Copyright Jan Arne Stenløkk (No. Stenlokk01)

Leif undersøker en av kassene

Leif checking one of the bat boxes

Technical data
Photo: Jan Arne Stenløkk.
Copyright: Jan Arne Stenløkk.
Filename: Stenlokk01w.jpg
Size: 166 kb
Updated: 26 March 2004