Omtale av prosjektet


Her følger en oversikt over media (aviser, tidsskrifter, årbøker, internett, radio osv) hvor prosjektet er omtalt. Listen er ennå ikke ajour, og vil bli oppdatert fortløpende.

Internett:
KA-forum sin html-utgave, nr. 4, august 2000 (Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon)


Tidsskrifter:

 1. Gjerde, Leif. 1996. Nasjonalt prosjekt om flaggermus i kirker lansert. NØBI Nyhetsbrev 14: 1. ISSN 0804-0583.
 2. Gjerde, Leif. 1998a. Status og utbredelse for flaggermus i Vestfold 1998. Gudnjoloddi 3: 5-15. ISSN 0809-2362.
 3. Gjerde, Leif. 1998b. Problemer og løsninger for flaggermus i Mære kirke i Steinkjer. Gudnjoloddi 3: 16-19. ISSN 0809-2362.
 4. Gjerde, Leif. 1998c. Resultater fra telling av flaggermus ved sommerkolonier i 1998. Gudnjoloddi 3: 37-43. ISSN 0809-2362.

Aviser:

 1. 22. februar 2006, NRK Hedmark og Oppland (nettavis)
 2. 6. mars 2008, Nye Troms (distriktssavis)
 3. 7. mars 2008, Nordlys (regionsavis)
 4. 8. mars 2008, Framtid i Nord (distriktsavis)
 5. 10. mars 2008, NRK Troms (nettavis)
 6. 10. mars 2008, NRK Troms (regionsradio)
 7. 11. mars 2008, Saltenposten (nettavis)
 8. 11. mars 2008, NRK Nordland (nettavis)
 9. 11. mars 2008, NRK Nordland (regionsTV)
 10. 11. mars 2008, Rana Blad (nettavis)
 11. 14. mars 2008, Helgeland Arbeiderblad (lokalavis)
 12. 17. mars 2008, NRK Nordland (regionsradio)
 13. 17. mars 2008, NRK Nordland (nettavis)
 14. mars 2008, Nye Troms (distriktsavis)
 15. mars 2008, Fremover (lokalavis)
 16. mars 2008, Helgeland Arbeiderblad (lokalavis)
 17. mars 2008, Helgeland Arbeiderblad (nettavis)
 18. 20. februar 2014, NRK Sogn og Fjordane (nettavis)

Annet:

 1. Gjerde, Leif. 1995. Status on Norwegian Bats. NØBI Report 15. Nordre Øyeren Biological Station. ISBN 82-90827-11-3.
 2. Gjerde, Leif & Elzbieta Fuszara. 1995. Notes on the distribution of bats (Chiroptera) in Sogn og Fjordane county. NØBI Report 23. Nordre Øyeren Biological Station, 1995. 37 sider. ISBN 82-90827-42-3.

Sist oppdatert 13. oktober 2017