Vises web-side uten "frames"? Click here

 


Velkommen til prosjektet Flaggermus i kirker

Nordre Øyeren Biologiske Stasjon (NØBI) og Nordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF) arbeider med et internaswjonalt prosjekt for å kartlegge flaggermusenes bruk av kirker i Skandinavia. Dette arbeidet ble påbegynt i 1995.

Prosjektets formål er å:

  • kartlegge omfanget av flaggermusenes bruk av kirker
  • undersøke flaggermusenes kriterier for valg av forskjellig type kirker
  • gi informasjon om flaggermusenes bruk av kirker
  • lokalisere kolonier som er egnet for videre studier over flere år

Det er ønskelig å få kartlagt alle faktorer som påvirker flaggermusenes tilstedeværelse både i tårnet og loftet. Det er de faktorene som påvirker varme og lys som er særlig viktig å få kartlagt.

 

 


  Informasjon om flaggermus i kirker
Heftet Flaggermus i kirker ble sist redigert til en ny utgave i 2013, med bl.a. de nye navnene på flaggermus. Den er tilgjengelig på forespørsel fra NIFF.

Forum for flaggermus i kirker
Under den VIII European Bat Research Symposium i Kraków ble det på et møte den 25. august 1999 bestemt å opprette et nettverk/arbeidsgruppe for de som arbeider med flaggermus i hellige bygninger. Arbeidsgruppens hovedmål er å oppdatere hverandre med informasjon om arbeidet i de respektive land. De gir ut et internt nyhetsbrev Templum Chiropterarum. På møtet deltok 21 personer fra 8 land.

 

Driftsmeldinger

18. november 2018
Web-sidene oppdateres med ny sideoppsett (layout).

Siste oppdateringer

27. oktober 2018 (nyheter)
13. oktober 2017 (omtale, egne publikasjoner, engelsk nettverk)Nyheter27. oktober 2018

NIFF åpner for revisjon av Mari kirke og Dalen kapell (Romerike)
Den 6. juli ble det oppdaget ved Mari kirke i Enebakk at mesteparten av trærne i kanten av kirkegården som peker mot golfbanen (vestover) og elva (nordover) var fjernet. Når kirkevergen i Enebakk ble konfrontert med dette, viste det seg at motivasjonen var hovedsakelig å synliggjøre kirken overfor golferne. Mari kirke har hatt en brunlangøre koloni i loft og tårn siden midten av 1990-tallet (eller lengre).
      Videre ble det den 9. oktober oppdaget at alle trær rundt Dalen kapell i Fet var hogd og fjernet. Dette kapellet har også hatt en koloni av brunlangøre i flere tiår.
      Kirkene ligger i henholdsvis Enebakk og Fet kommuner, på hver side av innsjøen Øyeren, rett øst for Oslo. Nå har NIFF åpnet revisjon av de to kirkekontorene for å få belyst hva som har hendt.


 

 

 


15. august 2018

Problemene for Mære kirke tilsynelatende løst
Det har i minst 20 år vært en koloni av flaggermus oppe under taket til kirkeskipet i Mære kirke. Problemet har vært at det ikke finnes noe loft i kirken, og følgelig faller alle ekskrementene direkte ned i kirkerommet. Dette medfører økt renhold. NIFF har besøkt kirken for å gi råd en rekke ganger gjennom årene. Det har også vært arrangert 2 eller 3 møter med de berørte. NIFF har alltid bekostet egne utgifter for å hjelpe menigheten. Imidlertid er våre råd ikke forsøkt fullhjertet, og det har vært liten interesse for å følge opp økonomisk fra kirkekontoret sin side. Kun nåværende og tidligere prest har vist engasjement i dyrene.
      Etter samtale med Kirkevergen i Steinkjer i sommer viste det seg at problemet med fallende ekskrementer er løst. De har rett og slett støvsuget bjelkene i kirkerommet under der flaggermusene har tilhold. Etter dette er det ikke kommet noen klager fra renholdspersonalet. Så det viser seg at brorparten av ekskrementene kommer fra trekk i kirken som medfører at gamle ekskrementer faller ned!