Nordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)
Nordic Chiroptera Information Center
flaggermus.no


Fotogalleri - Vintergruppa
Photo Gallery - Surveying hibernating bats


Gallerioversikt
Gallery Index

Denne siden inneholder 105 illustrasjoner.
This page contain
105 thumbs.


Aktiviteter vinteren 2005/2006
Activities during the winter of 2005/2006


Vinterleir på Jylland (Danmark), 17. - 21. februar
Winter camp on Jylland (Denmark), 19 - 21 February    

   
    


Aktiviteter vinteren 2004/2005
Activities during the winter of 2004/2005


Tur til Smaragdgruvene i Eidsvold (Akershus) den 16. januar
Trip to the mines in Eidsvold (Akershus)  on 16 January

 


Tur til gruve i Buskerud den 23. januar
Trip to a mine in Buskerud on 23 January
Aktiviteter vinteren 2003/2004
Activities during the winter of 2003/2004


Tur til Smaragdgruvene i Eidsvold (Akershus) med Bergensbaserte TV2 den 2. februar
Trip to the mines in Eidsvold (Akershus) with TV2 (Norway's 4th TV channel) on 2 February


Tur til gruve i Buskerud den 17. januar
Trip to a mine in Buskerud on 17 January


Opptakstur til Smaragdgruvene i Eidsvold (Akershus) den 16. november.
The required training trip for all new member of the Winter Activity Group. The Emerald Mine in Eidsvold (Akershus) on 16 November.Aktiviteter vinteren 2002/2003
Activities during the winter of 2002/2003

Alle fotografier og tegninger er omfattet av internasjonale og nasjonale copyright-lover. Det er således forbudt å benytte disse til offentliggjøring (inklusiv bruk på internettet) uten tillatelse fra rettighetshaver. Uautorisert bruk vil bli politianmeldt samt vurdert rettsforfulgt av NIFF. Hvis noen av NIFFs  illustrasjoner ønskes brukt til annet en privat bruk må NIFF kontaktes for evt. skriftelig tillatelse.
All photographs and drawings are protected by international and national copyright laws. All public use of these illustrations are therefore illigal without the concent by the copyright owner. Unautherized use will be reported to the authorities, and legal prosecution will be considered by NIFF. To obtain permission for the use of any illustration copyrighted by NIFF, we must be contacted for a written permission.


Oppdatert 4. juni 2006