Copyright Leif Gjerde

Trening med ultralydsdetektor i Frankrike. Flaggermusleir 21. til 25. august 2002.
Analyser av lydopptak gjort om natta.

VI European Bat Detector Workshop 21 - 25 August 2002.
Analysis of bat sounds recorded the previous night.

Technical data
Photo: Leif Gjerde.
Copyright: Leif Gjerde.
Filename: Workshop2002-04w.jpg
Size: 101 kb
Updated: 13 October 2003