Flaggermus i kirker
Et skandinavisk kartleggings- og overvåkingsprosjekt