Publikasjoner


Publikasjoner gitt ut av prosjektet siden den startet. Listen er kronologisk:

  1. Flaggermus i kirker. Utgitt av NIFF og NØBI, Lillestrøm 2013. Sjette utgave. 8 sider. Opplag: elektronisk utgave. ISBN 978-82-7905-112-1.
  2. Veiledning for kirketjenere ved registrering av flaggermus i loft og tårn. Utgitt av NIFF og Kirkekonsulenten, Lillestrøm/Asker 2000. Første utgave. Opplag: 1000. ISBN 82-7905-32-9.
  3. Flaggermus i kirker. Utgitt av NIFF, NØBI og Kirkekonsulenten, Lillestrøm/Asker 2007. Femte utgave. Opplag: 500. 8 sider. ISBN 82-7905-084-1.
  4. Undersøkelse av flaggermus i kirker i Sør-Trøndelag. Et bidrag til nasjonalprosjektet ”Flaggermus i kirker”. NIFF Oppdragsrapport 8. Nordisk Informasjonssenter for Flaggermus, Lillestrøm 2009.ISBN 978-82-7905-087-2.
  5. Undersøkelse av flaggermus i kirker i Nord-Trøndelag. Et bidrag til nasjonalprosjektet ”Flaggermus i kirker”. NIFF Oppdragsrapport 9. Nordisk Informasjonssenter for Flaggermus, Lillestrøm 2009.ISBN 978-82-7905-093-3.
  6. Undersøkelse av flaggermus i kirker i Vestfold. Et bidrag til nasjonalprosjektet ”Flaggermus i kirker”. NIFF Oppdragsrapport 10. Nordisk Informasjonssenter for Flaggermus, Lillestrøm 2009.ISBN 978-82-7905-094-0.
  7. Undersøkelse av flaggermus i kirker i Nordland. Et bidrag til nasjonalprosjektet ”Flaggermus i kirker”. NIFF Oppdragsrapport 11. Nordisk Informasjonssenter for Flaggermus, Lillestrøm 2009.ISBN 978-82-7905-095-7.
  8. Undersøkelse av flaggermus i kirker i Troms. Et bidrag til nasjonalprosjektet ”Flaggermus i kirker”. NIFF Oppdragsrapport 12. Nordisk Informasjonssenter for Flaggermus, Lillestrøm 2009.ISBN 978-82-7905-096-0.
  9. Flaggermus i kirker. Utgitt av NIFF og NØBI, Lillestrøm 2013. Sjette utgave. Elektronisk utgave (pdf). 8 sider. ISBN 978-82-7905-112-1.

 

Brosjyrene er gratis og kan bestilles hos NIFF.


Sist oppdatert 13. oktober 2017