Nordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)
Nordic Chiroptera Information Center
flaggermus.no


Fotogalleri - Kirkeprosjektet
Photo Gallery - Bats in Churches Project


Gallerioversikt Aktiviteter Kirker
Gallery Index Activities Churches

Denne siden inneholder 91 illustrasjoner.
This page contain
91 thumbs.


Aktiviteter 2004
Activities 2004


 

 


Aktiviteter 2003
Activities 2003


Kirker
Churches

Borg bispedømme

Båstad krk., Trøgstad
Østfold fylke

Foto:
Leif Gjerde
040804-01w.jpg - 81 kb
Trøgstad krk., Trøgstad
Østfold fylke

Foto:
Leif Gjerde
040804-02w.jpg - 91 kb
Hærland krk., Trøgstad
Østfold fylke

Foto:
Leif Gjerde
040804-04w.jpg - 63 kb
Mysen krk., Mysen
Østfold fylke

Foto:
Leif Gjerde
040804-05w.jpg - 89 kb
Tromborg krk., Mysen
Østfold fylke

Foto:
Leif Gjerde
040804-09w.jpg - 96 kb
Eidsberg krk., Eidsberg
Østfold fylke

Foto:
Leif Gjerde
040804-17w.jpg - 71 kb
Askim krk., Askim
Østfold fylke

Foto:
Leif Gjerde
040804-18w.jpg - 90 kb
Dalen kapell, Akershus
Dalen chapel, Akershus
Foto:
Leif Gjerde
030902-20w.jpg - 52 kb

Tunsberg bispedømme

Sande krk., Vestfold

Foto:
Leif Gjerde
030720-30w.jpg - 67 kb
Hof krk., Vestfold

Foto:
Leif Gjerde
030812-10w.jpg - 91 kb
Hof krk., Vestfold

Foto:
Leif Gjerde
030812-12w.jpg - 57 kb
krk., Vestfold

Foto:
Leif Gjerde
030720-25w.jpg - 55 kb
Berg stenkirke, Vestfold

Foto:
Leif Gjerde
030720-24w.jpg - 55 kb
Berg trekirke, Vestfold

Foto:
Leif Gjerde
030720-20w.jpg - 55 kb
Berg trekirke, Vestfold

Foto:
Leif Gjerde
030720-17w.jpg - 54 kb

Agder bispedømme

Bamble krk., Telemark

Foto:
Leif Gjerde
030720-10w.jpg - 48 kb
Bamble krk., Telemark

Foto:
Leif Gjerde
030805-02w.jpg - 50 kb
Sannidal? krk., Telemark

Foto:
Leif Gjerde
030720-01w.jpg - 67 kb
Sandnes? krk., Aust-Agder

Foto:
Leif Gjerde
030807-20w.jpg - 70 kb
Bygland krk., Aust-Agder

Foto:
Leif Gjerde
030807-01w.jpg - 50 kb
Bygland krk., Aust-Agder

Foto:
Leif Gjerde
030807-02w.jpg - 46 kb
Bygland krk., Aust-Agder

Foto:
Leif Gjerde
030807-11w.jpg - 49 kb
Valle krk., Aust-Agder

Foto:
Leif Gjerde
030808-03w.jpg - 49 kb
krk., ?

Foto:
Leif Gjerde
030811-00w.jpg - 55 kb
b

Møre bispedømme

Stangvik krk., Surnadal
Møre & Romsdal

Foto:
Leif Gjerde
040722-07w.jpg - 60 kb
Øvre Rindal krk., Rindal
Møre & Romsdal

Foto:
Leif Gjerde
040722-08w.jpg - 60 kb

Nidaros bispedømme

Lønset krk., Oppdal
Sør-Trøndelag fylke

Foto:
Leif Gjerde
040712-05w.jpg - 46 kb
Oppdal krk., Oppdal
Sør-Trøndelag fylke

Foto:
Leif Gjerde
040712-20w.jpg - 91 kb
Fagerhaug krk., Oppdal
Sør-Trøndelag fylke

Foto:
Leif Gjerde
040712-27w.jpg - 56 kb
Innset krk., Rennebu
Sør-Trøndelag fylke

Foto:
Leif Gjerde
040712-34w.jpg - 62 kb
Berkåk krk., Rennebu
Sør-Trøndelag fylke

Foto:
Leif Gjerde
040712-38w.jpg - 53 kb
Nerskogen kapell, Rennebu
Sør-Trøndelag fylke

Foto:
Leif Gjerde
040712-44w.jpg - 50 kb
Singsås krk., Midtre Gauldal
Sør-Trøndelag fylke

Foto:
Leif Gjerde
040713-02w.jpg - 51 kb
Soknedal krk., Midtre Gauldal
Sør-Trøndelag fylke

Foto:
Leif Gjerde
040713-03w.jpg - 87 kb
Støren krk., Midtre Gauldal
Sør-Trøndelag fylke

Foto:
Leif Gjerde
040713-04w.jpg - 51 kb
Aunegrenda kapell, Holtålen
Sør-Trøndelag fylke

Foto:
Leif Gjerde
040713-07w.jpg - 46 kb
Hessdalen krk., Holtålen
Sør-Trøndelag fylke

Foto:
Leif Gjerde
040713-08w.jpg - 50 kb
Ålen krk., Holtålen
Sør-Trøndelag fylke

Foto:
Leif Gjerde
040713-11w.jpg - 44 kb
Budal krk., Midtre Gauldal
Sør-Trøndelag fylke

Foto:
Leif Gjerde
040713-15w.jpg - 69 kb
Flå krk., Melhus
Sør-Trøndelag fylke

Foto:
Leif Gjerde
040714-01w.jpg - 54 kb
Melhus krk., Melhus
Sør-Trøndelag fylke

Foto:
Leif Gjerde
040714-03w.jpg - 40 kb
Klæbu krk., Klæbu
Sør-Trøndelag fylke

Foto:
Leif Gjerde
040714-05w.jpg - 76 kb
Hommelvik krk., Malvik
Sør-Trøndelag fylke

Foto:
Leif Gjerde
040714-06w.jpg - 51 kb
Malvik krk., Malvik
Sør-Trøndelag fylke

Foto:
Leif Gjerde
040714-07w.jpg - 45 kb
Børsa krk., Skaun
Sør-Trøndelag fylke

Foto:
Leif Gjerde
040715-06w.jpg - 77 kb
Skaun krk., Skaun
Sør-Trøndelag fylke

Foto:
Leif Gjerde
040715-07w.jpg - 45 kb
Buvika krk., Skaun
Sør-Trøndelag fylke

Foto:
Leif Gjerde
040715-12w.jpg - 66 kb
Gode Hirdes kapell, Orkdal
Sør-Trøndelag fylke

Foto:
Leif Gjerde
040716-01w.jpg - 45 kb
Orkanger krk., Orkdal
Sør-Trøndelag fylke

Foto:
Leif Gjerde
040716-02w.jpg - 51 kb
Geitastrand krk., Orkdal
Sør-Trøndelag fylke

Foto:
Leif Gjerde
040716-03w.jpg - 48 kb
Orkdal krk., Orkdal
Sør-Trøndelag fylke

Foto:
Leif Gjerde
040716-04w.jpg - 66 kb
Moe krk., Orkdal
Sør-Trøndelag fylke

Foto:
Leif Gjerde
040716-11w.jpg - 47 kb
Løkken kapell, Meldal
Sør-Trøndelag fylke

Foto:
Leif Gjerde
040716-15w.jpg - 89 kb
Meldal krk., Meldal
Sør-Trøndelag fylke

Foto:
Leif Gjerde
040716-17w.jpg - 49 kb
Hallaren krk., Frøya
Sør-Trøndelag fylke

Foto:
Leif Gjerde
040721-07w.jpg - 69 kb
Titran krk., Frøya
Sør-Trøndelag fylke

Foto:
Leif Gjerde
040721-22w.jpg - 48 kb
Sandstad krk., Hitra
Sør-Trøndelag fylke

Foto:
Leif Gjerde
040721-28w.jpg - 58 kb
Snillfjord krk., Snillfjord
Sør-Trøndelag fylke

Foto:
Leif Gjerde
040721-61w.jpg - 56 kb
Hemne krk., Hemne
Sør-Trøndelag fylke

Foto:
Leif Gjerde
040721-73w.jpg - 60 kb

Alle fotografier og tegninger er omfattet av internasjonale og nasjonale copyright-lover. Det er således forbudt å benytte disse til offentliggjøring (inklusiv bruk på internettet) uten tillatelse fra rettighetshaver. Uautorisert bruk vil bli politianmeldt samt vurdert rettsforfulgt av NIFF. Hvis noen av NIFFs  illustrasjoner ønskes brukt til annet en privat bruk må NIFF kontaktes for evt. skriftelig tillatelse.
All photographs and drawings are protected by international and national copyright laws. All public use of these illustrations are therefore illigal without the concent by the copyright owner. Unautherized use will be reported to the authorities, and legal prosecution will be considered by NIFF. To obtain permission for the use of any illustration copyrighted by NIFF, we must be contacted for a written permission.


Oppdatert 25. juni 2013