Fotogalleri - Kolonier
Photo Gallery - Summer colonies


Bilder av flaggermus Tegninger av flaggermus Aktivitetsbilder
Bat Pictures Bat Drawings Activities

Denne siden inneholder 2 illustrasjoner.
This page contain 2 thumbs.


Bygninger - Buildings

Maribu, Vestfold

Foto:
Leif Gjerde
030812-08w.jpg - 76 kb
Maribu, Vestfold

Foto:
Leif Gjerde
030812-04w.jpg - 88 kb

Alle fotografier og tegninger er omfattet av internasjonale og nasjonale copyright-lover. Det er således forbudt å benytte disse til offentliggjøring (inklusiv bruk på internettet) uten tillatelse fra rettighetshaver. Uautorisert bruk vil bli politianmeldt samt vurdert rettsforfulgt av NIFF. Hvis noen av NIFFs  illustrasjoner ønskes brukt til annet en privat bruk må NIFF kontaktes for evt. skriftelig tillatelse.
All photographs and drawings are protected by international and national copyright laws. All public use of these illustrations are therefore illigal without the concent by the copyright owner. Unautherized use will be reported to the authorities, and legal prosecution will be considered by NIFF. To obtain permission for the use of any illustration copyrighted by NIFF, we must be contacted for a written permission.


Oppdatert 7. november 2004