Copyright Leif Gjerde (No. 040425-13)

Skøyenkassa ble ombygd våren 2004.

Redesigning the American Nursery Box at Skøyen (Oslo), removed on 25 April and returned on 24 May 2004.

Technical data
Photo: Leif Gjerde.
Copyright: Leif Gjerde.
Filename: 040425-13w.jpg
Size: 81 kb
Updated: 4 November 2004