Copyright Leif Gjerde (No. 030920-01)

Dagen panlegges. Kassene skal undersøkes, og nye forsøkskasser skal henges opp for testing.
Chris Denyer (fra venstre), Simon Lindholm og Knut Åge Storstad studerer kartet.

The day is being planned. All bat boxes will be checked, and new boxes are to be hung for testing.
Chris Denyer (from left), Simon Lindholm and Knut Åge Storstad studying the map.

Technical data
Photo: Leif Gjerde.
Copyright: Leif Gjerde.
Filename: 030920-01w.jpg
Size: 62 kb
Updated: 25 September 2003