Fotogalleri
(Photo Gallery)


Flaggermus og andre Aktivitetsbilder Levesteder
Bats and associates
Activity pictures Bat Habitats

641 bilder/images


Alle fotografier og tegninger er omfattet av internasjonale og nasjonale copyright-lover. Det er således forbudt å benytte disse til offentliggjøring (inklusiv bruk på internettet) uten tillatelse fra rettighetshaver. Uautorisert bruk vil bli politianmeldt samt vurdert rettsforfulgt av NIFF. Hvis noen av NIFFs illustrasjoner ønskes brukt til annet en privat bruk må NIFF kontaktes for evt. skriftelig tillatelse.

All photographs and drawings are protected by international and national copyright laws. All public use of these illustrations are therefore illigal without the concent by the copyright owner. Unautherized use will be reported to the authorities, and legal prosecution will be considered by NIFF. To obtain permission for the use of any illustration copyrighted by NIFF, we must be contacted for a written permission.


Vises siden uten frames?
Klikk her

Flaggermus og andre dyr
Bats and associates

  Nordiske flaggermus
  Nordic Bats
 

  41 bilder/images

  Andre flaggermusarter
  Other bat species
 

  32 bilder/images

  Dyr som lever sammen med flaggermus
  Animals found at bat localities
 

  13 bilder/images


Aktiviteter i NIFF
Activity pictures from NIFF

 

  Ekskursjoner, turer, hjemmebesøk
  Excursions, trips, home visits
 

 

  23 bilder/images

  Flaggermusmottaket  
  The Bat Hospital
 

  33 bilder/mages

  Kasseprosjektene  
  Bat Box Projects
 

  47 bilder/mages

  Kurs og opplæring
  Training
 

  187 bilder/mages

  Sommer og vinterleire
  Summer and winter camps
 

  21 images

  Vintergruppa i NIFF
  Winter Activity Group in NIFF
 

  105/42 bilder/images

  Flaggermus i kirker
  Bats in Churches
 

  91 bilder/images


Levesteder
Bat habitats

  Viktige jaktområder
  Important foraging localities


  42 bilder/images

  Kolonier
  Summer roosts
 

  2 bilder/images

  Høstspill
  Potential fall localities for V. murinus
 

  2 bilder/images

  Overvintringslokaliteter  
  Hibernacula
 

  2 bilder/mages


Sist oppdatert 21. november 2021


web counter
web counter

besøkende siden 17. mai 2011