Copyright Leif Gjerde (No. 040202-36)

En skjegg-/brandtflaggermus må måles før endelig artsbestemming.

A Myotis mystacinus/brandtii being meashured before positiv identification can be made.

Technical data
Photo: Simon Lindholm.
Copyright: Leif Gjerde.
Filename: 040202-36w.jpg
Size: 77 kb
Updated: 19 March 2004