Copyright Leif Gjerde (No. 030709-07)Romerike flaggermusgruppe
fylkeslag til Nordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)

Historikk - Aktiviteter - Prosjekter - Flaggis - Medlemskap


Romerike flaggermusgruppe ble stiftet i 1995 og har idag 66 medlemmer. Gruppas virkeområde er Romerike i Akershus samt deler av Oppland (Lunner, Gran, Jevnaker). Vi kan kontaktes på e-post romerike#flaggermus.org (bytt ut # med @), evt. telefon 40228817. Det henvises til medlemmenes egne hjemmesider (krever medlemskap og passord) for mer informasjon om regionslaget og dets aktiviteter.Nattevandringer (skoleturer)

Romerike flaggermusgruppe tilbyr (i samarbeid med Norske Naturveiledere) alle skolene i distriktet muliheten til å oppleve flaggermus etter solnedgang.   

Opplev flaggermus på nært hold i ditt nærmiljø. Vi vil se og høre på flaggermus ved hjelp av en ultralydsdetektor.

Tema for kvelden er dyreliv om natta, hvor lydene står i sentrum. Kvelden starter med aftensangerne (troster og rødstrupe) før nattsangerne tar over (nattergal, myrsanger, myrrikse m.fl.). Elevene får en innføring i hva flaggermus er, hvordan de lever og hvilken betydning de har for oss mennesker. Det blir hyppige stopp underveis med informasjon, og alle har mulighet til å stille spørsmål. Flaggermusene dukker opp på slutten av turen, og da blir det ikke tid for prat!
      Turene varer i ca. 2 timer og starter mellom kl. 2200 eller 2230, avhengi av når på sesongen. Turene arrangeres hvert år i perioden mellom 17. mai og skoleslutt.

Turene arrangeres i Leira-området. Disse turene er meget populære, og de fleste har med en av sine foreldre og søsken. 30-50 personer på en tur er ikke uvanlig. Egner seg best for elever i 5. til 7. klasse.

Elevene får informasjon som de kan ta med hjem, og klassen får et temahefte til evt. klassearbeid. Generelt benytter vi KS sine satser. Mer info om betingelser og priser kan leses på
www.naturveilederne.no/oss/

Det arrangeres ikke generelle publikumsturer (uten ved spesielle anledninger). Hvis du ønsker å være med på en tur må du enten melde deg inn som medlem, eller spørre om å være med på en tur i forbindelse med en av prosjektene (etter avtale).


Aktiviteter

Det arrangeres turer hvert år der både medlemmer og publikum kan delta. En oversikt over disse turene finner du her.

Sommerleir
Noen somre arrangeres flaggermusleir for barn i alderen 11-15 år. Her holdes det foredrag om flaggermus og vi driver med kartlegging av flaggermus både om dagen av kolonier (låver, stabbur, løpesedler o.l.) og om natten da vi registrer de flyvende dyrene med batdetektorer. Det arrangeres flere ekskursjoner, og på tidligere leire har dette inkludert besøk av kolonier i både privatboliger og kirker samt guiding i gruver. Under leiren bor vi på en gård og sykler til de fleste aktivitetene.

Flaggermusmottaket - Syke og skadde dyr
Dette er et mottak for bortkomne og skadde flaggermus. Vi mottar flaggermus kun som siste utvei, hvis ingen annen mulighet finnes. Friske dyr blir sluppet ved første anledning. De gis vann og mat før de blir sluppet fri. Skadde dyr må inspiseres. Mye av arbeidet til mottaket er å gi informasjon til publikum slik at dyrene kan få hjelp der de er. Hvis dette ikke er mulig vil mottaket ta imot dyret hvor spesielle rutiner må gjennomgås, og alt arbeidet skjer i samråd med veterinær.
    Vi mottar 2-3 dyr hvert år som må tas hånd om av våre medlemmer.


Prosjekter

Barselstuer i private boliger
Vi tar sikte på å kartlegge flaggermuskoloniene i området rundt Leira og Øyeren, dvs. Fetsund, Åkrene, Lillestrøm og Leirsund. Det må finnes mange kolonier, men de er ikke alltid lett å finne. Det kreves derfor noe "detektivarbeid" for å finne disse.

Overvintrende flaggermus
Vi arbeider aktivt med å kartlegge potensielle lokaliteter for overvintrende flaggermus. Slike steder er særlig underjordiske lokaliteter med lav temperatur (frostfritt) og høy luftfuktighet. Eksempler på slike er gruver, grotter, bunkere, festningsanlegg, forkastningssprekker og jordkjellere. Informasjon om disse lokalitetene blir satt inn i en nasjonal database (BatBase). Stedene blir så undersøkt for flaggermus vinterstid fra november til februar. Personer som besøker slike steder får opplæring av NIFF gjennom vinterkurset (V) og blir en del av Vintergruppa i NIFF. Vintergruppa gir ut et internt nyhetsbrev (Huleboer'n).

Kirker
Fra slutten av juni og til begynnelsen av august finner vi flaggermus i barselstuer. Det er her hunnene samles for å føde sine unger. Under denne tiden søker de til varme steder i bygninger som under takstein, mellom ytter- og innervegg og nær skorsteiner - som regel på den sørlige siden av bygningen. Det har vist seg at flaggermus har en stor forkjærlighet for kirker. Flaggermus kan bli 30 år gamle, og de returnerer ofte til samme koloni hvert år. En koloni kan være i bruk i generasjoner. Således er kirker ideelle. De er gamle og står åpent i landskapet slik at sollyset kommer til og får varmet opp taket. Det er særlig loftet i kirken (over kirkeskipet) og spiret som blir benyttet.
    Romerike flaggermusgruppe startet i 1995 å besøke kirkene på Romerike for å kartlegge om de er i bruk av flaggermus. Vi leter etter spor som ekskrementer og døde dyr som kan ha ligget der i lang tid. Hvis vi finner mye spor av flaggermus, blir kirken besøkt igjen om natten for høre om de fortsatt bor der. Vi bruker da en batdetektor som gjør at vi kan høre flaggermusene når de flyr. Alle kirkene er nå kartlagt, men flere av kirkene blir besøkt hver sommer. Størrelsen på koloniene blir registrert ved at antall dyr som forlater kirken om kvelden blir talt. Da er alle dyrene sultne og ivrig for å komme ut.

Flaggermuskasser
Flaggermus bruker ofte kasser om sommeren som er laget spesielt for dem. Disse ser ut som fuglekasser, men har inngang under, inn mot stammen. Vi arbeider nå med å snekre og henge opp disse i området ved Leira og Øyeren.


Flaggis

Flaggis er et nyhetsbrev til Romerike flaggermusgruppe. Den gis ut uregelmessig etter behov og nummereres fortløpende. Den inneholder referater fra aktiviteter og prosjekter samt oversikt over nye aktiviteter. Alle medlemmer av NIFF som er bosatt på Romerike eller Hadeland-området mottar nyhetsbrevet automatisk. Flaggis holdes av enkelte skolebibliotek og folkebibliotek på Romerike. Opplaget er varierende da de fleste mottar nyhetsbrevet i elektronisk form (som *.pdf over e-post).


Historikk

Romerike flaggermusgruppe ble startet i 1995 som et resultat av flaggermusturer for barn i alderen 10-13 år. Nordre Øyeren Biologiske Stasjon (NØBI) arrangerte nattevandringstur for tre lokale skoler i Fet  og Skedsmo kommuner. Dette var elever i 5. klasse (den gang 4. klasse) som fikk tilbud om disse turene, og flere var interessert i å være med på flere slike turer. Dette la grunnlaget for flaggermusgruppa.
Fra 1995 og fram til mars 2005 har flaggermusgruppa vært juridisk underlagt NØBI. Fra 1997 har gruppa vært administrert av NIFF, og fra mars 2005 fullstendig tilknyttet NIFF.


Medlemskap

Enhver som er interessert i flaggermus kan bli medlem av NIFF. Det forutsetter at personen godtar NIFF sine vedtekter, støtter organisasjonens arbeid, samt betaler årskontingenten. Medlemskapet følger kalenderåret og må sies opp skriftlig. Minste aldersgrense er 11 år (Informasjonen blir for faglig og kjedelig for yngre aldersgrupper).
      Du blir da orientert om aktiviteter, får tilbud om felles ekskursjoner, mottar medlemsbladet Gudnjoloddi og nytt brosjyremateriell. Alle nye medlemmer mottar heftet Vi studerer flaggermus. Hvilket informasjon du mottar avhenger av type medlemskap.

Kontingenten kan betales til NIFF, Postboks 247, N-2001 Lillestrøm. Bankgironummer er 1271.21.90378. Husk å oppgi navn, adresse, fødselsår og e-post adresse.

Mer informasjon om medlemskap finnes her.

 

Web-side uten frames? Klikk her


Undersøkelse av kirketårn. Foto: Leif Gjerde.


Sommerleir i Øyeren-deltaet. Foto: Leif Gjerde.


Masseproduksjon av flaggermuskasser på Hovinhøgda skole i Fetsund. Foto: Leif Gjerde.


Gruvetur i Eidsvoll kommune.
Foto: Leif Gjerde.


Gruvetur i Romeriksåsen med Røde Kors Hjelpekorps. Foto: Leif Gjerde.


På NRK i forbindelse med flaggermusuka. Foto: Leif Gjerde.


Nettfangst av flaggermus ved Akerselva. Felles tur med Oslo flaggermusgruppe. Foto: Leif Gjerde.


Pygmépipistrell ved Rogaland Arboret under et felles norsk flaggermustreff og kurs. Foto: Leif Gjerde.


Sist oppdatert 9. juni 2022


web counter
web counter

besøkende siden 3. februar 2015