Copyright Leif Gjerde

Trening med ultralydsdetektor i Frankrike. Flaggermusleir 21. til 25. august 2002.
Leif Gjerde og Ronan Kirsch avbildet.

VI European Bat Detector Workshop 21 - 25 August 2002.
From left: Leif Gjerde and Ronan Kirsch.

Technical data
Photo: Unknown.
Copyright: Leif Gjerde.
Filename: Workshop2002-03w.jpg
Size: 71 kb
Updated: 13 October 2003