Flaggermus


Flaggermus som hobby Hvordan studere flaggermus Offisielle navn Gode jaktlokaliteterPå disse sidene vil det etterhvert komme informasjon om flaggermus i Norden, Europa og verden forøvrig. Mye informasjon finnes allerede tilgjengelig på Internett. Derfor vil denne siden inneholde mange pekere direkte til sider hvor det står konkret informasjon.

Kanskje ønsker du å lære mer om flaggermus? Du kan gjøre dette ved et litteraturstudium (samle skrevet informasjon om flaggermus) eller ved å studere dem i felt (ute i naturen). Dette kan være særlig aktuelt hvis du arbeider med en prosjektoppgave om flaggermus på skolen, i 4H eller lignende.

Hvis du vil lese om de nordiske artene eller lære mer om flaggermusenes økologi kan heftet "Flaggermus som hobby" leses som helhet på vår fadder Tone Moseid sin hjemme side. Du kan enten begynne på hennes introduksjonsside eller gå direkte til heftet.

De nordiske artene
Du kan også lese mer om de spesifikke artene som er funnet i Europa. Hvilket land de er funnet i står også oppført i
tabellen. Oppføringen under de respektive land viser til hvor vanlige de er. X=få funn, XX=regulær, XXX=tallrik eller utbredt. Kryss oppført i parantes henføres til arter med begrenset utbredelse.

Art

Norge

Sverige

Finland

Danmark

Island

Skjeggmusøre, Myotis mystacinus XX XXX XXX (XX)  
Skogmusøre, Myotis brandtii X XXX XXX XX  
Frynsemusøre, Myotis nattereri (X) XX X XX  
Bøkmusøre, Myotis bechsteinii   (XX)   (X)  
Stormusøre, Myotis myotis          
Vannmusøre, Myotis daubentonii XXX XXX XXX XXX  
Dammusøre, Myotis dasycneme   XX (X) XX  
musøre, Myotis lucifugus         (X)
musøre, Myotis septerionalis         (X)
Pygmépipistrell, Pipistrellus pygmaeus XXX XXX ? XXX  
Båndpipistrell, P. pipistrellus (X) ? (X) (XX)  
Trollpipistrell, P. nathusii (X) (XX) X XX (X)
Brunaftenseiler, Nyctalus noctula XX XXX X XXX  
Smalaftenseiler, Nyctalus leisleri - (X) - - -
Nordserotine, Eptesicus nilssonii XXX XXX XXX (X)  
Sørserotine, Eptesicus serotinus (X) (XX)   XXX  
Gråflaggermus?, Lasiurus cinereus         (X)
Grå skimmelflaggermus, Vespertilio murinus (XX) XXX X (XXX)  
Barbastell, Barbastella barbastellus (X) (XX)   (X)  
Brunlangøre, Plecotus auritus XX XXX XXX XXX  
Grålangøre, Plecotus austriacus   (X)      
  13 16 11 15 4

Finland: Meget få individer av frynsemusøre og grå skimmelflaggermus. Pygmépipistrell ble første gang funnet i år 2001. Kari Salovaara takkes for informasjonen fra Finland.
 

 

Web-side uten frames? Klikk her

 


Sist oppdatert 25. desember 2013


web counter
web counter

besøkende siden 17. mai 2011