Copyright Leif Gjerde (No. 030709-07)Fladdermusföreningen i Wermland
länsförbund i Fladdermusföreningen i Sverige (NIFF)

Aktiviteter - Projekt - Nyhetsbrev - Medlemskap - Historik


Wermland fladdermusförening grundades 2006. Gruppens täckningsområde er Värmland med huvudvikt på Eda, Arvika och Årjäng kommuner. Vi kan kontaktas på e-post wermland#flaggermus.org (bytt ut # med @). Det hänvisas till medlemmarnas egna hemsidor (kräver medlemskap och lösenord) för mer information om föreningen och deras aktiviteter.Aktiviteter

Allmänna turer arrangeras inte (utom vid speciella tillfällen). Om du vill delta i en utflykt måste du antingen registrera dig som medlem eller be att gå med på en utflykt i samband med ett av projekten (efter överenskommelse).


Prosjekter

Atlasprojekt

I 2013 startade vi ett atlas projekt i Västra Värmland. Kartläggningen täcker 5x5 km UTM ruter, och varje ruta undersöks minst 15 timmar nattetid för jaktande djur.

Övervakning

I 2006 startade vi ett övervakningsprojekt där 10 punkter rundt Nysockensjön og 10 punkter langs Köla-älven ble inventerad. Arbetet ble upprepad i 2016.

Kolonier i privata hem

Varje år får vi fler samtal från husägare som har fladdermöss i väggen, i taket eller på vinden. Vi ger husägare råd. Ofta måste dessa kolonier besökas. Kolonier registrerade tidigare år besöks också för att kontrollera om djuren fortfarande bor i byggnaden. Oftast räknas djuren när de flyger ut från byggnaden vid solnedgång, men ibland kan det också vara nödvändigt att undersöka vinden.

Övervintrande fladdermus

Vi arbeitar aktivt för att identifiera potentiella jordkjällare för övervintrande fladdermöss. Information om dessa platser är insatt i en skandinavisk databas (BatBase). Lokalitetene studerast för fladdermöss på vintern från november til mars. Medlemmar som besöker sådana platser utbildas av NIFF genom vinterkursen (V) och blir en del av Vintergruppa i NIFF. Vintergruppa ger ut et internt nyhetsbrev Huleboer'n.

Fladdermöss i kyrkor

Från slutet av juni till början av augusti finner vi fladdermöss i kolonier. Det är där honorna samlas för att föda sina ungar. Under denna tiden söker de till varma ställen inom byggnader som under takpannor, mellan ytter- och innerväggar och nära skorstenar - oftast på den södra sidan av byggnaden. Det har visat sig att fladdermössen har en stor förkärlek för kyrkor. Fladdermöss kan bli över 30 år gamla, och de återvänder ofta till samma koloni varje år. En koloni kan användas i generationer. Därför är kyrkor ideella. Dom är gamla och står öppet i landskapet så at solljuset värmer upp taket. Det är framför allt vinden i kyrkan (över mittskeppet) och tornet som blir använd.

Varje sommar besöker vi ett antal kyrkor. Vi letar efter ledtrådar som avföring och döda djur som kan ha varit där under lång tid. Om vi hittar mycket spår efter fladdermöss, blir kyrkan besökt igen på kvällen. Då använder vi en batdetektor som gör att vi kan höra fladdermössen när de flyr. Storleken på kolonierna registreras vid att antal djur som lämnar kyrkan på kvällen räknas.


Wermlendska fladdermöss

Wermlendska fladdermöss är ett internt nyhetsbrev till lokallaget. Den distribueras oregelbundet och efter behov och numreras fortlöpande. Den innehåller referaten från aktiviteter och projekten samt översikt över nya aktiviteter. Alla medlemmar av NIFF som är bosatt i Värmland mottar automatisk nyhetsbrevet. Upplaget er varierande då de flesta mottar nyhetsbrevet i elektronisk form (som *.pdf över e-post).


Medlemskap

Alla som är intresserad av fladdermöss kan bli medlem i NIFF. Det förutsätter att personen accepterar NIFF sine stadgar, stödjer organisationens arbete och betalar årskontingenten. Medlemskapet följer kalenderåret och måste avslutas skriftligen. Minimiålder är 11 år (informationen är för akademisk och tråkig för yngre åldrar).
      Du kommer då att bli informerad om aktiviteter, gemensamma utflykter, mottar medlemstidningen Gudnjoloddi och nya broschyrer.
Alla nya medlemmar får häfte Vi studerer flaggermus. Vilken information du får beror på vilken typ av medlemskap.

Mer information om medlemskap kan du hitta här.


Historikk

Fladdermusförening i Wermland startades i 2006.

 

 

Webbsida utan frames? Klicka här


Fladdermusutflykt i Charlottenberg i 2018 organiserad av Fladdermusföreningen i Värmland (NIFF). Foto: Leif Yngve Gjerde.


Fladdermusutflykt i Koppom 15. augusti 2007. Foto: Leif Gjerde.


Sist oppdatert 24. februari 2020


web counter
web counter

besøkende siden 3. februar 2015