Nordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)
Nordic Chiroptera Information Center
flaggermus.no


Fotogalleri - Sommer og vinterleire
Photo Gallery - Summer and winter camps


Gallerioversikt
Gallery Index

Denne siden inneholder 21 illustrasjoner.
This page contain
21 thumbs.


Sommerleir 2002 i Hof (Vestfold)
Bat camp summer of 2002 in Hof (Vestfold)


Sommerleir 2003 i Øyeren (Akershus)
Bat camp summer of 2003 in the river delta Øyeren (Akershus)


Vinterleir i Aalborg februar 2002
Winter bat camp in Aalborg, February 2002 


Alle fotografier og tegninger er omfattet av internasjonale og nasjonale copyright-lover. Det er således forbudt å benytte disse til offentliggjøring (inklusiv bruk på internettet) uten tillatelse fra rettighetshaver. Uautorisert bruk vil bli politianmeldt samt vurdert rettsforfulgt av NIFF. Hvis noen av NIFFs  illustrasjoner ønskes brukt til annet en privat bruk må NIFF kontaktes for evt. skriftelig tillatelse.
All photographs and drawings are protected by international and national copyright laws. All public use of these illustrations are therefore illigal without the concent by the copyright owner. Unautherized use will be reported to the authorities, and legal prosecution will be considered by NIFF. To obtain permission for the use of any illustration copyrighted by NIFF, we must be contacted for a written permission.


Oppdatert 13. februar 2004