Flaggermuskasser


Flaggermus som hobby Hvordan studere flaggermus Offisielle navn Gode jaktlokaliteter
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Bygging Opphenging Plassering Inspeksjon Andre typer PekereSju arter har benyttet flaggermuskasser av den engelske typen. Seks av disse (pipistrell, brunaftenseiler, smalvingeaftenseiler, frynse- og vannmusøre og brunlangøre) har fått unger i dem. Slike kasser blir også ofte benyttet under paringstiden.

Kassene kan benyttes hele året så lenge temperaturen ute er varmere enn minus 4C.

Kassene bør være store nok til at en barselstue kan klompe seg sammen å holde ungene varme.

NIFF arbeider med en rekke kasseprosjekter, bl.a. ved Almedalen, Värmland, Fyn, Sønderjylland, Rold Skov (Nord-Jylland), Oslo-området, Larvik, Kristiansand og Jæren (Stavanger og Rogaland).

Rogaland Arboret har fungert som et forsøksområde der nye kasser er blitt testet. Vi har også utarbeidet tre egne modeller som inkluderer en betongkasse og to trekasser. Mer informasjon om disse vil følge...

 

Vises siden uten frames? Klikk her

Copyright Leif Gjerde (030921-43)
Flaggermus har okkupert ei fuglekasse i 2003. Foto: Leif Gjerde.

 Bygging

Bruk myk ved som ikke er behandlet med kjemikalier. Flaggermus er sårbare overfor de fleste typer kjemikalier. En ubehandlet kasse vil kunne vare i ca. 10 år. Alternativt kan du male den med vannbassert maling. Ikke mal området rundt inngangen.

Kassen bør bygges solide slik at vann og lys ikke trenger inn. Bordtykkelsen bør være minst 2,5 cm tykk. Uhøvla bord gir best resultat da flaggermusene har muligheten til å lande og krype rundt på kassas ytterside for inspeksjon. Åpningen bør være under kassa, inn mot stammen. Sprekken bør være mellom 15 og 20 mm bred.

Kassene kan settes sammen med vannfast lim, spiker eller skruer. Lokket kan festes i et spor på ryggstykket, ved hjelp av hengsler eller takpapp.
 

 
Opphenging

Kassene henges tre og tre rundt stammen, i høyde av minst 3 meter. Dyrene liker å ha flere alternativer, og to kasser kan brukes samtidig på et tre. Det beste er å bruke spiker da dette på lang sikt ikke skader treet. Bruk av ståltråd kreves at tråden justeres minst hvert annet år for at den ikke skal gro inn i treet. Normale himmelretninger er sørøst, sørvest og nord.

Henges åpent uten særlige greiner rundt kassa eller tett nærstående trær.

En teleskopstige er praktisk å benytte. Den kan trekkes sammen, og strekkes ut til rundt 3 meter. Husk bare at mange slike stiger ikke har endestenger øverst på stigen. Stigen kan derfor gli av treet. Fest derfor et bånd fra toppen av stigen og rundt treet, så den står støtt. Alternativt kan en person holde stigen fra bakken.

 
Plassering

Områder med lite hule trær og få bygninger gir best uttelling. Dyrene har i slike områder liten mulighet til å bruke alternative steder til kassene.
Kassentrærne bør være minst 30 meter fra hverandre
.

Det kan være lurt å plassere noen fuglekasser i nærheten for at fuglene ikke skal bruke flaggermuskassa.

 
Inspeksjon

Kassene bør inspiseres minst mulig da dyrene er vare for forstyrrelser. Dog bør nok kassene inspiseres én gang for hver av periodene vår, sommer og høst. Forskjellige arter bruker kassene til forskjellige årstider, og bruken av kassene (barselstue, harem, unkarsbolig osv.) varierer også med når på sommerhalvåret kassene benyttes.

Ofte er det kun ekskrementene som avslører om kassen brukes av flaggermus. Noter hvor disse blir funnet, og det er mulig å samle noen inn for DNA analyse. Da er det mulig å bestemme hvilke arter som har benyttet kassa.

Hvis kassa er åpen under vil det meste av ekskrementene falle ut. Men en åpen kasse gir muligheten for inspeksjon nedenfra uten å åpne kassa. Besøk kassa om dagen, og bruk lommelykt og kikkert. Da er det mulig å se om kassa er ibruk. Slike inspeksjoner kan tas oftere uten å forstyrre dyra. Husk bare å lys minst mulig.

Det er viktig at du noterer om andre dyr benytter kassa, eller om det finnes spor av dem. Humler, veps, fugler benytter ofte flaggermuskasser.

 
Andre kassetyper

Det finnes en rekke andre type kasser. Generelt kan sies at i Europa er det tradisjon for å lage små kasser, mens i USA er det vanlig å lage store kasser på flere meter.

Det finnes mye informasjon på internettet, og British Bat Conservation Trust har laget et eget hefte om flaggermuskasser. Mer informasjon finnes i linkene nedenfor.

 
Pekere

Her har vi satt opp ei liste over hjemmesider rundt om i verden som omhandler flaggermuskasser. Vennligst gi beskjed hvis noen av disse pekerne ikke fungerer.

 

 Sist oppdatert 30. oktober 2018


web counter
web counter

besøkende siden 26. desember 2013