Nyheter Fenologi Artsomtale Landskapsbilder Mer informasjon LitteraturI Norge er det registrert 14 flaggermusarter. Ved Romsåsen er det registrert 8 arter. Fire arter er registrert inne i gruvene vinterstid, mens utenfor er det funnet seks arter jaktende sommetid. Med dette er Romsåsen den artsrikeste lokaliteten i Norge når det gjelder flaggermus.
     
Romsåsen utgjør ingen nøkkelbiotop for flaggermusartene som lever her. Det vil si at Romsåsen er ikke viktig for dyrenes bestand nasjonalt, regionalt eller lokalt.
      Plassering, tilgjengelighet, logistikk og bruk av gruvene åpner for en ypperlig mulighet for å studere dyrene og hvordan de blir påvirket av menneskelig aktivitet. Samtidig vil en også kunne få kunnskap om sverming, fenologi og temperturmessige forhold som påvirker dyrene. En viktig del av arbeidet ved gruvene er å
spre informasjon om flaggermus, deres økologi og betydning for oss mennesker.

Beskrivelse av gruvene
Gruveområdet består av flere gruvesystemer som alle benyttes av flaggermus i varierende grad. Hovedgruva består av en nedre og en øvre stoll som er knyttet sammen via sjakter. Her finnes en rekke sideganger (ort), synk, stigorter og strosser knyttet til både nedre og øvre stoll. Flere ort er også knyttet til et mellomnivå, så gruvene består totalt av tre etasjer som er tilgjengelig for folk og flaggermus. Den sørlige gruva består av en stoll som deler seg i to paralelle ganger. Denne gruva har flest flaggermus og er ikke ibruk av mennesker. Alle gruvene i Norge dfineres som privat eiendom og krever tillatelse for å besøke, uansett om de er avlåst eller ikke. Gruvene ved Romsåsen er åpne for besøk under sommersesongen, eller etter særlig avtale.


 

Vises siden uten frames? Klikk her

Copyright Leif Gjerde (20140318-03)
Bjørnar Karlsen og Lea Likozar på vei inn i en av gruvene. Foto: Leif Gjerde.
 


NYHETER

Fenologistasjon hentet2. november 2023
Idag ble detektoren hentet fra Romsåsen gruver. Den har vært plassert utenfor gruvene for å registrere all flyveaktivitet, noe den har gjort de siste 6 ukene. Mye snøvær hele denne uken har medført at flaggemussesongen er over. Alt er dekket med snø, inklusiv detektoren. Med tildekket snø vil ikke mikrofonen registrere lyd uansett.

Fenologistasjon utplassert ― 13. september 2023
Igår ble en detektor utplasser utenfor gruvene. Den skal registrere flyvende og jaktende flaggermus ved utearealene for å kartlegge hvor sent aktiviteten vedvarer. Dette er en del av de fenologistudier som NIFF gjennomfører i Norge, Sverige og Danmark.

Vintertelling gjennomført 11. februar 2023
Idag ble gruvene undersøkt for overvintrende flaggermus. Dette er den årlige tellingen som foregår midtvinters. Leif Gjerde og Bjørnar Karlsen gjennomførte tellingen som avslørte rundt 7-8 dyr fordelt på 3 arter.

Vintertelling gjennomført ― 15. februar 2022
Idag ble gruvene undersøkt for overvintrende flaggermus. Dette er den årlige tellingen som foregår midtvinters. Leif Gjerde og Bjørnar Karlsen gjennomførte tellingen som avslørte 7 dyr fordelt på 3 arter.

Fenologistasjon hentet ― 17. oktober 2021
Igår ble detektor hentet fra Romsåsen. Den har vært plassert utenfor gruvene for å registrere den avtagende aktiviteten av flyvende flaggermus utover høsten ettersom nattetemperaturen blir alt mer kaldere i påvente av vinteren. Resultatene vil bli integrert i diagrammene som viser temperaturutviklingen månedsvis.

Fenologistasjon utplassert ― 18. august 2021
Igår ble en detektor utplasser utenfor gruvene. Den skal registrere flyvende og jaktende flaggermus ved utearealene for å kartlegge hvor sent aktiviteten vedvarer. Dette er en del av de fenologistudier som NIFF gjennomfører i Norge, Sverige og Danmark. Selv om aktiviteten forsvinner i løpet av september, velger vi å utplassere detektoren i august for å kunne registrere når pipistrellene forsvinner sørover på sitt høsttrekk. Arten kan begynne å trekke allerede fra midten av august.

Ingen registrering våren 2021 ― 10. mars 2021
Vi har problemer med noen av detektorene til Titley Scientific. Samtidig har vi hatt merkostnader knyttet til Regjeringen Erna Solberg sine urimelige krav rundt Korona-pandemien. Derfor vil det ikke bli utplassert noen fenologistasjon ved gruvene denne våren.

Fenologistasjon utplassert ― ?. september 2020
Idag ble en detektor utplasser utenfor gruvene. Den skal registrere flyvende og jaktende flaggermus ved utearealene for å kartlegge hvor sent aktiviteten vedvarer. Dette er en del av de fenologistudier som NIFF gjennomfører i Norge, Sverige og Danmark.

Kulturelle skolesekken ― 30. august 2019
Tirsdag 27. og onsdag 28. august var det igjen åpent for aktiviteter ved gruvene. Denne gang i forbindelse med den kulturelle skolesekken for samtlige 5. klasser i Askim. Deltagerne ble fordelt i 4 grupper som rokkerte gjennom dagen mellom forskjellige temaer. Leif Gjerde fra Østfold flaggermusgruppe viste vei i Nedre Stoll der det ble snakket om sikkerhet i gruver i forbindelse med kartlegging av flaggermus og andre dyr som bruker gruvene vinterstid.

Fenologistasjon utplassert ― 28. august 2019
Idag ble en detektor utplasser utenfor gruvene. Den skal registrere flyvende og jaktende flaggermus ved utearealene for å kartlegge hvor sent aktiviteten vedvarer. Dette er en del av de fenologistudier som NIFF gjennomfører i Norge, Sverige og Danmark.

Miljøpartiet de Grønne på flaggermus-safari ― 21. juni 2019
Romsåsen gruveopplevelser arrangerer en rekke aktiviteter ved gruvene. Flaggermusturer er en av disse. Det er nå mulig å oppleve flyvende flaggermus om kvelden i nærområdet rundt gruvene. Det er Leif Gjerde fra NIFF som er guide. Således åpnes det for turer for grupper i perioden 18. mai til 20. august. Miljøpartiet de Grønne var først ut, og det er ønske om å arrangere mange slike turer i framtiden. For bestilling av tur kan Romsåsen gruveopplevelser kontaktes direkte, eller NIFF.

Tilgjengeliggjøring av naturinformasjon ved gruvene ― 19. desember 2018
NIFF søkte i desember Akershus fylkeskommune om restmidler for å kunne realisere et ønske om å formidle informasjon om flaggermus ved gruvene. Det ble søkt om tre delprosjekt: (1) Investering av nødvendig utstyr, (2) En generell kartlegging av flaggermus i gruvenes nærområder, og (3) Tilrettelegging for besøkende. Første prosjekt ble finansiert med 80.000 av 169.000 kroner. De to andre prosjektene søkes det om i 2019 og 2020.
     
Det skal registreres sverming utenfor Musehølet, to skal registrere aktivitet gjennom sesongen (fenologi) der de separat registrerer flaggermus og ankommende sangfugler som troster, duer, sangere o.l. (detektor for registrering av ankommende trekkfugl ble ikke dekket i denne omgang). Temperaturloggere ble var også inkludert i støtten denne gang. Således kan temperaturen overvåkes i flere år inne i gruvene, med en utenfor som referanse.
     
Resultatene vil bli visualisert gjennom årlige oppsummeringsrapporter samt på disse web-sidene. På sikt vil informasjonen også bli inkludert i informasjonsmateriell som brosjyrer og hefter.

Kulturelle skolesekken ― 9. oktober 2018
Tirsdag 28. og onsdag 29. august var det igjen åpent for aktiviteter ved gruvene. Denne gang i forbindelse med den kulturelle skolesekken for samtlige 5. klasser i Askim. Alle ble fordelt i 4 grupper som rokkerte gjennom dagen mellom forskjellige temaer. Leif Gjerde fra Østfold flaggermusgruppe viste vei i Nedre Stoll der det ble snakket om sikkerhet i gruver i forbindelse med kartlegging av flaggermus og andre dyr som bruker gruvene vinterstid.
      En skole hadde glemt arrangementet, men var så interessert i å delta at de fikk et eget opplegg tirsdag 9. oktober.

Fenologistasjon utplassert ― 28. august 2018
Idag ble en detektor utplasser utenfor gruvene. Den skal registrere flyvende og jaktende flaggermus ved utearealene for å kartlegge hvor sent aktiviteten vedvarer. Dette er en del av de fenologistudier som NIFF gjennomfører i Norge, Sverige og Danmark.

3rd European Alpine Bat Detector Workshop ― 11. august 2018
I perioden 2. til 6. august ble et internasjonalt treningskurs arrangert ved Speiderhuset i Askim. Første kvelden ble Romsåsen med omgivelser besøkt nattestid for å registrere flaggermus. Dagen etter ble gruvene besøkt innvendig.

Fenologistasjon utplassert ― 30. august 2017
Idag ble en detektor utplasser utenfor gruvene. Den skal registrere flyvende og jaktende flaggermus ved utearealene for å kartlegge hvor sent aktiviteten vedvarer. Dette er en del av de fenologistudier som NIFF gjennomfører i Norge, Sverige og Danmark.

Kulturelle skolesekken ― 30. august 2017
Tirsdag 29. og onsdag 30. august var det igjen åpent for aktiviteter ved gruvene. Denne gang i forbindelse med den kulturelle skolesekken for samtlige 5. klasser i Askim. Alle ble fordelt i 4 grupper som rokkerte gjennom dagen mellom forskjellige temaer. Leif Gjerde fra
Østfold flaggermusgruppe viste vei i Nedre Stoll der det ble snakket om sikkerhet i gruver i forbindelse med kartlegging av flaggermus og andre dyr som bruker gruvene vinterstid.


 
Mye Store snømender fra søndag kveld (29. september 2023) har dekket hele Østlandet. Bildet er fra Köla loggstasjon. Foto: Leif Yngve Gjerde.


Bjørnar Karlsen organiserer under den kulturelle skolesekken 2016. Foto: Leif Yngve Gjerde.


Nattevandring til Glomma 28. august 2016. Foto: Leif Yngve Gjerde.

Copyright Leif Gjerde (20140109-36)
Leif Gjerde har oppdaget en brunlangøre. Foto: Lea Likozar.

Copyright Leif Gjerde (20151008-135)
Veien inn til gruvene. Foto: Leif Gjerde.


OVERVÅKING AV AKTIVITET UTENFOR GRUVENE

Romsåsen gruver er med i et prøveprosjekt der vår og høstaktivitet skal overvåkes. Dette innebærer at vi forsøker å kartlegge når sesongen for flyvende (jaktende) flaggermus begynner på våren, og hvor lenge det holder på utover høsten. Dette påvirkes til dels av værforhold som temperatur og nedbør, men også tilgang på insekter.
      Østfold fylkeskommune ga midler til å dekke innkjøp av noe utstyr høsten 2018. Om prosjektet skal lykkes forutsetter at støtten følges opp de påfølgende to årene slik at prosjektet kan bli bærekraftig.
      Resultatene fra sesongene kan leses på våre fenologisider. Et utdrag vil bli satt opp her.

Begrunnelse for valg av lokalitet: Et område med mye flaggermusaktivitet med terreng hellende mot sørvest. Dette betyr tidlig vår. Samtidig utgjør gruvene et overvintringsområde som inneholder nordserotine, vannmusøre, brunlangøre og skjegg-skogmusøre som faste arter. Aktivitet tilknyttet sverming utenfor gruvene er en del av et lokalprosjekt som kan knyttes til fenologistudiene.

Ønsket utplassering:
10. mars - 20. mai
10. august - 10. oktober

Værprognose
Nåværende situasjon
Historiske værdata
: Kykkelsrud målestasjon (SN3720) (høsten 2023 er data hentet fra en nærliggende stasjon da Kykkelsrud værstasjon har vært nede)

Status: Detektoren hentet etter sesongslutt torsdag 2. november 2023.

Temperturene for høsten 2023 er avbildet nedenfor...

 

Temperturene for våren 2023 er avbildet nedenfor...

Temperturene for vinteren 2022/2023 er avbildet nedenfor... 


 


ARTSOMTALE

 


Brunaftenseiler - Nyctalus noctula

 

Første funn:
Opptak av arten utenfor gruvene den 21. juli 2013
(Gjerde, in prep.).

 

Diverse:

En art som dukker opp regulært langs Glomma fra Fredrikstad til Kongsvinger.
 


Grå skimmelflaggermus - Vespertilio murinus

 

Første funn:
Opptak av spisetone utenfor gruvene den 22. juli 2013
(Gjerde, in prep.).

 

Diverse:
Kun registrert en gang jaktende ved Romsåsen. Aldri registrert inne i gruvene.

 


Nordserotine - Eptesicus nilssonii

 

Største antall:
Normalt 2-4 dyr overvintrende i gruvene, mens største antall har vært 7 dyr sammenlagt i alle gruvene.

 

Diverse:
Nordserotine er en av de fire artene som overvintrer i gruvene. Om sommeren er dette en vanlig art å finne jaktende i terrenget rundt gruvene.
 


Vannmusøre - Myotis daubentonii

 

Største antall:
Normalt 3-4 dyr
overvintrende i gruvene, mens største antall har vært 8 dyr sammenlagt i alle gruvene.

 

Diverse:
Vannmusøre er en av de fire artene som overvintrer i gruvene. Artens er vanlig å finne sommertid jaktende over vannflaten langs Glomma.
 


Skjeggmusøre - Myotis mystacinus

 

Største antall:
Normalt 2-3 dyr overvintrende i gruvene, mens største antall har vært 5 dyr sammenlagt i alle gruvene.

 

Diverse:
Skjeggmusøre er en av de fire artene som overvintrer i gruvene. Artens status i terrenget sommerstid på Romsåsen, eller Askim kommune forøvrig er fortsatt ukjent da kom­munen ikke har finansiert noen kartlegging.
 


Pygmépipistrell - Pipistrellus pygmaeus

Diverse: Overvintrer ikke i gruvene, men blir registrert regelmessig i arealene utenfor gruvene om sommeren.

 


Båndpipistrell - Pipistrellus pipistrellus

 

Første funn:
Den 22. og 23. juli 2013 ble arten registrert jaktende utenfor gruvene (Gjerde, in prep.)..

 

Diverse:
Kun registrert en gang jaktende ved Romsåsen. Aldri registrert inne i gruvene. Dette er forøvrig foreløpig den eneste observasjonen i Østfold av denne arten.
 


Brunlangøre - Plecotus auritus

 

Største antall:
Normalt 3-4 dyr
overvintrende i gruvene, mens største antall har vært 8 dyr sammenlagt i alle gruvene.

 

Diverse:
Brunlangøre er en av de fire artene som overvintrer i gruvene. Artens status i terrenget på Romsåsen, eller Askim kommune forøvrig er fortsatt ukjent da kommunen ikke har finansiert noen kartlegging.


 
Flaggrmusarter funnet ved Romsåsen
 • Brunaftenseiler
 • Grå skimmelflaggermus
 • Nordserotine
 • Vannmusøre
 • Skjeggmusøre
 • Pygmépipistrell
 • Båndpipistrell
 • Brunlangøre

Copyright Leif Gjerde (20140109-12)
Norderotine i Romsåsen gruver. Foto: Leif Gjerde.

Copyright Leif Gjerde (20140318-06)
Vannmusøre i gruvene. Foto: Leif Gjerde.

Copyright Leif Gjerde (20140109-16)
En brunlangøre med tydelige ørelokk. Foto: Leif Gjerde.

 


BILDER FRA VINTEREN 2020/2021

 

LANDSKAPSBILDER

  
 


 Inngang til nedre stoll den 11. februar 2021. Foto: Leif Gjerde.


MER INFORMASJON


 


 


PUBLISERT OMTALE

Her følger en oversikt over publisert litteratur der flaggermus ved Romsåsen omtales.

 • Gjerde, Leif Yngve. In prep. Vurdering av tiltak på flaggermus ved Romsåsen gruver i Askim. NIFF Oppdragsrapport 16. ISBN 978-82-7905-109-1.

 • Krog, Ola M. W. 1995. Flaggermus i Østfold. Kunnskapsstatus 1995. Rapport nr. 14/1995. Fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavdelingen, Moss 1995. 66 sider. ISBN 82-7395-113-8.

 • Krog, O.M.W. 2004.  Biologisk mangfold og vilt i Askim. Kartlegging av- og tiltak for bevaring av viktige områder for biologisk mangfold og vilt. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2003-1: 46s. + vedl.

 • Kooij, Jeroen van der; Per Buertange, Ola Martin W. Krog & Kjell Isaksen. 2011. Effekter av sprengninger på flaggermus i dvale. En undersøkelse foretatt i forbindelse med utvidelse av E18 ved Kykkelsrudgruvene, Askim i Østfold. Norsk Zoologisk Forening Rapport 14. Norsk Zoologisk Forening, Oslo 2011. 33 sider. ISBN 978-82-7857-015-9.

Annen litteratur sitert i teksten

 • Gjerde, Leif. 1995a. An atlas on bats (Chiroptera) from a selected part of Southeastern Norway. NØBI Report 24. Nordre Øyeren Biological Station, Lillestrøm 1995. ISBN 82-90827-43-1.

 • Gjerde, Leif. 1995b. Status on Norwegian Bats. NØBI Report 15. Nordre Øyeren Biological Station, Lillestrøm 1995. ISBN 82-90827-11-3.

 

.

 


 

 

Siden opprettet 9. oktober 2015
Sist oppdatert 5. november 2023