Nordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)
Nordic Chiroptera Information Center
flaggermus.no


Fotogalleri - Nordiske flaggermus
Photo Gallery - Nordic Bats


Gallerioversikt
Gallery Index

Denne siden inneholder 41 illustrasjoner.
This page contain 41 thumbs.


Alle arter er nedenfor ordnet etter slekt. Av hensyn til revidering av de norske navnene er kun de vitenskapelige slektsnavn tatt med.
All species are arranged according to genus. Since the Norwegian names are under revision, no Norwegian genus names have been included.


Nyctalus

Brunaftenseiler
Nyctalus noctula
Foto: Francois Schwaab
Nnoc01_Schwaab.jpg - 61 kb
Smalaftenseiler
Nyctalus leisleri
Foto: Francois Schwaab
Nlei01_Schwaab.jpg - 46 kb

Vespertilio

Grå skimmelflaggermus
Vespertilio murinus
Foto: Francois Schwaab
Vmur01_Schwaab.jpg - 68 kb
Grå skimmelflaggermus
Vespertilio murinus
Foto: Francois Schwaab
Vmur02_Schwaab.jpg - 63 kb
Grå skimmelflaggermus
Vespertilio murinus
Foto: Leif Gjerde
030227-18w.jpg - 98 kb
Grå skimmelflaggermus
Vespertilio murinus
Foto: Leif Gjerde
030227-21w.jpg - 44 kb
Grå skimmelflaggermus
Vespertilio murinus
Foto: Kari Skyrudhaugen
Skyrudhaugen01w.jpg - 23 kb
Grå skimmelflaggermus
Vespertilio murinus
Foto:
Leif Gjerde
031105-10w.jpg - 98 kb

Eptesicus

Nordserorine
Eptesicus nilssonii
Foto: Leif Gjerde
030309-14w.jpg - 123 kb
Nordserorine
Eptesicus nilssonii
Foto: Leif Gjerde
030309-02w.jpg - 127 kb

Nordserorine
Eptesicus nilssonii
Foto: Leif Gjerde
040305-15w.jpg - 55 kb

Nordserorine
Eptesicus nilssonii
Foto: Inge Åsheim
P7140087w.jpg - 87 kb
Nordserorine
Eptesicus nilssonii
Foto: Inge Åsheim
P7160101w.jpg - 97 kb
Nordserorine
Eptesicus nilssonii
Foto: Leif Gjerde
050123-25w.jpg - 98 kb
Nordserorine
Eptesicus nilssonii
Foto: Leif Gjerde
050123-08w.jpg - 98 kb
Nordserorine
Eptesicus nilssonii
Foto: Leif Gjerde
050123-11w.jpg - 73 kb

Myotis

Bechsteinflaggermus
Myotis bechsteinii
Foto: Francois Schwaab
Mbec01_Schwaab.jpg - 68 kb
Damflaggermus
Myotis dasycneme
Foto: Leif Gjerde
030312-26w.jpg - 55 kb
Vannmusøre
Myotis daubentonii
Foto: Francois Schwaab
Mdau01_Schwaab.jpg - 87 kb
Vannmusøre
Myotis daubentonii
Foto: Hariet Bylterud
Mdau02_Bylterud.jpg - 56 kb
Vannmusøre
Myotis daubentonii
Foto: Leif Gjerde
050123-15w.jpg - 82 kb
Frynsemusøre
Myotis nattereri

Foto: Leif Gjerde
Mnat01_Gjerde.jpg - 45 kb
Frynsemusøre
Myotis nattereri

Foto: Francois Schwaab
Mnat02_Schwaab.jpg - 65 kb
Ubestemt musøre
Myotis sp.

Foto: Leif gjerde
040202-12w.jpg - 101 kb
Skjeggmusøre
Myotis mystacinus
Foto: Francois Schwaab
Mmys01_Schwaab.jpg - 65 kb
Skjeggmusøre
Myotis mystacinus
Foto:
Leif Gjerde
050123-18w.jpg - 70 kb
Skjeggmusøre
Myotis mystacinus
Foto: Leif Gjerde
050123-20w.jpg - 85 kb
Skjegg-/skogmusøre
Myotis mystacinus/brandtii

Foto: Leif gjerde
040202-13w.jpg - 83 kb
Skjegg-/skogmusøre
Myotis mystacinus/brandtii

Foto: Leif gjerde
040117-07w.jpg - 78 kb
Skjegg-/skogmusøre
Myotis mystacinus/brandtii

Foto: Leif gjerde
040202-30w.jpg - 77 kb
Skjegg-/skogmusøre
Myotis mystacinus/brandtii

Foto: Leif gjerde
040202-34w.jpg - 79 kb

Pipistrellus

Båndpipistrell
Pipistrellus pipistrellus

Foto: Francois Schwaab
Ppip01_Schwaab.jpg - 86 kb
Båndpipistrell
Pipistrellus pipistrellus

Foto: Francois Schwaab
Ppip02_Schwaab.jpg - 59 kb
Trollpipistrell
Pipistrellus nathusii

Foto: Francois Schwaab
Pnat01_Schwaab.jpg - 76 kb

Plecotus

Brunlangøre
Plecotus
auritus
Foto: Leif Gjerde
030309-15w.jpg - 93 kb
Brunlangøre
Plecotus
auritus
Foto: Leif Gjerde
030316-05w.jpg - 69 kb
Brunlangøre
Plecotus
auritus
Foto: Leif Gjerde
030316-10w.jpg - 74 kb
Brunlangøre
Plecotus
auritus
Foto: Leif Gjerde
030316-16w.jpg - 41 kb
Brunlangøre
Plecotus auritus

Foto: Leif Gjerde
030709-07w.jpg - 83 kb
Brunlangøre
Plecotus auritus

Foto: Leif Gjerde
030709-11w.jpg - 52 kb
Brunlangøre
Plecotus auritus

Foto: Leif Gjerde
050123-14w.jpg - 94 kb
Grålangøre
Plecotus austriacus

Foto: Francois Schwaab
Paus01_Schwaab.jpg - 79 kb
Grålangøre
Plecotus austriacus

Foto: Francois Schwaab
Paus02_Schwaab.jpg - 57 kb

Barbastella

Europeisk barbastell
Barbastella barbastellus
Foto: Francois Schwaab
Bbar01_Schwaab.jpg - 82 kb
Europeisk barbastell
Barbastella barbastellus

Foto: Leif Gjerde
Bbar02_Gjerde.jpg - 75 kb

Andre - Others

Flaggermus i dvale med dugg
Hibernating bat
Foto: Leif Gjerde
030309-12w.jpg - 87 kb
Musøre i dvale
Myotis hibernating
Foto: Leif Gjerde
031116-07w.jpg - 76 kb

Alle fotografier og tegninger er omfattet av internasjonale og nasjonale copyright-lover. Det er således forbudt å benytte disse til offentliggjøring (inklusiv bruk på internettet) uten tillatelse fra rettighetshaver. Uautorisert bruk vil bli politianmeldt samt vurdert rettsforfulgt av NIFF. Hvis noen av NIFFs  illustrasjoner ønskes brukt til annet en privat bruk må NIFF kontaktes for evt. skriftelig tillatelse.
All photographs and drawings are protected by international and national copyright laws. All public use of these illustrations are therefore illigal without the concent by the copyright owner. Unautherized use will be reported to the authorities, and legal prosecution will be considered by NIFF. To obtain permission for the use of any illustration copyrighted by NIFF, we must be contacted for a written permission.


Oppdatert 25. desember 2011