Nordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)
Nordic Chiroptera Information Center
flaggermus.no


Fotogalleri - Andre dyr
Photo Gallery - Animals found at bat localities


Gallerioversikt
Gallery Index

Denne siden inneholder 13 illustrasjoner.
This page contain 13 thumbs.


Andre dyr i gruver

Flikfly
Scolyopteryx libatrix

Foto: Jostein Kjærandsen
Scolyopteryx01_Kjaerandsen.jpg - 45 kb

Heleomyza
serrata
Foto: Jostein Kjærandsen
Heleomyza01_Kjaerandsen.jpg - 35 kb
Soppmygg
Mycetophila sp.
Foto: Jostein Kjærandsen
Mycetophila
01_Kjaerandsen.jpg - 26 kb

Rymosia fasciata
Foto: Jostein Kjærandsen
Rymosia01_Kjaerandsen.jpg - 28 kb
mygg: hann og hunn
Exechiopsis subulata

Foto: Jostein Kjærandsen

Exechiopsis01_Kjaerandsen.jpg - 32 kb

Exechia festiva.

Foto: Jostein Kjærandsen
Exechia01_Kjaerandsen.jpg - 47 kb

Soppmygg - larve
Speolepta leptogaster
Foto: Jostein Kjærandsen
Speolepta01_Kjaerandsen.jpg - 35 kb

Tårneiler i kirkeloft
Apus apus in church loft
Foto: Leif Gjerde
030807-08w.jpg - 46 kb
Nattsvermer i gruve
Moth in mine
Foto: Leif Gjerde
040104-01w.jpg - 79 kb

Heleomyza sp.
Foto: Leif Gjerde.
040305-12w.jpg - 67 kb

Flikfly og dagpåfugløyer i bunker
Moth and butterflies in bunker
Foto: LeifGjerde
040207-09w - 44 kb
Padde i gruve
Bufo bufo in mine
Foto: Leif Gjerde
041030-27w.jpg - 86 kb
Buttsnutefrosk i gruve
Rana temporaria in mine
Foto: Leif Gjerde
041030-22w.jpg - 93 kb

Alle fotografier og tegninger er omfattet av internasjonale og nasjonale copyright-lover. Det er således forbudt å benytte disse til offentliggjøring (inklusiv bruk på internettet) uten tillatelse fra rettighetshaver. Uautorisert bruk vil bli politianmeldt samt vurdert rettsforfulgt av NIFF. Hvis noen av NIFFs  illustrasjoner ønskes brukt til annet en privat bruk må NIFF kontaktes for evt. skriftelig tillatelse.
All photographs and drawings are protected by international and national copyright laws. All public use of these illustrations are therefore illigal without the concent by the copyright owner. Unautherized use will be reported to the authorities, and legal prosecution will be considered by NIFF. To obtain permission for the use of any illustration copyrighted by NIFF, we must be contacted for a written permission.


Oppdatert 7. november 2004