Copyright Leif Gjerde (No. 040524-05)

Skøyenkassa ble ombygd våren 2004.

Redesigning the American Nursery Box at Skøyen (Oslo), removed on 25 April and returned on 24 May 2004.

Technical data
Photo: Leif Gjerde.
Copyright: Leif Gjerde.
Filename: 040524-05w.jpg
Size: 82 kb
Updated: 4 November 2004