Copyright Leif Gjerde (No. 060217-08)

Vinterleir på Jylland (Danmark), 17. - 21. februar
Winter camp on Jylland (Denmark), 19 - 21 February

På Kystlink på vei til Danmark. Selv om vi måtte kjøre til Langesund for å ta denne ferja, var den et betydelig billigere alternativ enn ColorLine og StenaLine.

Technical data
Photo: Leif Gjerde.
Copyright: Leif Gjerde.
Filename: 060217-08w.jpg
Size: 79 kb
Updated: 4 June 2006