Copyright Leif Gjerde (No. 030709-07)Jysk flaggermusgruppe
fylkeslag til Nordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)
(Indeholder information fra hele Danmark)

Aktiviteter - Prosjekter - Kalongen - Historikk - Medlemskap


Jysk flagermusgruppe ble startet i 2001 og har idag 7 medlemmer. Gruppas virkeområde er Jylland i Danmark. Vi kan kontaktes på e-post jysk#flaggermus.org (bytt ut # med @).Aktiviteter

Mønsted kalkminer arrangerer turer for publikum i minerne i vinterferien.

Det arrangeres ikke generelle publikumsturer (uten ved spesielle anledninger). Hvis du ønsker å være med på en tur må du enten melde deg inn som medlem, eller spørre om å være med på en tur i forbindelse med en av prosjektene (etter avtale).


Prosjekter

Trekkende flagermus
Leif Gjerde arbeider med et prosjekt på å kartlegge trekket hos pygmépipistrell, troldpipistrell og brunaftenseiler mellom Norge og Danmark. Den mest effektive metoden er å kartlegge lokaliteter der dyrene samles før de krysser åpent hav. Om høsten er dette på den norske sør- og sørvest kyst. Meget aktuelle områder er Karmøy, Jæren, Lista, Lindesnes, Larvik og Tjøme. Om foråret er Skagen meget aktuell, samt strekningen mellom Hirtshals og Skagen.

Flagermuskasser
Flaggermuskasser i Rold Sov (Himmerland) og Nyborg.


Kalongen

Kalongen er et internt nyhetsbrev til Jysk flaggermusgruppe. Den gis ut uregelmessig etter behov og nummereres fortløpende. Den inneholder referater fra aktiviteter og prosjekter samt oversikt over nye aktiviteter. Alle medlemmer av NIFF som er bosatt på Jylland og Danmark mottar automatisk nyhetsbrevet.


Historikk

Jysk flagermusgruppe ble startet i 2001.


Medlemskap

Enhver som er interessert i flaggermus kan bli medlem av NIFF. Det forutsetter at personen godtar NIFF sine vedtekter, støtter organisasjonens arbeid, samt betaler årskontingenten. Medlemskapet følger kalenderåret og må sies opp skriftlig. Minste aldersgrense er 11 år (Informasjonen blir for faglig og kjedelig for yngre aldersgrupper).
      Du blir da orientert om aktiviteter, får tilbud om felles ekskursjoner, mottar medlemsbladet Gudnjoloddi og nytt brosjyremateriell. Alle nye medlemmer mottar heftet Vi studerer flaggermus. Hvilket informasjon du mottar avhenger av type medlemskap.

Mer information om medlemskap finner du her.
 

 

Web-side uten frames? Klikk her


Vinterleir på Jylland, med besøk i minene. Foto: Leif Gjerde.


Publikumstur i Mønsted kalkminer 19. februar 2006. Foto. Leif Gjerde.


Sist oppdatert 9. mai 2017


web counter
web counter

besøkende siden 3. februar 2015