Copyright Leif Gjerde (No. 040202-16)

Simon på søk etter insekter.

Simon searching for insects.

Technical data
Photo: Leif Gjerde.
Copyright: Leif Gjerde.
Filename: 040202-16w.jpg
Size: 69 kb
Updated: 19 March 2004