Norges første funn av flaggermus på ei oljeplattform.
Trollflaggermus på Haltenbanken 2006.
Her vises funnstedet.

Pipistrellus nathusii found for the first time on a Norwegian oil rigg. The location it was found at is marked.

Technical data
Photo: -
Copyright: -
Filename: Flaggermus18-web.jpg
Size: 96 kb
Updated: 2 October 2006

Host
Nordic Chiroptera Information Center or
Nordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)