Copyright Leif Gjerde (No. 031116-12)

Simon (midten) sammen med aspirantene.

Simon (middle) with the two trainees.

Technical data
Photo: Leif Gjerde.
Copyright: Leif Gjerde.
Filename: 031116-12w.jpg
Size: 67 kb
Updated: 19 March 2004