Gode flaggermuslokaliteter


Flaggermus som hobby Hvordan studere flaggermus Offisielle navn Gode flaggermuslokaliteterFlaggermus skyr større åpne områder og tett skog. De liker seg spesielt godt der flere biotoper møtes. Vann og langsomtflytende elver synes å være spesielt gode levesteder. Langs vassdragene finnes det som oftest frodig løvtrevegetasjon, og dette øker sjansene for å se flaggermus. NIFF bruker tre kriterier for når en lokalitet blir betraktet som en god flaggermuslokalitet. Jo flere av disse kravene lokaliteten tilfredsstiller (flere stjerner) jo viktigere er lokaliteten. Følgende tre krav foreligger:

Artikler (aviser, web o.l.)

 1. Sikker lokalitet for å se flaggermus hele sommeren
 2. Mange individer observert
 3. Høy artsdiversitet

Med høy artsdiversitet menes over 50% av de arter som blir observert regelmessig i en region/land, og alltid minst 4 arter. For hele Norge vil kravet alltid være 4 arter.

Det er viktig å være klar over at kriteriene ovenfor gjelder for gode flaggermuslokaliteter, og må ikke forveksles med viktige lokaliteter/viltbiotoper (som definert av forvaltningen i de nordiske land) som vil være kun der mange individer er observert.

En rekke lokaliteter finnes rundt om i Norden, og det oppdages stadig nye. Omtale av disse lokalitetene vil etterhvert bli oppdatert etter som lokalitetene blir bedre kartlagt med påfølgende besøk. Listen nedenfor rangeres etter deres betydning.

Danmark

 1. Almeningen og Ekkodalen, Bornholm
 2. Sostrup slot, Djursland
 3. Mønsted kalkminer, Viborg
 4. Thingbæk kalkminer, Nord-Jylland

Norge

 1. Østensjøvannet, Oslo
 2. Leira, Akershus
 3. Romsåsen gruver ved Askim, Østfold
 4. Lille Stokkavatnet, Stavanger
 5. Akerselva, Oslo
 6. Leksvik, Trøndelag
 7. Rogaland Arboret, Sandnes
 8. Romsås bydel, Oslo
 9. Mære kirke

Sverige

 1. Fyledalen, Skåne
 2. Köla-älven, Värmland


 

 

Vises siden uten frames? Klikk her

 


Sist oppdatert 20. august 2016


web counter
web counter

besøkende siden 26. desember 2013