Copyright Leif Gjerde (No. 060220-08)

Vinterleir på Jylland (Danmark), 17. - 21. februar
Winter camp on Jylland (Denmark), 19 - 21 February

Børsteflaggermus i Thingbæk kalkmine.

Technical data
Photo: Leif Gjerde.
Copyright: Leif Gjerde.
Filename: 060220-08w.jpg
Size: 94 kb
Updated: 4 June 2006