Vises web-side uten "frames"? Klikk her

 

Velkommen til prosjektet Flaggermus i kirker

Nordre Øyeren Biologiske Stasjon (NØBI) og Nordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF) arbeider med et internasjonalt prosjekt for å kartlegge flaggermusenes bruk av kirker i Skandinavia. Dette arbeidet ble påbegynt i 1995.

Prosjektets formål er å:

  ● kartlegge omfanget av flaggermusenes bruk av kirker
  ● undersøke flaggermusenes kriterier for valg av forskjellig type kirker
  ● gi informasjon om flaggermusenes bruk av kirker
  ● lokalisere kolonier som er egnet for videre studier over flere år

Det er ønskelig å få kartlagt alle faktorer som påvirker flaggermusenes tilstedeværelse både i tårnet og loftet. Det er de faktorene som påvirker varme og lys som er særlig viktig å få kartlagt.

 

 


 

Informasjon om flaggermus i kirker
Heftet Flaggermus i kirker ble sist redigert til en ny utgave i 2013, med bl.a. de nye navnene på flaggermus. Den er tilgjengelig på forespørsel fra NIFF.

Forum for flaggermus i kirker
Under den VIII European Bat Research Symposium i Kraków ble det på et møte den 25. august 1999 bestemt å opprette et nettverk/arbeidsgruppe for de som arbeider med flaggermus i hellige bygninger. Arbeidsgruppens hovedmål er å oppdatere hverandre med informasjon om arbeidet i de respektive land. De gir ut et internt nyhetsbrev Templum Chiropterarum. På møtet deltok 21 personer fra 8 land.

 

Driftsmeldinger

Ingen

Siste oppdateringer

21. november 2021 (hovedsiden)Nyheter27. oktober 2018

NIFF åpner for revisjon av Mari kirke og Dalen kapell (Romerike)
Den 6. juli ble det oppdaget ved Mari kirke i Enebakk at mesteparten av trærne i kanten av kirkegården som peker mot golfbanen (vestover) og elva (nordover) var fjernet. Når kirkevergen i Enebakk ble konfrontert med dette, viste det seg at motivasjonen var hovedsakelig å synliggjøre kirken overfor golferne. Mari kirke har hatt en brunlangøre koloni i loft og tårn siden midten av 1990-tallet (eller lengre).
      Videre ble det den 9. oktober oppdaget at alle trær rundt Dalen kapell i Fet var hogd og fjernet. Dette kapellet har også hatt en koloni av brunlangøre i flere tiår.
      Kirkene ligger i henholdsvis Enebakk og Fet kommuner, på hver side av innsjøen Øyeren, rett øst for Oslo. Nå har NIFF åpnet revisjon av de to kirkekontorene for å få belyst hva som har hendt.


 

 

 


15. august 2018

Problemene for Mære kirke tilsynelatende løst
Det har i minst 20 år vært en koloni av flaggermus oppe under taket til kirkeskipet i Mære kirke. Problemet har vært at det ikke finnes noe loft i kirken, og følgelig faller alle ekskrementene direkte ned i kirkerommet. Dette medfører økt renhold. NIFF har besøkt kirken for å gi råd en rekke ganger gjennom årene. Det har også vært arrangert 2 eller 3 møter med de berørte. NIFF har alltid bekostet egne utgifter for å hjelpe menigheten. Imidlertid er våre råd ikke forsøkt fullhjertet, og det har vært liten interesse for å følge opp økonomisk fra kirkekontoret sin side. Kun nåværende og tidligere prest har vist engasjement i dyrene.
      Etter samtale med Kirkevergen i Steinkjer i sommer viste det seg at problemet med fallende ekskrementer er løst. De har rett og slett støvsuget bjelkene i kirkerommet under der flaggermusene har tilhold. Etter dette er det ikke kommet noen klager fra renholdspersonalet. Så det viser seg at brorparten av ekskrementene kommer fra trekk i kirken som medfører at gamle ekskrementer faller ned!