Fotogalleri - Jordas flaggermus
Photo Gallery - Bats Around the World


Gallerioversikt
Gallery Index

Alle arter er nedenfor ordnet etter slekt. Av hensyn til revidering av de norske navnene er kun de vitenskapelige slektsnavn tatt med.
All species are arranged according to genus. Since the Norwegian names are under revision, no Norwegian genus names have been included.

Flyvehunder (Pteropodidae)

Oransjemankeflyvehund
Pteropus lylei
Foto: Leif Gjerde
030312-06.jpg - 104 kb
Oransjemankeflyvehund
Pteropus lylei
Foto: Leif Gjerde
030312-09.jpg - 99 kb
Oransjemankeflyvehund
Pteropus lylei
Foto: Leif Gjerde
030312-08.jpg - 84 kb
Gråhodeflyvehund
Pteropus poliocephalus
Illustrator: Neville W. Cayley
Ppol01.jpg - 18 kb

Fiskerflaggermus (Noctilionidae)

Fiskerflaggermus
Noctilio leporinus
Foto:
Glenn Vargas
Nlep01_Vargas.jpg - 115 kb

Hesteskoneser (Rhinolophidae)

Stor hesteskonese
Rhinolophus ferrumequinum
Foto: Francois Schwaab
Rfer01_Schwaab.jpg - 44 kb
Liten hesteskonese
Rhinolophus hipposideros
Foto: Francois Schwaab
Rhip01_Schwaab.jpg - 58 kb

Glattneser (Vespertilionidae)

flaggermus
Chalinolobus morio
Illustration: Neville W. Cayley
Cmor01.jpg - 20 kb
flaggermus
Chalinolobus morio
Photo: Barry Baker
Cmor02.jpg - 27 kb

Nordamerikansk serotine
Eptesicus fuscus
Foto: Robert Thomas and Margaret Orr
Efus01_Thomas.jpg - 198 kb

Nordamerikansk serotine
Eptesicus fuscus
Foto: Robert Thomas and Margaret Orr
Efus02_Thomas.jpg - 194 kb
Geoffroyflaggermus
Myotis emarginatus

Foto: Francois Schwaab
Mema01_Schwaab.jpg - 73 kb
Stor musøre
Myotis myotis

Foto: Francois Schwaab
Mmyo01_Schwaab.jpg - 64 kb
Stor musøre
Myotis myotis

Foto: Francois Schwaab
Mmyo02_Schwaab.jpg - 79 kb
Stor musøre
Myotis myotis

Foto: Francois Schwaab
Mmyo03_Schwaab.jpg - 40 kb
Stor musøre
Myotis myotis

Foto: Francois Schwaab
Mmyo04_Schwaab.jpg - 83 kb
musøre
Myotis evotis

Foto: Lloyd Glenn Ingles
Mevo01_Ingles.jpg - 118 kb
? langøre
Plecotus townsendii

Foto: Glenn Vargas
Ptow01_Vargas.jpg - 196 kb
Pallidusflaggermus
Antrozous pallidus
Foto: Lloyd Glenn Ingles
Apal01_Ingles.jpg - 216 kb
flaggermus
Lasiurus cinereus
Foto: Lloyd Glenn Ingles
Lcin01_Ingles.jpg - 121 kb
flaggermus
Lasiurus cinereus
Foto:
Lloyd Glenn Ingles
Lcin02_Ingles.jpg - 106 kb
flaggermus
Nyctophilus geoffroyi
Photo: Barry Baker
Ngeo01.jpg - 33 kb
flaggermus
Nyctophilus gouldii
Illustration: Neville W. Cayley
Ngou01.jpg - 31 kb

Afghanistan, Kabul

Ei flaggermus ble funnet av Torgrim Aune i Kabul (Afganistan) den 26. november 2003. Arten er Pipistrellus kuhlii, og ble bestemt av dr. Jiri Gaisler (Masaryk Universitet i Brno) og dr. Petr Benda (National Museum i Prague).
Bat found in Kabul, Afghanistan by Torgrim Aune on 26 November 2003. The bat was identified independantly as Pipistrellus kuhlli by dr. Jiri Gaisler (University of Masaryk in Brno) and
dr. Petr Benda (National Museum in Prague)


Alle fotografier og tegninger er omfattet av internasjonale og nasjonale copyright-lover. Det er således forbudt å benytte disse til offentliggjøring (inklusiv bruk på internettet) uten tillatelse fra rettighetshaver. Uautorisert bruk vil bli politianmeldt samt vurdert rettsforfulgt av NIFF. Hvis noen av NIFFs  illustrasjoner ønskes brukt til annet en privat bruk må NIFF kontaktes for evt. skriftelig tillatelse.
All photographs and drawings are protected by international and national copyright laws. All public use of these illustrations are therefore illigal without the concent by the copyright owner. Unautherized use will be reported to the authorities, and legal prosecution will be considered by NIFF. To obtain permission for the use of any illustration copyrighted by NIFF, we must be contacted for a written permission.


Oppdatert 22. juni 2022