Skandinavisk fenologi
Tidlige og sene observasjoner

våren 2022

Vær Metodikk Stasjoner Vår Høst Høstspill Vinter ObservatørerDisse web-sidene er en del av et forskningsprosjekt for å utvikle metoder for å overvåke fenologi.

Fenologi er læren om tidlige og sene observasjoner. Nedenfor er disse satt opp i tabellform. Da Skandinavia har en stor geografisk variasjon er det naturlig å dele inn området etter regioner. Hver region har sin fenologiliste.

Sidene kan benyttes av folk som arbeider med flaggermus ideelt, eller profesjonelt innen forskning og konsulentvirksomhet. Stasjonene er spredt geografisk over Sør-Norge, Svea- og Götaland, samt Danmark.
      Ikke alle stasjoner registrerer flaggermusaktivitet, men nedenfor vil du kunne finne dagsaktuell informasjon om værforhold på en enkel og effektiv måte. Disse sidene vil derfor kunne være et godt verktøy både før og etter at flaggermus kartlegges i felt.
      Data med flaggermusobservasjoner blir hentet inn etter sesongen, og vil derfor være tilgjengelig her først en stund etter at sesongen er over. Vi arbeider med løsninger for å få aktiviteten registrert daglig, på lik linje med værobservasjonene.

Tidlige og sene observasjoner kan sendes til NIFF på elektronisk post eller vanlig post (Postboks 247, 2001 Lillestrøm).

Vi er på jakt etter røktere som kan hånd om de lokale stasjonene. Ta kontakt hvis dette virker interessant, så sender vi deg et skjema med spørsmål vi må få avklart først.

 

Vises siden uten frames? Klikk her

2020 vår - høst
2021 vår - høst


Fenologistasjonene er fordelt på Jylland, Fyn, Bornholm, Götaland, Svealand, sentrale Østlandet, Sørlandet, Jæren og Trøndelag.


VÆRET

Været påvirker sterkt flaggermusaktiviteten, og når dyrene har mulighet for å finne insekter. Når temperaturer kryper under 6oC forsvinner insektene. Over 10 grader er insektaktiviteten på sitt høyeste.

I kystområder vil fralandsvind om kvelden føre insekter langt til havs. Under trekktiden på våren og høsten vil vindretning og vindhastighet ha stor betydning for trekkende arter slik som Nyctalus-, Vespertilio- og Pipistrellus-artene.
Også snødekke kan ha stor betydning, særlig utbredelsen til Plecotus- og Pipistrellus-artene. Disse overvintrer oftest i regioner uten snødekke om vinteren.

Regn, regn, regn
Regn er den viktigste faktoren som påvirker flaggermusaktivitet om sommeren. Å kunne forutsi regnsituasjonen for kvelden er det siste en gjør før feltarbeidet påbegynnes. Nedbørsradarene er gode å bruke til dette. De oppdateres ofte, og en kan lett forutsi hvor det vil regne de neste timene.
      Værradar for Norden kan gi en god oversikt. Ellers har DNMI flere gode lokalkart som oppdateres hvert 15. minutt. For Danmark, Sveriges vestkyst og Skåne har DMI en god radar. Ellers har SMHI et interaktivt kart der nedbørsradaren dekker Sverige (5 min. intervaller) og Norden (15 min. intervaller). Den siste virker å være den mest praktiske.

Norge
www.yr.no - værvarsler og annen meteorologisk informasjon. Det drives som et samarbeid mellom Norsk rikskringkasting (NRK) og Meteorologisk institutt.

www.senorge.no
- Daglig oppdaterte kart over snø-, vær- og vannforhold og klima.
www.met.no - Det norske meterorologiske Institutt

Sverige
www.smhi.se - Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Danmark
www.dmi.dk - Danmarks meteorologsike Institut

Finland
Metorologiska Institutet (svensk, English)

Europa
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts

   


Rain near the village Lunde, The north of Funen, Denmark.
Regnbyge ved Lunde på Nordfyn, Danmark.

Foto: Malene Thyssen.

 


SMHI:s väderstation på Observatoriekullen i Stockholm. Foto: Holger Ellgaard.

 


Storm i Stillehavet. Kilde: Wikimedia.


METODIKK

Også observasjoner av tidlige og sene ubestemte flaggermus er av interesse. Send inn din observasjon så vil den bli ført opp på listen nedenfor. Husk å inkluder klokkeslett da det lett oppstår forvirring mellom datoer. Husk at en natt strekker seg over to datoer. Nedenfor føres opp datoer for "natt til". Dvs at f.eks. 24. april betyr natten 23. - 24. april.
      Værdata er tradisjonelt basert på at målinger tas 1-4 ganger i døgnet, der hovedmålingen er om morgenen kl. 0700 eller 0800 (avhengig av normaltid/sommertid). Værdata i tabellene reflekterer derfor døgnet fram til neste dag, og vil være i overensstemmelse med "natt til" ovenfor.

Mange av de som sender inn sine observasjoner har ikke den nødvendige kunnskap og erfaring for å bestemme flaggermus. Artsnavnet vil da ofte kunne fremtre som ubestemt nedenfor. De som er kvalifisert til å artsbestemme flaggermus ved hjelp av ultralydsdetektor er markert med blå skrift under "observatører". Kvalitetssikrede (sikre) observasjoner er markert med mørk grønn skrift.
      Noen av de danske observasjonene er hentet fra http://www.birdwatch.dk etter tillatelse (markert med *). Det er også supplert med observasjoner fra Artportalen (Sverige), Artsdatabanken (Norge) og Naturdatabanken (Skandinavisk).

   

 


FENOLOGI-STASJONENE

Passive ultralydsdetektorer benyttes som fenologistasjoner. Disse samler data over flere måneder. Modellene inkluderer AnaBat Express, AnaBat Swift og SongMeter 2 som alle drives av batterier. Data lagres på et SD kort, og lastes ned etter behov eller ved sesongens slutt. Våre fenologistasjoner er utplassert på strategiske plasser som representerer landsdel/klima og hvor det samtidig finnes en relativ rik flaggermusfauna.
      Stasjonene finnes i Frederikshavn, Dronninglund, Djursland, Aarhus, Skåne, Småland, Örebro, Karlstad, Arvika, Askim, Lillestrøm, Oslo, Sandnes, Stavanger og Fosen.

Datastasjoner
En rekke lokaliteter er selektert som datastasjoner. De representerer en region/landsdel der vi har presentert meteorologiske data og PFN-indeks for hver lokalitet. Stasjonen kan benyttes som kilde når en skal skrive rapporter eller arbeide med flaggermus i felt. Fenologistasjonene er understreket. Vi har følgende datastasjoner...

Nemoral region: Områder uten meteorologisk vinter, med vegetasjon av varmekjære trær som bøk og eik. Lokalitetene er Vendsyssel (Frederikshavn), Djursland, Søhøjlandet (Ry), Fyn (Assens), Skåne (Hässleholm) og Bornholm.

Boreonemoral region: Stavanger, Kristiansand, Göteborg, Karlstad, Örebro, Svenska Höglandet og Gotland.

Boreale region: Oslo, Romerike, Askim, Köla, Örebro og Stockholm.

Fjordlandet: Trodla-Tysdal (Ryfylke), Romsdalen (Rauma) og Trøndelag (Rissa).

Indre strøk: Nord-Østerdalen (Tynset).

Nord-områdene: Indre Troms (Troms), Tana bru (Finnmark)


   


Romsås i Oslo har hatt fenologistasjoner i flere år. Her er en AnaBat II med ZCAIM. Foto: Leif Yngve Gjerde.


AnaBat Express er den mest benyttede pasive detektoren til våre fenologistasjoner. Foto: Ukjent (Titley Scientific).

Vendsyssel 1

Lokalitet: Frederikshavn
Vegetationszone: Nemoral
Region: Jylland (Vendsyssel)

Grund til valg af lokalitet: .

Ønsket periode:
10. marts - 20. maj
10. august - 10. oktober

Vejrprognose
Nuværende vejrsituation
Statistikk
: Frederikshavn målestasjon

Status:

Ekstremum:
(fem tidligste dager)

 ● N. noctula:
 ● Vespertilio murinus:
 ● E. nilssonii:
 ● Myotis:
 ● P. pygmaeus:

Sesongstart:
(sesongens første fem sammenhengende dager med aktivitet)
 ● N. noctula:
 ● Vespertilio murinus:
 ● E. nilssonii:
 ● Myotis:


Graf for våren 2022 ennå ikke tilgjengelig 

 Bangsbo i Frederikshavn. Foto: Leif Yngve Gjerde.


Bangsbo i Frederikshavn. Foto: Leif Yngve Gjerde.


Bangsbo i Frederikshavn. Foto: Leif Yngve Gjerde.


   

Vendsyssel 2

Lokalitet: Dronninglund
Vegetationszone: Nemoral
Region: Jylland (Vendsyssel)

Grund til valg af lokalitet: .

Ønsket periode:
10. marts - 20. maj
10. august - 10. oktober

Vejrprognose
Nuværende vejrsituation
Statistikk
: Frederikshavn målestasjon

Status:

Ekstremum:
(fem tidligste dager)

 ● N. noctula:
 ● Vespertilio murinus:
 ● E. nilssonii:
 ● Myotis:
 ● P. pygmaeus:

Sesongstart:
(sesongens første fem sammenhengende dager med aktivitet)
 ● N. noctula:
 ● Vespertilio murinus:
 ● E. nilssonii:
 ● Myotis:


Graf for våren 2022 ennå ikke tilgjengelig 

 

Dronninglund. Foto: Leif Yngve Gjerde.


Dronninglund. Foto: Leif Yngve Gjerde.


Dronninglund. Foto: Leif Yngve Gjerde.

 


   

Djursland 1

Plassering: Sostrup, Grenaa
Vegetationszone: Nemoral
Region: Jylland (Djursland)

Grund til valg af lokalitet: .

Ønsket periode:
10. marts - 20. maj
10. august - 10. oktober

Vejrprognose
Nuværende vejrsituation
Statistikk
: Norddjurs målestasjon

Status:

Ekstremum:
(fem tidligste dager)

 ● N. noctula:
 ● Vespertilio murinus:
 ● E. nilssonii:
 ● Myotis:
 ● P. pygmaeus:

Sesongstart:
(sesongens første fem sammenhengende dager med aktivitet)
 ● N. noctula:
 ● Vespertilio murinus:
 ● E. nilssonii:
 ● Myotis:


Graf for våren 2022 ennå ikke tilgjengelig 

 

Sostrup Slot på Djursland. Foto: Leif Yngve Gjerde.


Sostrup Slot på Djursland. Foto: Leif Yngve Gjerde.


Sostrup Slot på Djursland. Foto: Leif Yngve Gjerde.


   

Midt-Jylland

Plassering: Ry, Aarhus
Vegetationszone: Nemoral
Region: Jylland (Søhøjlandet)

Grund til valg af lokalitet: .

Ønsket periode:
10. marts - 20. maj
10. august - 10. oktober

Vejrprognose
Nuværende vejrsituation
Statistikk
: Skanderborg målestasjon

Status: -

Ekstremum:
(fem tidligste dager)

 ● N. noctula:
 ● Vespertilio murinus:
 ● E. nilssonii:
 ● Myotis:
 ● P. pygmaeus:

Sesongstart:
(sesongens første fem sammenhengende dager med aktivitet)
 ● N. noctula:
 ● Vespertilio murinus:
 ● E. nilssonii:
 ● Myotis:


Graf for våren 2022 ennå ikke tilgjengelig 

 

 

 

Foto: Leif Yngve Gjerde.


Foto: Leif Yngve Gjerde.


Foto: Leif Yngve Gjerde.


   

Bornholm

Plassering: Almindingen, Bornholm
Vegetationszone: Nemoral
Region: Skåne

Grund til valg af lokalitet: .

Ønsket periode:
10. marts - 20. maj
10. august - 10. oktober

Vejrprognose
Nuværende vejrsituation
Statistikk
: Bornholm lufthavn

Status:

Ekstremum:
(fem tidligste dager)

 ● N. noctula:
 ● Vespertilio murinus:
 ● E. nilssonii:
 ● Myotis:
 ● P. pygmaeus:

Sesongstart:
(sesongens første fem sammenhengende dager med aktivitet)
 ● N. noctula:
 ● Vespertilio murinus:
 ● E. nilssonii:
 ● Myotis:


Graf for våren 2022 ennå ikke tilgjengelig 

 

Almindingen with Ekkodalen on Bornholm. Foto: Leif Yngve Gjerde.


Almindingen on Bornholm. Foto: Leif Yngve Gjerde.


Almindingen on Bornholm. Foto: Leif Yngve Gjerde.


   

Skåne 1

Plats: Vittsjö, Hässleholm
Vegetationszon: Nemoral
Region: Götaland

Anledning för val av plats: .

Önskad period:
10. mars - 20. maj
10. august - 10. oktober

Väderprognos
Nuvarande siffror (Hästveda)
Statistik
: Hästveda Mo

Status:

Ekstremum:
(fem tidligste dager)

 ● N. noctula:
 ● Vespertilio murinus:
 ● E. nilssonii:
 ● Myotis:
 ● P. pygmaeus:

Sesongstart:
(sesongens første fem sammenhengende dager med aktivitet)
 ● N. noctula:
 ● Vespertilio murinus:
 ● E. nilssonii:
 ● Myotis:


Graf for våren 2022 ennå ikke tilgjengelig 

 

Vittsjö i Hässleholm. Foto: Leif Yngve Gjerde.


Vittsjö i Hässleholm. Foto: Leif Yngve Gjerde.


Vittsjö i Hässleholm. Foto: Leif Yngve Gjerde.


   

Svenske høylandet

Plats: Tabergsån, Jönköping
Vegetationszon: Boreonemoral
Region: Götaland

Anledning för val av plats: .

Önskad period:
10. mars - 20. maj
10. august - 10. oktober

Väderprognos
Nuvarande siffror (Jönköpings flygplats)
Statistik
: Jönköpings flygpats

Status:

Ekstremum:
(fem tidligste dager)

 ● N. noctula:
 ● Vespertilio murinus:
 ● E. nilssonii:
 ● Myotis:
 ● P. pygmaeus:

Sesongstart:
(sesongens første fem sammenhengende dager med aktivitet)
 ● N. noctula:
 ● Vespertilio murinus:
 ● E. nilssonii:
 ● Myotis:


Graf for våren 2022 ennå ikke tilgjengelig 

 

Tabergsån i Jönköping. Foto: Leif Yngve Gjerde.

   

Närke 1

Plats: Karlslund, Örebro
Vegetationszon: Boreonemoral
Region: Svealand

Anledning för val av plats: .

Önskad period:
10. mars - 20. maj
10. august - 10. oktober

Väderprognos
Nuvarande siffror (Örebro flygplats)
Statistik
: Örebro flygpats

Status:

Ekstremum:
(fem tidligste dager)

 ● N. noctula:
 ● Vespertilio murinus:
 ● E. nilssonii:
 ● Myotis:
 ● P. pygmaeus:

Sesongstart:
(sesongens første fem sammenhengende dager med aktivitet)
 ● N. noctula:
 ● Vespertilio murinus:
 ● E. nilssonii:
 ● Myotis:


Graf for våren 2022 ennå ikke tilgjengelig 

 

Svartån i Karlslund. Foto: Leif Yngve Gjerde.


Svartån i Karlslund. Foto: Leif Yngve Gjerde.


Karlslund. Foto: Leif Yngve Gjerde.


   

Värmland 2

Plats: Karlstad, Karlstad
Vegetationszon: Boreonemoral
Region: Svealand

Anledning för val av plats:
Hög bygnad med tilgränsande gatljus och skog. Lokalitet för spelande gråskimlig fladdermus.

Önskad period:
10. august - 31. desember

Väderprognos
Nuvarande siffror (Karlstad flygplats)
Statistik
: Karlstad flygplats

Status:

Ekstremum:
(fem tidligste dager)

 ● Vespertilio murinus:

Sesongstart:
(sesongens første fem sammenhengende dager med aktivitet)
 ● Vespertilio murinus:


Graf for våren 2022 ennå ikke tilgjengelig 

 

 Karlstad. Foto: Leif Yngve Gjerde.


Karlstad. Foto: Leif Yngve Gjerde.


Karlstad. Foto: Leif Yngve Gjerde.


   

Värmland 1

Plats: Köla, Eda
Vegetationszon: Boreonemoral
Region: Svealand

Anledning för val av plats: .

Önskad period:
10. mars - 20. maj
10. august - 10. oktober

Väderprognos
Nuvarande siffror (Arvika flygplats)
Statistik
: Arvika flygplats

Status:

Ekstremum:
(fem tidligste dager)

 ● N. noctula:
 ● Vespertilio murinus:
 ● E. nilssonii:
 ● Myotis:
 ● P. pygmaeus:

Sesongstart:
(sesongens første fem sammenhengende dager med aktivitet)
 ● N. noctula:
 ● Vespertilio murinus:
 ● E. nilssonii:
 ● Myotis:


Graf for våren 2022 ennå ikke tilgjengelig 

 

Kölaälven i Vestra Värmland. Foto: Leif Yngve Gjerde.


Kölaälven i Vestra Värmland. Foto: Leif Yngve Gjerde.


Köla kyrka i Vestra Värmland. Foto: Leif Yngve Gjerde.


   

Østfold 1

Plassering: Romsåsen gruver, Askim
Vegetasjonssone: Boreonemoral
Region: Østlandet

Begrunnelse for valg av lokalitet: .

Ønsket utplassering:
10. mars - 20. mai
10. august - 10. oktober

Værprognose
Nåværende situasjon
Historiske værdata
: Kykkelsrud målestasjon (SN3720)

Status: Utenfor sesong

Ekstremum:
(fem tidligste dager)

 ● N. noctula:
 ● Vespertilio murinus:
 ● E. nilssonii:
 ● Myotis:
 ● P. pygmaeus:

Sesongstart:
(sesongens første fem sammenhengende dager med aktivitet)
 ● N. noctula:
 ● Vespertilio murinus:
 ● E. nilssonii:
 ● Myotis:


Graf for våren 2022 ennå ikke tilgjengelig

 

 

 Utenfor Romsåsen gruver i Askim. Foto: Leif Yngve Gjerde.


Utenfor Romsåsen gruver i Askim. Foto: Leif Yngve Gjerde.


Utenfor Romsåsen gruver i Askim. Foto: Leif Yngve Gjerde.


   

Romerike 1

Plassering: Stilla, Skedsmo
Vegetasjonssone: Boreonemoral
Region: Østlandet

Begrunnelse for valg av lokalitet:
Næringsrik kroksjø omkranset av skog, åkerland, bebyggelse og sumpmark.
      Høy artsdiversitet med mange forekommende arter gjennom hele sesongen.
      Årlig besøkt hyppig, bl.a. i forbindelse med flaggermusturer.
     

Ønsket utplassering:
10. mars - 20. mai
10. august - 10. oktober

Værprognose
Nåværende situasjon (Kjeller)
Historiske værdata
: Kjeller målestasjon

Status: Utenfor sesong

Ekstremum:
(fem tidligste dager)

 ● N. noctula:
 ● Vespertilio murinus:
 ● E. nilssonii:
 ● Myotis:
 ● P. pygmaeus:

Sesongstart:
(sesongens første fem sammenhengende dager med aktivitet)
 ● N. noctula:
 ● Vespertilio murinus:
 ● E. nilssonii:
 ● Myotis:


Graf for våren 2022 ennå ikke tilgjengelig

 

 

Kroksjøen Stilla på grensen mellom Fet og Skedsmo kommuner. Foto: Leif Yngve Gjerde.


Kroksjøen Stilla på grensen mellom Fet og Skedsmo kommuner. Foto: Leif Yngve Gjerde.


Kroksjøen Stilla på grensen mellom Fet og Skedsmo kommuner. Foto: Leif Yngve Gjerde.


   

Oslo 1

Plassering: Østensjøvannet, Oslo
Vegetasjonssone: Boreonemoral
Region: Østlandet

Begrunnelse for valg av lokalitet:
Representerer Østlandet og den boreonemorale region. Nøringsrik innsjø med mange arter og høye tettheter av jaktende dyr. Representerer også befolkningssentra som Oslo by.
      Overvåker fenologi til brunaftenseiler, grå skimmelflaggermus, nordserotine, vannmusøre og pygmépipistrell,

Ønsket utplassering:
10. mars - 20. mai
10. august - 10. oktober

Værprognose
Nåværende situasjon
Historiske værdata
: Hovin målestasjon (SN18210)

Status: Utenfor sesong

Ekstremum:
(fem tidligste dager)

 ● N. noctula:
 ● Vespertilio murinus:
 ● E. nilssonii:
 ● Myotis:
 ● P. pygmaeus:

Sesongstart:
(sesongens første fem sammenhengende dager med aktivitet)
 ● N. noctula:
 ● Vespertilio murinus:
 ● E. nilssonii:
 ● Myotis:


Graf for våren 2022 ennå ikke tilgjengelig

 

 

Østensjøvannet i Oslo. Foto: Leif Yngve Gjerde.


Østensjøvannet i Oslo. Foto: Leif Yngve Gjerde.


Østensjøvannet i Oslo. Foto: Leif Yngve Gjerde.


   

Oslo 2

Plassering: Romsås, Oslo
Vegetasjonssone: Boreonemoral
Region: Østlandet

Begrunnelse for valg av lokalitet:
Mange høyblokker med tilgrensende gatebelysning og skog. Lite tjern er drikkevannskilde.
      Stor tetthet med kurtisespillende grå skimmelflaggermus, med mange tilgrensende territorier. Parallell forskningsprosjekt på arten gjennom mange år.

Ønsket utplassering:
10. august - 31. desember

Værprognose
Nåværende situasjon
Historiske værdata
: Hovin målestasjon (SN18210)

Status: Utenfor sesong

Ekstremum:
(fem tidligste dager)

 ● Vespertilio murinus:

Sesongstart:
(sesongens første fem sammenhengende dager med aktivitet)
 ● Vespertilio murinus:


Graf for våren 2022 ennå ikke tilgjengelig

 

 

 

 

Boretslagene er bygd rundt tun som ofte har en gruppe med trær. Det er på disse plassene dyrene foretrekker å fly.
Foto: Leif Yngve Gjerde.


Romsås bydel i Oslo.
Foto: Leif Yngve Gjerde.


Romsås bydel i Oslo.
Foto: Leif Yngve Gjerde.


Romsås bydel i Oslo.
Foto: Leif Yngve Gjerde.


   

Jæren 1

Plassering: Espeland, Sandnes
Vegetasjonssone: Boreonemoral
Region: Ryfylke

Begrunnelse for valg av lokalitet:
Tjern omkranset av variert skog og parklandskap, med tilhørende bygninger. Beite, jordbruk og innsjø grenser til området.
      Arboret med forskning på flaggermusenes bruk av kasser. Helårlig aktivitet av pygméserotine.

Ønsket utplassering:
10. mars - 20. mai
10. august - 10. oktober

Værprognose
Nåværende situasjon
Historiske værdata
: Sola målestasjon (SN44560)

Status:
Utenfor sesong

Ekstremum:
(fem tidligste dager)

 ● N. noctula:
 ● Vespertilio murinus:
 ● E. nilssonii:
 ● Myotis:
 ● P. pygmaeus:

Sesongstart:
(sesongens første fem sammenhengende dager med aktivitet)
 ● N. noctula:
 ● Vespertilio murinus:
 ● E. nilssonii:
 ● Myotis:


Graf for våren 2022 ennå ikke tilgjengelig

 

 Rogaland Arboret på Espeland i Sandnes
Foto: Leif Yngve Gjerde.


Rogaland Arboret på Espeland i Sandnes
Foto: Leif Yngve Gjerde.


Rogaland Arboret på Espeland i Sandnes
Foto: Leif Yngve Gjerde.


   

Jæren 2

Plassering: Lille Stokkavatnet, Stavanger
Vegetasjonssone: Boreonemoral
Region: Ryfylke

Begrunnelse for valg av lokalitet:
Næringsrik vann omkranset av skog, kulturlandskap og bebyggelse.
      Artsrik lokalitet med alle pipistrell-artene, vannmusøre og nordserotine. Høy aktvitet også vår og høst.

Ønsket utplassering:
10. mars - 20. mai
10. august - 10. oktober

Værprognose
Nåværende situasjon
Historiske værdata
: Sola målestasjon (SN44560)

Status: Utenfor sesong

Ekstremum:
(fem tidligste dager)

 ● N. noctula:
 ● Vespertilio murinus:
 ● E. nilssonii:
 ● Myotis:
 ● P. pygmaeus:

Sesongstart:
(sesongens første fem sammenhengende dager med aktivitet)
 ● N. noctula:
 ● Vespertilio murinus:
 ● E. nilssonii:
 ● Myotis:


Graf for våren 2022 ennå ikke tilgjengelig

 

   


Lille Stokkavatnet i Stavanger.
Foto: Leif Yngve Gjerde.


Lille Stokkavatnet i Stavanger.
Foto: Leif Yngve Gjerde.


Lille Stokkavatnet i Stavanger.
Foto: Leif Yngve Gjerde.


   

Ryfylke

Plassering: Trodla-Tysdal, Hjelmeland
Vegetasjonssone: Boreonemoral
Region: Ryfylke

Begrunnelse for valg av lokalitet:
Trang dal med hovedelv (Tusso), beitemark og litt skog. Typisk dalføre med bresjø kun 64 over havet. Gård i helårsdrift.
      Lokalitet med alle vannmusøre og nordserotine. God aktvitet også vår og høst.

Ønsket utplassering:
10. mars - 20. mai
10. august - 10. oktober

Værprognose
Nåværende situasjon
Historiske værdata
: Hjelmeland målestasjon (SN45770)

Status:
Utenfor sesong

Ekstremum:
(fem tidligste dager)
 ● E. nilssonii:
 
● Myotis:
 ● P. pygmaeus:

Sesongstart:
(sesongens første fem sammenhengende dager med aktivitet)
 ● E. nilssonii:
 
● Myotis:
 ● P. pygmaeus:


 

 

Trodla-Tysdal. Foto: Leif Yngve Gjerde.


Trodla-Tysdal. Foto: Leif Yngve Gjerde.


Trodla-Tysdal. Foto: Leif Yngve Gjerde.


   

Trøndelag 2

Plassering: Vanvikan, Rissa
Vegetasjonssone: -
Region: Fosen

Begrunnelse for valg av lokalitet: .

Ønsket utplassering:
10. mars - 20. mai
10. august - 10. oktober

Værprognose
Nåværende situasjon
Historiske værdata
: Rissa III målestasjon (SN71320)

Status: Kun værstasjon. Ingen detektor utplassert.

Ekstremum:
(fem tidligste dager)

 ● N. noctula:
 ● Vespertilio murinus:
 ● E. nilssonii:
 ● Myotis:
 ● P. pygmaeus:

Sesongstart:
(sesongens første fem sammenhengende dager med aktivitet)
 ● N. noctula:
 ● Vespertilio murinus:
 ● E. nilssonii:
 ● Myotis:


Graf for våren 2022 ennå ikke tilgjengelig


 

   

 


   

Tynset

Lokalitet: Tynset, Hedmark
Vegetasjonssone: ...
Region: Østerdalen

Begrunnelse for valg av lokalitet:
Indre strøk med kort sesong og kalde vintre. Område med skog, kuturlandskap og gamle elveløp. Nær Glomma. Potensiell område for nordserotine (E. nilssonii), vannmusøre (M. daubentonii), brunlangøre (P. auritus) og brunaftenseiler (N. noctula).

Værprognose
Nåværende situasjon
Historiske værdata
: Tynset målestasjon (SN89350)

Status: Kun værstasjon. Ingen detektor utplassert.

 


Graf for våren 2022 ennå ikke tilgjengelig

 

   


Tynset. Foto: Leif Yngve Gjerde.


Tynset. Foto: Leif Yngve Gjerde.


Tynset. Foto: Leif Yngve Gjerde.


   

Bardufoss

Lokalitet: Indre Troms, Troms
Vegetasjonssone: ...
Region: Indre Troms

Begrunnelse for valg av lokalitet:
Område med forekomst av nordserotine (E. nilssonii).

Værprognose
Nåværende situasjon
Historiske værdata
: Bardufoss målestasjon (SN89350)

Status: Kun værstasjon. Ingen detektor utplassert.

 


Graf for våren 2022 ennå ikke tilgjengelig

 

   


Foto: Leif Yngve Gjerde.


Foto: Leif Yngve Gjerde.


Foto: Leif Yngve Gjerde.


   

Tana bru

Lokalitet: Tana bru, Finnmark
Vegetasjonssone: ...
Region: Arktis

Begrunnelse for valg av lokalitet:
Område med forekomst av nordserotine (E. nilssonii).

Værprognose
Nåværende situasjon
Historiske værdata
: Deanušaldi målestasjon (SN96850)

Status: Kun værstasjon. Ingen detektor utplassert.

 


Graf for våren 2022 ennå ikke tilgjengelig

 

   


Foto: Leif Yngve Gjerde.


Foto: Leif Yngve Gjerde.


Foto: Leif Yngve Gjerde.


   


 


HØST


Generelle meldinger høsten 2021:

Mandag 9. august 2021
Høstens studier er under forberedelse. Utfordringen blir grensepasseringen fra Sverige og Danmark. Til disse landene er uproblematisk, men returen er alltid usikker pga ulik praktisering av regler mellom polititjenestemenn. Dette kan medføre ekstra tid og kostnader for NIFF.


Seneste høstobservasjon er ofte vanskelig å avgjøre da det alltid vil kunne dukke opp en senere observasjon. Derfor vil opplysningene i tabellen nedenfor kunne endres ofte. September og oktober har hittil vært preget av milde og varme vindfronter fra sørvest.

Seneste høstobservasjon 2021:
(Latest fall observation year 2021) (blå tekst henviser til automatiske loggere)

Art Sør- og Vestlandet
Danmark og Skåne
Østlandet sør for Mjøsa/Gävle Trøndelag, Sverige nord for Mjøsa/Gävle, indre dalføre
Ubestemt      
Brunaftenseiler
N. noctula
     
Gråskimmelflaggermus
V. murinus
     
Sørserotine
E. serotinus
     
Nordserotine
E. nilssonii
     
Musøre
Myotis sp.
     
Vannmusøre
M. daubentonii

 

 

 

Skjegg-/skogmusøre
M. mystacinus/brandtii
   

 

Pygmépipistrell
P. pygmaeus

 

 

 

Båndpipistrell
P. pipistrellus
     
Trollpipistrell
P. nathusii
     
Barbastell
B.
barbastellus
     
Brunlangøre
P. auritus
     

Seneste høstobservasjon noen gang:
(Latest fall observation ever)
Art Sør- og Vestlandet
Danmark og Skåne
Østlandet sør for Mjøsa/Gävle Trøndelag, Sverige nord for Mjøsa/Gävle, indre dalføre
Ubestemt 7. november 2003, 2 ind., Gjesdal ungd. skole (BØ)
7. november 2003, 1 ind., Lima i Oltedal (BØ)
  3. november 2014, 1 ind. jaktende, Leksvik (IH)
6. november 2003, 1 jaktende, Græslidammen i Tydal (TR)
3. november 2014, 1 ind. jaktende, Leksvik (IH)
Brunaftenseiler
N. noctula
8. november 2008, 8 jaktende, Hejresøen, Vestamager, Tårnby, Sjælland (PD)
8. november 2008, 1 jaktende, Vallø Slotspark, Stevns, Sjælland (SR)
8. november 2008, 3 jaktende, Fiskebæk, Furesø, Sjælland (TV)
30. oktober 2003, 1 ind., Geiranger i Stranda, Møre & Romsdal (TM, TAR)
18. oktober 2001, 1 ind., jaktende, Romsås i Oslo (LG)
26. september 2014, registrert ved Stilla (Leira) ved Lillestrøm (LG)
21. september 2014, registrert ved Köla älven i Eda kommun, Värmland (LG)

 

Gråskimmelflaggermus*
V. murinus
   

 

Sørserotine
E. serotinus
2. oktober 2014, 1 ind. i Aarup på Fyn (LG)
30. september 2014, 1 ind. ved Mønsted på Jylland (LG)
24. september 2010, 1 ind., Tinghøj i Varde, Jylland (LG)
20. september 2008, 2 jaktende, Elkenøre, Guldborgsund, Sjælland (TV)
   
Nordserotine
E. nilssonii
7. november 2011, Skudeneshavn på Karmøy, Rogaland (LG)
6. november 2003, 1 ind., Stranda, Møre & Romsdal
3. oktober 2010, Skudeneshavn på Karmøy, Rogaland (LG)
14. oktober 2001, 3-5 ind, jaktende, Romsås i  Oslo (LG)
26. september 2014, registrert ved Stilla (Leira) ved Lillestrøm (LG)
26. september 2014, hørt ved Köla älven i Eda kommun, Värmland (LG)

18. oktober 2001, 1 ind., Kristiansten festning i Trondhjem (KÅS, TH)

Musøre
Myotis sp.
29. november 2003, Stranda, Møre & Romsdal
7. november 2011, Skudeneshavn på Karmøy, Rogaland (LG)
3. oktober 2011, Skudeneshavn på Karmøy, Rogaland (LG)
26. september 2014, registrert ved Stilla (Leira) ved Lillestrøm (LG)
26. september 2014, registrert ved Köla älven i Eda kommun, Värmland (LG)
21. september 2002, 1 ind., pendlende, Akerselva i Oslo (CD,LG, ES)
7. oktober 2001, 1 ind., Stiklestad i Verdal (KÅS)
Vannmusøre
M. daubentonii
13. oktober 2003, Klepp i Rogaland (BO)
2. oktober 2014, 1 ind. i Aarup på Fyn (LG)
8. oktober 2001, 1 ind., jaktende, Leira i Fet (LG)
7. oktober 2005, 1 ind. forbipasserende, Leira i Skedsmo (LG)

20. september, 4 ind., Øvre Leirfossen i Trondhjem, Sør-Trøndelag (KÅS)

Skjegg-/skogmusøre
M. mystacinus/brandtii
  3. oktober 2003, 1 ind., jaktende, Akerselva i Oslo (LG)
26. september 2008, 1 ind., Åmotfors i Värmland (LG)
25. september 2002, 2-3 ind., jaktende, Akerselva i Oslo (LG)
25. september 2005, 1 jaktende ved Akerselva i Oslo (LG, SL.)

 

Pygmépipistrell
P. pygmaeus
7. november 2011, Skudeneshavn på Karmøy, Rogaland (LG)
6. november 2005, 2-3 jaktende ved Ytre Sandviken, Bergen (EST)*
4. november 2005,
1 ind. ved Ytre Sandviken, Bergen (EST)*

3. november, 3 jaktende, Salsvatn i Time (BO)
13. oktober 1996, 1 ind., hevding av terr., Gjerpen kirke i Skien (LG)
10. oktober 2010, 1 ind., Romsås, Oslo (LG)
27. september 2008, 1 ind., Akerselva i Oslo (LG)
26. september 2014, registrert ved Stilla (Leira) ved Lillestrøm (LG)

 

Båndpipistrell
P. pipistrellus
30. september 2014, få individer jaktende i Gyldensteen på Fyn (LG)    
Trollpipistrell
P. nathusii
2. oktober 2014, registrert ved Mønsted på Jylland (LG)
24. september 2010, 1 ind., Blaksmark Sø i Varde, Jylland (LG)
   
Barbastell
B.
barbastellus
  24. august 2014, 1 ind. flyvende i Vestfold/Telemark (LG)  

* Gjelder jaktende dyr i området som brukes sommerstid. Gjelder ikke jaktende dyr i nærheten av blokker om høsten.

Seneste høstobservasjon (nordserotine) i Nord-Norge noen gang er 15. oktober 2001 fra indre Troms (KF).

Noen danske observasjoner:
Informasjonen nedenfor er hentet fra http://www.birdwatch.dk


 


HØSTSPILL TIL GRÅSKIMMELFLAGGERMUS
(Advertisement calling V. murinus)

På Romsås i Oslo blir artens høstspill studert, og bestandstørrelsen overvåket. Mer informasjon finner du ved å klikke her. Alle datoer gjelder "natt til".
Population size is monitored at Romsås in Oslo. Please more information please click here. All dates are "night to". E.g. 22/9 means observed the night of 21. - 22. September.

Sted
Location

Tidligste 2021
Earliest 2021
Tidligste noen gang
Earliest ever
   Seneste 2021
Latest 20
21
Seneste noen gang
Latest ever

Oslo

 

2/9-2011, Romsås i Oslo (LG)
9/9-2011, Romsås i Oslo (LG)
12/9-1997, Kringsjå i Oslo (HG)

 

21/12-2001, Romsås i Oslo (JH)
4/12-2011, Romsås i Oslo (LG)

Karlstad

 

 

 

 

Århus

 

 

 

 

København

 

 


 

20/10, 5 hørt, Damvad Ådal, Stenløse i Frederiksborg  (JP)

Andre steder
Other locations
       

 


VINTEROBSERVASJONER (Winter records)

Generelt gjelder vinterobservasjoner alle arter av flyvende dyr observert i november til og med februar. Gjelder dog ikke gråskimlet flaggermus fram til Jul. Overvintrende flaggermus er heller ikke inkludert.
Winter records are defined as flying bats of any species observed in November through February. Though observations of V. murinus untill Christmas are not included. Hibernating bats are not included.

En vinterobservasjon 18. februar 2002 på Romsås. Ett individ hørt i Svarttjern borettslag av John Lystad.
One observation on 18. February 2002 at Romsås (Oslo). One ind. heard at Svarttjern borettslag by John Lystad.

Vinterobservasjon gjort 28. februar 2012 ved Steinkjelleren i Bergen, i nærheten av sommerkoloni. Observert visuelt av Arnfrid Mæland.
One observation on 28 February 2012 at Steinkjelleren in Bergen, nearby a summer colony. Observed visually by Arnfrid Mæland.

 


OBSERVATØRER (Observers)
Mange av de som sender inn sine observasjoner har ikke den nødvendige kunnskap og erfaring for å bestemme flaggermus. De som vi vet er kvalifisert til å artsbestemme flaggermus ved hjelp av ultralydsdetektor er markert med grønn skrift.
Many people who send in their observations do not have the necessary knowledge and experience to enable a safe identification. Those who we are aware of having these qualifications are marked in green writing.

JA     Johannes Anonby
MB    Martin Bjerg
RB     Rune Bjerre
LB     Lars Bregnbak
EB     Einar Brendboe
HB     Hariet Bylterud
HC     Henning Christiansen
TC     Trine Christiansen
KD    Knut Henrik Dagestad
PD     Peter Dam
CD    Chris Denyer
FD     Frank Desting
OD    Oddgeir Djøseland
BE     Beate Eckhoff
EE     Erhart Ecklon
ME    Maria Eriksen
SE      Silje Eriksen
KF     Karl Frafjord
RFF    Rasmus Fuglesang Fredriksen
HG     Harald Gjerde
LG     Leif Gjerde
MG    Magnus Guldhaug
LSG    Lars Støre Gulliksen
JH      Jeanette Hagander
CH     Claus Halkjær
LH      Lars Halkjær
IH       Inge Hagen
GH     Geir Hardeng
TH     Thrond Haugen
SH      Skafti Helgason
MH    Marianne Helgø
TK     Tommy Knutsson
TH     Thomas Holmern
KJ      Jeroen Kooij
EK      Erling Krabbe
CFL    Carten Fynbo Larsen
JL       Jakob Lausen
TL     Tommy Lindberg
JEL     Jesper Lund
NL      Nina Lundberg
JHL    John H. Lystad
JL       Jonny Løe
SL      Simon Lindholm
LMM Lillja Marlene Mejer
TM    Tore Chr. Michaelsen
ALN  Anni Lene Nielsen
HN     Henrik Nielsen
UHN  Ulrik Hasle Nielsen
SN     Stefan Nyman
BO    Bjarne Oddane
IO      Ingrid Oftedal
OO    Oddvar Olsen
LP      Leif Pedersen
DP     Dennis Pettersen
UP     Uno Pettersson
JP       Jeff Price
SR      Søren Rasmussen
TR     Tore Reinsborg
TAR  Tor Amund Røsberg
AS     Arnstein Skretting
ES      Egil Skaalerud
AS     Annika Sohlman
WS    Wenche F. Solfeldt
AS     Agnete Sommerset
CS      Cathrin Sommerset
TS     Trude Starholm
JS       Jan Stenløkk
JRS    Jette Raal Stockholm
KÅS  Knut Åge Storstad
JT      Johan Tellefsen
PT      Preben Therkildsen
EST    Ellen Sophie Thobro
MV    Margrethe Vik
TV     Thomas Vikstrøm
MW   Mikkel Wallentin
KW    Kerstin Wiesner
BØ     Bjørn Øfstaas

 


Sist oppdatert 15. mars 2022


web counter
web counter

besøkende siden 17. mai 2011