssonii:
 ● Myotis:

 Utenfor Romsåsen gruver i Askim. Foto: Leif Yngve Gjerde.


Utenfor Romsåsen gruver i Askim. Foto: Leif Yngve Gjerde.


Utenfor Romsåsen gruver i Askim. Foto: Leif Yngve Gjerde.
Romerike 1

Plassering: Stilla, Skedsmo
Vegetasjonssone: Boreonemoral
Region: Østlandet

Begrunnelse for valg av lokalitet:
Næringsrik kroksjø omkranset av skog, åkerland, bebyggelse og sumpmark.
      Høy artsdiversitet med mange forekommende arter gjennom hele sesongen.
      Årlig besøkt hyppig, bl.a. i forbindelse med flaggermusturer.
     

Ønsket utplassering:
10. mars - 20. mai
10. august - 10. oktober

Værprognose
Nåværende situasjon (Kjeller)
Historiske værdata
: Kjeller målestasjon (SN 4200)

Status: Detektor hentet lørdag 4. november, etter sesongslutt.

Ekstremum:
(fem tidligste dager)

 ● N. noctula:
 ● Vespertilio murinus:
 ● E. nilssonii:
 ● Myotis:
 ● P. pygmaeus:

Sesongstart:
(sesongens første fem sammenhengende dager med aktivitet)
 ● N. noctula:
 ● Vespertilio murinus:
 ● E. nilssonii:
 ● Myotis:


 

Kroksjøen Stilla på grensen mellom Fet og Skedsmo kommuner. Foto: Leif Yngve Gjerde.


Kroksjøen Stilla på grensen mellom Fet og Skedsmo kommuner. Foto: Leif Yngve Gjerde.


Kroksjøen Stilla på grensen mellom Fet og Skedsmo kommuner. Foto: Leif Yngve Gjerde.
Oslo 1

Plassering: Østensjøvannet, Oslo
Vegetasjonssone: Boreonemoral
Region: Østlandet

Begrunnelse for valg av lokalitet:
Representerer Østlandet og den boreonemorale region. Næringsrik innsjø med mange arter og høye tettheter av jaktende dyr. Representerer også befolkningssentra som Oslo by.
  Overvåker fenologi til brunaftenseiler, grå skimmelflaggermus, nordserotine, vannmusøre og pygmépipistrell,

Ønsket utplassering:
10. mars - 20. mai
10. august - 10. oktober

Værprognose
Nåværende situasjon
Historiske værdata
: Hovin målestasjon (SN18210)

Status:

Ekstremum:
(fem tidligste dager)

 ● N. noctula:
 ● Vespertilio murinus:
 ● E. nilssonii:
 ● Myotis:
 ● P. pygmaeus:

Sesongstart:
(sesongens første fem sammenhengende dager med aktivitet)
 ● N. noctula:
 ● Vespertilio murinus:
 ● E. nilssonii:
 ● Myotis:


 

Østensjøvannet i Oslo. Foto: Leif Yngve Gjerde.


Østensjøvannet i Oslo. Foto: Leif Yngve Gjerde.


Østensjøvannet i Oslo. Foto: Leif Yngve Gjerde.
Oslo 2

Plassering: Romsås, Oslo
Vegetasjonssone: Boreonemoral
Region: Østlandet

Begrunnelse for valg av lokalitet:
Mange høyblokker med tilgrensende gatebelysning og skog. Lite tjern er drikkevannskilde.
      Stor tetthet med kurtisespillende grå skimmelflaggermus, med mange tilgrensende territorier. Parallell forskningsprosjekt på arten gjennom mange år.

Ønsket utplassering:
10. august - 31. desember

Værprognose
Nåværende situasjon
Historiske værdata
: Hovin målestasjon (SN18210)

Status: Detektor hentet fredag 3. november, etter sesongslutt.

Ekstremum:
(fem tidligste dager)

 ● Vespertilio murinus:

Sesongstart:
(sesongens første fem sammenhengende dager med aktivitet)
 ● Vespertilio murinus:


 

Boretslagene er bygd rundt tun som ofte har en gruppe med trær. Det er på disse plassene dyrene foretrekker å fly.
Foto: Leif Yngve Gjerde.


Romsås bydel i Oslo.
Foto: Leif Yngve Gjerde.


Romsås bydel i Oslo.
Foto: Leif Yngve Gjerde.


Romsås bydel i Oslo.
Foto: Leif Yngve Gjerde.
Jæren 1

Plassering: Espeland, Sandnes
Vegetasjonssone: Boreonemoral
Region: Ryfylke

Begrunnelse for valg av lokalitet:
Tjern omkranset av variert skog og parklandskap, med tilhørende bygninger. Beite, jordbruk og innsjø grenser til området.
      Arboret med forskning på flaggermusenes bruk av kasser. Helårlig aktivitet av pygméserotine.

Ønsket utplassering:
10. mars - 20. mai
10. august - 10. oktober

Værprognose
Nåværende situasjon
Historiske værdata
: Sola målestasjon (SN44560)

Status:

Ekstremum:
(fem tidligste dager)

 ● N. noctula:
 ● Vespertilio murinus:
 ● E. nilssonii:
 ● Myotis:
 ● P. pygmaeus:

Sesongstart:
(sesongens første fem sammenhengende dager med aktivitet)
 ● N. noctula:
 ● Vespertilio murinus:
 ● E. nilssonii:
 ● Myotis:


 Rogaland Arboret på Espeland i Sandnes
Foto: Leif Yngve Gjerde.


Rogaland Arboret på Espeland i Sandnes
Foto: Leif Yngve Gjerde.


Rogaland Arboret på Espeland i Sandnes
Foto: Leif Yngve Gjerde.
Jæren 2

Plassering: Lille Stokkavatnet, Stavanger
Vegetasjonssone: Boreonemoral
Region: Ryfylke

Begrunnelse for valg av lokalitet:
Næringsrik vann omkranset av skog, kulturlandskap og bebyggelse.
      Artsrik lokalitet med alle pipistrell-artene, vannmusøre og nordserotine. Høy aktvitet også vår og høst.

Ønsket utplassering:
10. mars - 20. mai
10. august - 10. oktober

Værprognose
Nåværende situasjon
Historiske værdata
: Sola målestasjon (SN44560)

Status:

Ekstremum:
(fem tidligste dager)

 ● N. noctula:
 ● Vespertilio murinus:
 ● E. nilssonii:
 ● Myotis:
 ● P. pygmaeus:

Sesongstart:
(sesongens første fem sammenhengende dager med aktivitet)
 ● N. noctula:
 ● Vespertilio murinus:
 ● E. nilssonii:
 ● Myotis:


   


Lille Stokkavatnet i Stavanger.
Foto: Leif Yngve Gjerde.


Lille Stokkavatnet i Stavanger.
Foto: Leif Yngve Gjerde.


Lille Stokkavatnet i Stavanger.
Foto: Leif Yngve Gjerde.
Ryfylke

Plassering: Trodla-Tysdal, Hjelmeland
Vegetasjonssone: Boreonemoral
Region: Ryfylke

Begrunnelse for valg av lokalitet:
Trang dal med hovedelv (Tusso), beitemark og litt skog. Typisk dalføre med bresjø kun 64 over havet. Gård i helårsdrift.
      Lokalitet med alle vannmusøre og nordserotine. God aktvitet også vår og høst.

Ønsket utplassering:
10. mars - 20. mai
10. august - 10. oktober

Værprognose
Nåværende situasjon
Historiske værdata
: Hjelmeland målestasjon (SN45770)

Status:

Ekstremum:
(fem tidligste dager)
 ● E. nilssonii:
 
● Myotis:
 ● P. pygmaeus:

Sesongstart:
(sesongens første fem sammenhengende dager med aktivitet)
 ● E. nilssonii:
 
● Myotis:
 ● P. pygmaeus:


 

Trodla-Tysdal. Foto: Leif Yngve Gjerde.


Trodla-Tysdal. Foto: Leif Yngve Gjerde.


Trodla-Tysdal. Foto: Leif Yngve Gjerde.
Trøndelag 2

Plassering: Vanvikan, Rissa
Vegetasjonssone: -
Region: Fosen

Begrunnelse for valg av lokalitet: .

Ønsket utplassering:
10. mars - 20. mai
10. august - 10. oktober

Værprognose
Nåværende situasjon
Historiske værdata
: Rissa III målestasjon (SN71320)

Status: Kun værstasjon. Ingen detektor utplassert.

Ekstremum:
(fem tidligste dager)

 ● N. noctula:
 ● Vespertilio murinus:
 ● E. nilssonii:
 ● Myotis:
 ● P. pygmaeus:

Sesongstart:
(sesongens første fem sammenhengende dager med aktivitet)
 ● N. noctula:
 ● Vespertilio murinus:
 ● E. nilssonii:
 ● Myotis:


   

 
Tynset

Lokalitet: Tynset, Hedmark
Vegetasjonssone: ...
Region: Østerdalen

Begrunnelse for valg av lokalitet:
Indre strøk med kort sesong og kalde vintre. Område med skog, kuturlandskap og gamle elveløp. Nær Glomma. Potensiell område for nordserotine (E. nilssonii), vannmusøre (M. daubentonii), brunlangøre (P. auritus) og brunaftenseiler (N. noctula).

Værprognose
Nåværende situasjon
Historiske værdata
: Tynset målestasjon (SN9580)

Status: Kun værstasjon. Ingen detektor utplassert.

 


   


Tynset. Foto: Leif Yngve Gjerde.


Tynset. Foto: Leif Yngve Gjerde.


Tynset. Foto: Leif Yngve Gjerde.
Bardufoss

Lokalitet: Indre Troms, Troms
Vegetasjonssone: ...
Region: Indre Troms

Begrunnelse for valg av lokalitet:
Område med forekomst av nordserotine (E. nilssonii).

Værprognose
Nåværende situasjon
Historiske værdata
: Bardufoss målestasjon (SN89350)

Status: Kun værstasjon. Ingen detektor utplassert.

 


   


Bilder mangler.
Tana bru

Lokalitet: Tana bru, Finnmark
Vegetasjonssone: ...
Region: Arktis

Begrunnelse for valg av lokalitet:
Område med forekomst av nordserotine (E. nilssonii).

Værprognose
Nåværende situasjon
Historiske værdata
: Deanušaldi målestasjon (SN96850)

Status: Kun værstasjon. Ingen detektor utplassert.

 


   


 

Bilder mangler.

 


VÅR


Generelle meldinger våren 2024:

Søndag 5. april
...


Tidligste vårobservasjon 2024:
(Earliest spring observation year 2024)
Art Sør- og Vestlandet
Danmark og Skåne
Østlandet sør for Mjøsa/Gävle Trøndelag, Sverige nord for Mjøsa/Gävle, indre dalføre
Ubestemt      
Brunaftenseiler
N. noctula

 

23/4, 4 filer, Köla, Värmland (LG).

 

Gråskimmelflaggermus
V. murinus
  23/4, 2 filer, Köla, Värmland (LG).

 

Sørserotine
E. serotinus
     
Nordserotine
E. nilssonii

 

15/4, Köla, Värmland (LG).

 
Vannmusøre
M. daubentonii
   

 

Skjegg-/skogmusøre
M. mystacinus/brandtii
     
Ubestemt musøre
M. sp.
 

8/4, Köla, Värmland (LG).

 
Pygmépipistrell
P. pygmaeus
   

 

Båndpipistrell
P. pipistrellus

 

 

 
Trollpipistrell
P. nathusii
 

 

 

* rekord/record

Noen danske observasjoner:
Informasjonen nedenfor er hentet fra http://www.birdwatch.dk

Ingen observasjoner.

Tidligste vårobservasjon noen gang:
(Earliest spring observation ever)
Art Sør- og Vestlandet
Danmark og Skåne
Østlandet sør for Mjøsa/Gävle Trøndelag, Sverige nord for Mjøsa/Gävle, indre dalføre
Ubestemt 3. mars 2014, 2 jaktende, Gribskov i København (LB)
6. mars 1999, 3 ind. Stavanger (MH)
16. april 2009, 1 ind. jaktende, nordisk eller gråskimlet flaggermus, Østensjøvannet i Oslo (LG)
19. april, 1 ind., Bogstad gård i Oslo (NL).
22. april 2003, 1-2 mulig vannflaggermus, Østensjøvannet, Oslo (LG,CD)
13. mars 2003, 2 jaktende dyr, Volda (OO)
26. mars 2003, 1 jaktende, Trondhjem (KÅS)
23. april 2004, Småge, Hitra (EB)
Brunaftenseiler
N. noctula
24. februar 2014, 1 jaktende om dagen (kl. 1500), Svendborg på Fyn (EE)
3. april 2009, 1 jaktende, Strødam Engsø, Hillerød, Sjælland (CH)
3. april 2009, 2-3 ind., Hillerød, Sjælland (LH)
6. april, 1 ind., Stevns Ådal, Faxe, Sjælland (JEL)

3. april 2014, 1 dagobservasjon, Växsjö i Småland (UP)
20. april 2015, detektorregistrering, Østensjøvannet, Oslo (LG)
21. april 2015, detektorregistrering, Østensjøvannet, Oslo (LG)
21. april 2015, detektorregistrering, Leira, Akershus (LG)
22. april 2014, detektorregistrering, Kölaälven, Eda i Värmland (LG)

 

Gråskimmelflaggermus
V. murinus
9. mars 2014, jaktende, Karlskrona i Blekinge (TL)
17. april 2003, 1 ind., Nordal i Møre & Romsdal (TM, JK)

20. april 2015, detektorregistrering, Leira, Akershus (LG)
27. april 2014, registrert med detektor ved elv, Taberg i Småland (LG)

 

Sørserotine
E. serotinus

10. mars 2012, 1 ind., Villestrup Å og Ådal, Mariagerfjord på Jylland (RFF)
10. april 2015, detektorregistrering, Barløse, Fyn (LG)
19. april 2004, 1 ind., Østerådalen, Aalborg (LG)
 

 

Nordserotine
E. nilssonii
11. mars 2015, detektorregistrering, Tornet/Lillehem, Skåne (SN)
4. april 1999, 1 ind., Time (BO, m.fl.)
11. april 2015, detektorregistrering, Østensjøvannet, Oslo (LG)
14. april 2014, detektorregistrering, Romsåsen (Askim) i Østfold (LG)
20. april 2015, detektorregistrering, Köla, Värmland (LG)
20. april 2004, 1. ind., jaktende, Kristiansten festning, Trondhjem (KÅS)
28. april 2005, 1ind., Småge på Hitra, Sør-Trøndelag (EB)
Vannmusøre
M. daubentonii
9. mars 2015, detektorregistrering, Tornet/Lillehem, Skåne (SN)
8. april 2015, 1 jaktende, Sennels Plantage, Thisted, Nord-Jylland (HN)
16. april 2005, 1 jaktende, Mollerup, Århus (TC)
17. april 2003, 1 ind., Norddal i Møre & Romsdal
22. april 2003, jaktende, Skjæveland (BO)
25. april 2002, 1 jaktende i Flekkefjord (LG)
16. april 2009, 1 ind. jaktende, Østensjøvannet i Oslo (LG)
16. april 2006, 1 ind. patruljerende, Åmotfors, Eda i Värmland (LG)

 

Skjegg-/skogmusøre
M. mystacinus/brandtii
27. april 1993, 1-2 ind., Byrkjelandsvatnet, Bergen 13. april 2002, 1 skjeggflaggermus, Krokkleiva, Hole (IO)  
Pygmépipistrell
P. pygmaeus
15. mars 2003, 1 jaktende dyr, Vereide i Nordfjord (JA)
17. mars 2015, detektorregistrering, Barløse, Fyn (LG)
18. mars 2015, detektorregistrering, Tversted Søerne, Vendsyssel (LG)
18. mars 2006, 1ind. forbipasserende, Ytre Sandviken i Bergen (EST)
19. mars 2015, 2 jaktende, Hässle/Fittja, Uppsala (TK, AS)
22. april 2015, detektorregistrering, Leira, Akershus (LG)
22. april 2015, detektorregistrering, Østensjøvannet, Oslo (LG)

 

Båndpipistrell
P. pipistrellus
11. april 2015, detektorregistrering, Barløse, Fyn (LG)
24. april 2002, 1-3 ind. jaktende ved Lille Stokkavatnet, Stavanger (LG, BE)

23. april 2015, detektorregistrering, Leira, Akershus (LG)

 
Trollpipistrell
P. nathusii
11. april 2015, detektorregistrering, Barløse, Fyn (LG)

22. april 2015, detektorregistrering, Leira, Akershus (LG)
24. april 2015, detektorregistrering, Köla, Värmland (LG)

 

Tidligste vårobservasjon (nordisk flaggermus) i Nord-Norge noen gang er 8. juni 2003 i Saltdal, Nordland (KF).

 


HØSTSPILL TIL GRÅSKIMMELFLAGGERMUS
(Advertisement calling V. murinus/discolor)

På Romsås i Oslo blir artens høstspill studert, og bestandstørrelsen overvåket. Mer informasjon finner du ved å klikke her. Alle datoer gjelder "natt til".
Population size is monitored at Romsås in Oslo. For more information please click here. All dates are "night to". E.g. 22/9 means observed the night of 21. - 22. September.

Sted
Location

Tidligste 2024
Earliest 2024
Tidligste noen gang
Earliest ever
   Seneste 2024
Latest 20
24
Seneste noen gang
Latest ever

Oslo

  2/9-2011, Romsås i Oslo (LG)
9/9-2011, Romsås i Oslo (LG)
12/9-1997, Kringsjå i Oslo (HG)
 

21/12-2001, Romsås i Oslo (JH)
4/12-2011, Romsås i Oslo (LG)

Karlstad

 

 

 

 

Århus

 

 

 

 

København

 

 


 

20/10, 5 hørt, Damvad Ådal, Stenløse i Frederiksborg  (JP)

Andre steder
Other locations
       


 


VINTEROBSERVASJONER (Winter records)

Generelt gjelder vinterobservasjoner alle arter av flyvende dyr observert i november til og med februar. Gjelder dog ikke gråskimlet flaggermus fram til Jul. Overvintrende flaggermus er heller ikke inkludert på disse fenologisidene.
Winter records are defined as flying bats of any species observed in November through February. Though observations of V. murinus untill Christmas are not included. Hibernating bats are not included on the web-pages about phenology.

 


OBSERVATØRER (Observers)
Mange av de som sender inn sine observasjoner har ikke den nødvendige kunnskap og erfaring for å bestemme flaggermus. De som vi vet er kvalifisert til å artsbestemme flaggermus ved hjelp av ultralydsdetektor er markert med grønn skrift.
Many people who send in their observations do not have the necessary knowledge and experience to enable a safe identification. Those who we are aware of having these qualifications are marked in green writing.

JA     Johannes Anonby
MB    Martin Bjerg
RB     Rune Bjerre
LB     Lars Bregnbak
EB     Einar Brendboe
HB     Hariet Bylterud
HC     Henning Christiansen
TC     Trine Christiansen
KD    Knut Henrik Dagestad
PD     Peter Dam
CD    Chris Denyer
FD     Frank Desting
OD    Oddgeir Djøseland
BE     Beate Eckhoff
EE     Erhart Ecklon
ME    Maria Eriksen
SE      Silje Eriksen
KF     Karl Frafjord
RFF    Rasmus Fuglesang Fredriksen
HG     Harald Gjerde
LG     Leif Gjerde
MG    Magnus Guldhaug
LSG    Lars Støre Gulliksen
JH      Jeanette Hagander
CH     Claus Halkjær
LH      Lars Halkjær
IH       Inge Hagen
GH     Geir Hardeng
TH     Thrond Haugen
SH      Skafti Helgason
MH    Marianne Helgø
TK     Tommy Knutsson
TH     Thomas Holmern
KJ      Jeroen Kooij
EK      Erling Krabbe
CFL    Carten Fynbo Larsen
JL       Jakob Lausen
TL     Tommy Lindberg
JEL     Jesper Lund
NL      Nina Lundberg
JHL    John H. Lystad
JL       Jonny Løe
SL      Simon Lindholm
LMM Lillja Marlene Mejer
TM    Tore Chr. Michaelsen
ALN  Anni Lene Nielsen
HN     Henrik Nielsen
UHN  Ulrik Hasle Nielsen
SN     Stefan Nyman
BO    Bjarne Oddane
IO      Ingrid Oftedal
OO    Oddvar Olsen
LP      Leif Pedersen
DP     Dennis Pettersen
UP     Uno Pettersson
JP       Jeff Price
SR      Søren Rasmussen
TR     Tore Reinsborg
TAR  Tor Amund Røsberg
AS     Arnstein Skretting
ES      Egil Skaalerud
AS     Annika Sohlman
WS    Wenche F. Solfeldt
AS     Agnete Sommerset
CS      Cathrin Sommerset
TS     Trude Starholm
JS       Jan Stenløkk
JRS    Jette Raal Stockholm
KÅS  Knut Åge Storstad
JT      Johan Tellefsen
PT      Preben Therkildsen
EST    Ellen Sophie Thobro
MV    Margrethe Vik
TV     Thomas Vikstrøm
MW   Mikkel Wallentin
KW    Kerstin Wiesner
BØ     Bjørn Øfstaas

 


Sist oppdatert 1. juni 2024


web counter
web counter

besøkende siden 17. mai 2011