Copyright Leif Gjerde (No. 040713-04)

Støren kirke
Midtre Gauldal kommune
Sør-Trøndelag fylke

Technical data
Photo: Leif Gjerde.
Copyright: Leif Gjerde.
Filename: 040713-04w.jpg
Size: 51 kb
Updated: 6 November 2004