Nordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)
Nordic Chiroptera Information Center
flaggermus.no


Fotogalleri - Kurs og opplæring
Photo Gallery - Training


Gallerioversikt
Gallery Index

Denne siden inneholder 187 illustrasjoner.
This page contain
187 thumbs.


VI European Bat Detector Workshop
17 - 21 August 2005
Chill Airne (Killarney), Ireland

  
   

 

  


 


X European Bat Research Symposium
21 - 26 August 2005
Galliu (Galway), Ireland

 
 
 
 
 
 


13th International Bat Research Conference
Mikolajki, Poland, August 2004


Kurs håndtering av flaggermus
Rogaland Arboret (Rogaland) 2003
Training course in handling bats at Rogaland Arboretum (Rogaland) during 2003 
 Fangst med nett
Catching bats with mist-net


 
 
 


VI European Bat Detector Workshop
France 2002


European Bat Research Symposium
LeHavre (France) 2002


Alle fotografier og tegninger er omfattet av internasjonale og nasjonale copyright-lover. Det er således forbudt å benytte disse til offentliggjøring (inklusiv bruk på internettet) uten tillatelse fra rettighetshaver. Uautorisert bruk vil bli politianmeldt samt vurdert rettsforfulgt av NIFF. Hvis noen av NIFFs  illustrasjoner ønskes brukt til annet en privat bruk må NIFF kontaktes for evt. skriftelig tillatelse.
All photographs and drawings are protected by international and national copyright laws. All public use of these illustrations are therefore illigal without the concent by the copyright owner. Unautherized use will be reported to the authorities, and legal prosecution will be considered by NIFF. To obtain permission for the use of any illustration copyrighted by NIFF, we must be contacted for a written permission.


Oppdatert 14. april 2006