Copyright Leif Gjerde (No. 030709-07)Trøndelag flaggermusgruppe
fylkeslag til Nordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)

Historikk - Aktiviteter - Prosjekter - Skinnvippe - Medlemskap


Trøndelag flaggermusgruppe ble stiftet i 1997, og har idag 31 medlemmer.  Gruppas virkeområde er Trøndelagsfylkene med tilstøtende områder. Leder er Knut Åge Storstad fra Verdal. Vi kan kontaktes på e-post trondelag#flaggermus.org (bytt ut # med @), evt. telefon 40228817.
Det henvises til medlemmenes egne hjemmesider (krever medlemskap og passord) for mer informasjon om regionslaget og dets aktiviteter.


Aktiviteter

Det arrangeres ikke generelle publikumsturer (uten ved spesielle anledninger). Hvis du ønsker å være med på en tur må du enten melde deg inn som medlem, eller spørre om å være med på en tur i forbindelse med en av prosjektene (etter avtale).


Prosjekter

Koloni med skjeggmusøre truet i Leksvik

Verdens nordligste koloni av skjeggmusøre finnes i Leksvik. Kolonien er stadig under trussel, og en rekke inngrep er gjennomført med reduksjon av dyrenes overlevelsessjangser. Det er hovedsakelig kommunen som forårsaker truslene selv, direkt eller inndirekte.
      NIFF har i flere år nå engasjert oss i denne saken, og kolonien er blitt fulgt opp av oss de siste årene. Mer informasjon finnes på en egen hjemmeside.

Barselstuer i private boliger

Hvert år får vi flere telefoner fra huseiere som har flaggermus i veggen, taket eller loftet. Vi gir råd og ofte må disse koloniene besøkes. Også kolonier som er registrert tidligere år blir besøkt for å undersøke om de fortsatt har tilhold i bygningen. Oftest telles dyrene idet de flyr ut fra bygningen ved solnedgang, men noen ganger kan det også være behov for å undersøke loftet.

Overvintrende flaggermus

Vi arbeider aktivt med å kartlegge potensielle lokaliteter for overvintrende flaggermus. Slike steder er særlig underjordiske steder med lav temperatur (frostfritt) og høy luftfuktighet. Eksempler på slike er gruver, grotter, bunkere, festningsanlegg, forkastningssprekker og jordkjellere. Informasjon om disse lokalitetene blir satt inn i en nasjonal database (BatBase). Stedene blir så undersøkt for flaggermus vinterstid fra november til mars. Personer som besøker slike steder får opplæring av NIFF gjennom vinterkurset (V) og blir en del av Vintergruppa i NIFF. Vintergruppa gir ut et internt nyhetsbrev Huleboer'n.

Flaggermus i kirker

Fra slutten av juni og til begynnelsen av august finner vi flaggermus i barselstuer. Det er her hunnene samles for å føde sine unger. Under denne tiden søker de til varme steder i bygninger som under takstein, mellom ytter- og innervegg og nær skorsteiner - som regel på den sørlige siden av bygningen. Det har vist seg at flaggermus har en stor forkjærlighet for kirker. Flaggermus kan bli 30 år gamle, og de returnerer ofte til samme koloni hvert år. En koloni kan være i bruk i generasjoner. Således er kirker ideelle. De er gamle og står åpent i landskapet slik at sollyset kommer til og får varmet opp taket. Det er særlig loftet i kirken (over kirkeskipet) og spiret som blir benyttet.

Hver sommer besøker vi et antall kirker for å kontrollere at dyrene fortsatt har tilhold der. Vi leter etter spor som ekskrementer og døde dyr som kan ha ligget der i lang tid. Hvis vi finner mye spor av flaggermus, blir kirken besøkt igjen om natten. Vi bruker da en batdetektor som gjør at vi kan høre flaggermusene når de flyr. Størrelsen på koloniene blir registrert ved at antall dyr som forlater kirken om kvelden for å jakte blir talt.


Skinnvippe

Skinnvippe er et internt nyhetsbrev til Trøndelag flaggermusgruppe. Den gis ut uregelmessig etter behov og nummereres fortløpende. Den inneholder referater fra aktiviteter og prosjekter samt oversikt over nye aktiviteter. Alle medlemmer av NIFF som er bosatt i Nord- og Sør-Trøndelag mottar automatisk nyhetsbrevet. Opplaget er varierende da de fleste mottar nyhetsbrevet i elektronisk form (som *.pdf over e-post).


Historikk

Trøndelag flaggermusgruppe ble startet i mai 1997 med navnet Sør-Trøndelag flaggermusgruppe. I løpet av det første året var det 13 medlemmer.


Medlemskap

Enhver som er interessert i flaggermus kan bli medlem av NIFF. Det forutsetter at personen godtar NIFF sine vedtekter, støtter organisasjonens arbeid, samt betaler årskontingenten. Medlemskapet følger kalenderåret og må sies opp skriftlig. Minste aldersgrense er 11 år (Informasjonen blir for faglig og kjedelig for yngre aldersgrupper).
      Du blir da orientert om aktiviteter, får tilbud om felles ekskursjoner, mottar medlemsbladet Gudnjoloddi og nytt brosjyremateriell. Alle nye medlemmer mottar heftet Vi studerer flaggermus. Hvilket informasjon du mottar avhenger av type medlemskap.

Kontingenten kan betales til NIFF, Postboks 247, N-2001 Lillestrøm. Bankgironummer er 1271.21.90378. Husk å oppgi navn, adresse, fødselsår og e-post adresse.

Mer informasjon om medlemskap finnes her.

 

Web-side uten frames? Klikk her


Pygmépipistrell ved Rogaland Arboret under et felles norsk flaggermustreff og kurs. Foto: Leif Gjerde.


Sist oppdatert 9. mai 2017