Copyright Leif Gjerde (No. 031116-10)

Simon (midten) sammen med aspirantene.

Simon (middle) with the two trainees.

Technical data
Photo: Leif Gjerde.
Copyright: Leif Gjerde.
Filename: 031116-10w.jpg
Size: 51 kb
Updated: 19 March 2004