Copyright Leif Gjerde (No. 20120619-69)Copyright Leif Gjerde (20100716-11)Flaggermus i Leksvik
Forvaltning av verdens nordligste forekomst av skjeggmusøre

 

Nyheter Bakgrunn Historikk Inngrep Tiltak Overvåking & Forskning Publikasjoner FotogalleriNYHETER

 

 

Web-side uten frames? Klikk her
 

Indre Fosen kommune meldt til Politi og Mattilsyn ihht Dyrevelferdsloven ― 11. november 2018
En bekymringsmelding er sendt til Politi og Distriktsveterinær (Mattilsynet) fordi kommunen har planer om å rive Meieriet og "Gammelhandeln" i Handelsbakken, begge på Stadsbygd i Rissa kommune, hvor det kan oppholde seg flaggermus. Dyrevelferdslovens § 5 om Varsling påpeker at «Enhver som har grunn til å tro at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell, skal snarest mulig varsle Mattilsynet eller politiet.»
      En rekke personer i kommunen er kontaktet, men det er saksbehandler Stian Fallrø ved Planavdelingen som tar avgjørelsene i forbindelse inspeksjon av bygningen før riving. NIFF søkte den 26. juni om å undersøke bygningen for flaggermus, og 138 dager senere (4,5 måneder) er svar ennå ikke mottatt. Derfor er også Stortinget ombudsmann i forvaltningen kontaktet for å få fortgang i vårt svar.

      Indre Fosen kommune er tidligere kjent fra kolonien av skjeggmusøre (Myotis mystacinus) som er funnet ved Hoven gml. skole. Her ble få år siden en rekke lover og forskrifter satt til side i forbindelse med forbedringer av riksvegen mellom Vanvikan og Leksvik. All vegetasjon ble fjerne flere hundre meter rundt kolonien, og landskapet endret. Dette er den største faunakriminaliteten som er utført på flaggermus i Norge i nyere tid. En forekomst som har status som verdens nordligste koloni.


 

Bygningen det er registrert utflyvende flaggermus. Foto: Leif Yngve Gjerde.

«Bat Call Reference Library Collection Trip» arrangert i Trøndelag ― 27. oktober 2018
Sist år var det utplassert en detektor som registrerte all inn- og utflyvning fra gamle Hoven skole. Den skulle stå der i 12 måneder for å registrere hvordan den gamle skolen benyttes av flaggermusene gjennom alle sesongene. Prosjektet var et samarbeid mellom Miljøagentene i Indre Fosen og Trøndelag Flaggermusgruppe.
     
Den ble utplassert første gang 12. mars 2017. Fram til 12. mars 2018 har den registrert data fra 270 dager, mens vi mangler data fra 95 dager. Det er særlig vår og sommer som er godt dekket, der registreringer har pågått alle dager mellom 12. mars og 17. juli.
     
Disse dataene vil utgjøre en referanse for når vi sammenligner sesongmessig aktivitet i årene som kommer.


 Deltagere fra turen inspiserer loftet på Hoven. Foto: Leif Yngve Gjerde.

Data fra 2017 benyttes som referanse ― 25. juni 2018
Sist år var det utplassert en detektor som registrerte all inn- og utflyvning fra gamle Hoven skole. Den skulle stå der i 12 måneder for å registrere hvordan den gamle skolen benyttes av flaggermusene gjennom alle sesongene. Prosjektet var et samarbeid mellom Miljøagentene i Indre Fosen og Trøndelag Flaggermusgruppe.
     
Den ble utplassert første gang 12. mars 2017. Fram til 12. mars 2018 har den registrert data fra 270 dager, mens vi mangler data fra 95 dager. Det er særlig vår og sommer som er godt dekket, der registreringer har pågått alle dager mellom 12. mars og 17. juli.
     
Disse dataene vil utgjøre en referanse for når vi sammenligner sesongmessig aktivitet i årene som kommer.


 


 

Kontrollør etterlyses ― 13. april 2018
Vi har behov for å få hjelp til månedlige kontroller av detektoren på Hoven. Det er kun minnekort og 4 AA batterier som skal byttes ut, men denne oppgaven følges opp hvis det skal være noe poeng i å ha detektoren utplassert. De som til nå har hatt denne oppgaven er i behov av hjelp fra en tredje person, da det ikke er alltid at personene har mulighet for å besøke den gamle skolen.
      NIFF har rundt om i Skandinavia utplassert flere detektorer om våren for å overvåke flaggermusenes fenologi, dvs når de begynner å bli aktive om våren og når de siste dyrene er ute om høsten. Vi har manko på 4-5 detektorer, og hvis ikke denne stasjonen kan følges opp tilstrekkelig må den flyttes til der det er større behov.
      Hvis du har mulighet til å hjelpe til, gi beskjed til NIFF sin e-post adresse niff (at) flaggermus.no.


 


 

Naturlige skolesekken ved Vanvikan skole ― 17. oktober 2017
Denne dagen holdt Leif Gjerde fra NIFF foredrag om flaggermus i en dobbeltime på skolen. Det var Ingvild Haga som hadde invitert til foredraget som inneholdt generell informasjon om flaggermus, samt flaggermus i Trøndelag og ved gamle Hoven skole. Foredraget er en del av et prosjekt som skal fokusere på natur i nærmiljøet for 5., 6. og 7. klassene ved Vanvikan skole.


 


 

Grillkveld for miljøagentene ― 26. august 2017
Lørdag kveld var Miljagentene fra Indre Fosen samlet igjen ved gamle Hoven skole. Vi tok en tur inn for å se på flaggermusene, og bekrefte at de fortsatt er der. Etterpå gikk vi ut i påvente av at dyrene skulle fly ut. Vi satte opp et bål rett utenfor skolen på eiendommen til skolen. Her hadde vi snaks og kakao mens vi varmet oss på bålet. Solnedgangen ikveld var rundt kl. 2100. Vi stilte oss utenfor bygningen på nordsiden. Det var her de fleste sist år fløy ut. Nå er det jo kjent at musørene kommer ut når det først begynner å mørkne. Dette er gjerne en stund etter solnedgang. Imidlertid var det overskyet, så vi forventet dem litt tidligere ut enn normalt. Den første kom ut kl. 2117. Vi fikk se dem på nært hold der de sneiet forbi oss på vei ut til sine jaktmarker. De fleste krysset veien, så vi fant en fin plass nedenfor bratthenget. Her kunne vi sitte og se dyrene tydligere mot den lysere himmelen. Dette var en meget god plass å sitte, og deltagerne var i ekstase.


 


Miljagenten griller utenfor gamle Hoven skole. Foto: Leif Yngve Gjerde.

Fenologi-stasjon utplassert ― 26. august 2017
Som kjent har en detektor vært plassert i gamle Hoven skole gjennom hele sesongen for å registrere skjeggmusørenes aktivitet gjennom året. Dog har det vist seg at vi får mindre og dårligere opptak av dyrenes lyder enn ønsket. Derfor måtte vi flytte mikrofonen til hushjørnet med en retning der flere dyr flyr. Vi håper dette skal bedre registreringene.
      Detektoren har fått ferske batterier og registrerer all ultralyd fra solnedgang og de påfølgende tre timene. Detektoren skal kunne gå i rundt to måneder før batteriene må skiftes ut. Nå i slutten av august og hele september vil dyrenes aktivitet suksesivt minke ettersom høsten kommer og det blir kaldere netter. Mer om fenologi-studiene kan leses på våre
fenologi-sider.


 


Leif Olsen flytter på mikrofonen.
Foto: Leif Yngve Gjerde.
 

Miljøagentene engasjerer seg ― 2. mai 2017
Miljøagentene er en nasjonal miljøorganisasjon for barn. De arbeider gjerne med prosjekt som de avslutter med å vise sine resultater via en utstilling. Miljøagentene i Indre Fosen (dekker Leksvik og Rissa kommuner) har besluttet å engasjert seg i flaggermusene i gamle Hoven skole gjennom hele 2017 gjennom Operasjon Flaggermus.
      Arbeidet er omfattende og krever både "krop og sjel" for å få gjennomført de mange oppgavene de ønsker å fullføre. Foreløpig skal de overvåke kolonien ved å samle data fra en ultralydsdetektor som skal gå kontinuerlig å registrere flaggermusenes aktivitet (inn- og utflygning) i kolonien. Denne detektoren ble utplassert søndag 12. mars, og skal registrere fram til neste vår. Ellers er det planer om å besøke kolonien til sommeren for å telle antall unger det er blitt, og det ønskes en nattevandring der vi lytter på flaggermus der de flyr ute i naturen for å jakte insekter. Så det mangler ikke på oppgaver.

Fenologistasjon utplassert på Hoven ― 12. mars 2017
Denne dagen reiste Miljøagentene i Indre Fosen til den gamle skolen på Hoven i Leksvik. Det var Leif Gjerde og Knut Åge Storstad som viste Miljøagentene hvor vanskelig flaggermusene har det ved denne kolonien. Bakkeplaneringer, rydding av vegetasjon og skraping av jord fra fjellknausene var noen av de negative tiltakene vi så på.
Etterpå gikk vi inn på loftet for å se på hvordan flaggermusene bor. Det var ingen dyr å se, sansynligvis fordi det var for tidlig på året. Vinteren var fortsatt på gang utenfor. Men vi utplasserte en ultralydsdetektor som skal registrere hver gang ei flaggermus flyr inn og ut av bygningen. Denne skal registrere kontinuerlig fram til neste senvinter, og Miljøagentene har fått i oppgave å kontrollere detektoren (laste ned data og skifte batterier) en gang i måneden. Resultatene vil bli lagt ut på denne web-siden!

Foredrag om flaggermus i Vanvikan ― 11. mars 2017
Etter forespørsel fra Miljøagentene i Indre Fosen ble det holdt et foredrag i Vanvikan på lørdag kveld. Foredraget var om flaggermus generelt, med mye informasjon om situasjonen og flaggermusene ved gamle Hoven skole.

Fortsatt bebodd koloni ― 10. august 2016
Hoven gamle skole er fortsatt bebodd av flaggermus. Knut Åge Storstad og Leif Gjerde undersøkte loftet der det ble funne både voksne og unger. Utflyvende dyr ble talt igår kveld, og 5 AnaBat Express detektorer ble plassert ut i terrenget rundt for å kartlegge hvilke retninger de flyr for å jakte om kvelden.

Kolonien besøkes i august ― 8. august 2016
Imorgen skal kolonien ved Hoven gml. skole besøkes, og alle utflyvende dyr telles. Det er årets status for verdens nordligste koloni som skal innhentes. Arbeidet er ikke støttet av Leksvik kommunen, Statens vegvesen eller Fylkesmannens miljøvernavdeling. De første to er ansvarlig for hva som har skjedd med kolonien de siste årene, da de er sektormyndighet i forhold til arealendringene rundt skolen.

Opprop i Fosnafolket ― 23. juli 2016
Den 23. juli skriver journalisten Terje Dybvik en fin artikkel om flaggermus på Fosen. Hoven gamle skole i Leksvik nevnes, og det oppfordres folk til å sende inn tips om hvor de observerer flaggermus. I motsetning til forrige artikkel som avisa skrev
9. februar 2014, der ingen kontaktopplysninger ble oppgitt, ble det denne gang oppgitt både telefonnummer og e-post adresse. Samtidig er artikkelen formet som et opprop med tittelen "Ber om tips om flaggermus på Fosen". Det er kommet inn en rekke tips over telefon, SMS og e-post. Ubesvarte henvendelser vil bli svart, og aktuelle observasjoner fulgt opp.

Bok om miljøkriminalitet tar med Leksvik kommune ― 17. oktober 2015
NIFF har 20 års jubileum i 2017. I den forbindelse skal det lages en jubileumsbok som inkluderer de største flaggermusbegivenhetene i Norge på godt og vondt. Hele saken om historikk, politisk prosess og sektormyndigheter skal alle med i forbindelse med overtrampene overfor flaggermuskolonien ved Hoven gml. skole. Hendelsen er den største i Norge siden midten av 1980-tallet da 3000 dvergflaggermus ble gasset ihjel i Forsand med velsignelse fra Fylkesmannens i Rogaland sin Miljøvernavdeling.

Utstyr hentes tilbake 29. juni 2014
Siden desember har det stått en lyddetektor å registrert aktiviteten i kolonien. Intensjonen var at denne skulle gå kontinuerlig i 12 måneder for å gi viktig svar på når gjennom året bygningen brukes av skjeggmusøre. Forutsetningen for dette var at utstyret følges opp annen hver måned. Utstyret var lånt gratis av stiftelsen Norske Naturveiledere med forutsetning om at det brukes effektivt. Detektoren har gått tom for batterier, samtidig som den har vært utilgjengelig for bruk av stiftelsen i over 3 måneder.
      I helgen ble utstyret hentet av stiftelsen. Disse stiller krav om erstatning av ødelagte batterier, og kostnader for henting i Leksvik. Dette er fysiske midler som må hentes fra det bevilgede beløpet fra Fylkesmannen.

Fylkesmannen nedprioriterer Leksvik-prosjektet i 2014 27. juni 2014
Allerede den 15. januar ble det prosjektert et treårig arbeid med å kartlegge og bedre situasjonen for kolonien med skjeggmusøre ved gamle Hoven skole i Leksvik. Arten er rødlistet av myndighetene, og Miljødirektoratet har arten som en av tre i Norge på en liste over ønskede prioriterte arter, dvs ønske om egen forskrift for denne arten for å bevare den i Norge. I tillegg utgjør kolonien i Leksvik den nordligste forekomsten i Norge, og den eneste i Trøndelag.
      Miljøvernavdelingen til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag var ved begynnelsen av året optimistisk og trodde det 100.000 kroner store prosjektet skulle kunne finansieres av flere aktører innenfor norsk forvaltning. Dette inkluderte sektormyndigheter lokalt, regionalt og nasjonalt.
      Over 5 måneder sendere, halvveis i sommersesongen, fikk NIFF tilsagn om midler fra Fylkesmannen. De ga tilsagt om 30.000 kroner. Til sammenligning ga de 50.000 sist år, og dette var så sent på sesongen at de brukte midler utenfor budsjettet. Den overraskende nedprioritering av prosjektet skyldes trolig mangel på ressurser (arbeidstid) hos Fylkesmannen, noe som medfører at de ikke har tid til å prioritere å sette seg inn i saken eller følge den opp over tid.
      Beløpet vil dekke merutgifter forbundet med manglende oppfølging av påbegynt prosjekt på senvinteren. Resten av beløpet vil gå til å dekke innkjøp av to detektorer og reisekostnader i forbindelse med en generell kartlegging av flaggermus i Leksvik sommeren 2014. Til gjengjeld forventes det en dugnadsinnsats fra NIFF tilsvarende 30.000 kroner.

Sendrektighet ødelegger 30. april 2014
I desember 2013 ble det startet opp et treårig program med en totalundersøkelse av kolonien i Leksvik. Fylkesmannens miljøvernavdeling i Nord-Trøndelag ga 50.000 kroner for å komme igang med dette arbeidet som skulle følges opp gjennom tre år. Fylkesmannens miljøvernavdeling, Miljødirektoratet (Direktoratet for naturforvaltning), Statens Vegvesen og Leksvik kommune er ansvarlige sektormyndigheter, og det har vært antatt gode muligheter for at disse kunne støtte prosjektet etter egen evne.
      Leksvik kommune er hovedansvarlig myndighet for kolonien ihht bl.a. Biologisk mangfoldloven, men disse har foreløpig bevilget absolutt ingenting. Dette til tross for at de årlig får rundt 500.000 kroner fra Miljøverndepartementet for fritt å disponere for bl.a. implementering av Biologisk mangfoldloven i sin egen kommune. Statens Vegvesen, som var ansvarlig for ødeleggelse av kolonien, har heller ikke bevilget midler til bevaring eller oppfølging av kolonien. Fylkesmannens miljøvernavdeling har et visst ansvar, og disse bevilget 50.000 kroner for oppfølging høsten/vinteren 2013/2014. NIFF har brukt 70.000 kroner på prosjektet under samme periode, til tross for at vi ikke er ansvarlig for kolonien!
      Et av prosjektene i programmet var å overvåke bruk av kolonien gjennom sesongene (fenologi). Denne var beregnet å gå løpende fra desember 2013 til desember 2014. Manglende oppfølging (sen behandling av søknader) har medført at data ikke har vært samlet de siste 2-3 månedene, samtidig som batterier til en verdi av 1.500 kroner er gått tomme og blitt ødelagt. Mye av arbeidet denne vinteren er derfor tilnærmet verdiløs, og mye av arbeidet må gjennomføres på ny.

Vi trenger tips! 10. februar 2014
Vi trenger tips fra folk som har kjennskap til flaggermus som er observert i bygninger (eneboliger, stabbur, låver, hytter o.l.) eller hule trær. Forespørsler til publikum er lagt ut på kommunens hjemmesider og Leksvik-Informerer. Fosna-Folket skrev en kort artikkel igår.
Alle som har tips kan sende dette til
niff@flaggermus.no

Skolene er viktig del av naturvern ― 21. januar 2014
I disse dager blir skolene i Leksvik kommune besøkt for å innhente tips fra elevene om flaggermus i kommunen. Sommerkoloniene er som oftest i bygninger, og det tar mye tid å finne disse. Elevene har gjerne kjennskap til hva som skjer i nærmiljøet, og erfaringsmessig kommer disse med nyttige tips som kan følges opp.

Overvåking av vinteraktivitet ― 18. desember 2013
Flaggermusenes sesongmessige bruk av skolen skal nå kartlegges. Vi vet lite om når på året huset benyttes, dvs når dyrene ankommer om våren og når de forlater stedet om høsten. I desember ble det plassert ut en passiv detektor som skal registrere all lydaktivitet hver kveld gjennom et helt år. Det er Leif Gjerde, Lea Likozar og Knut Åge Storstad som skal følge opp dette arbeidet.

Overtramp i Leksvik blir verdenskjent - 1. mars 2013
De mange forvaltningsmessige overtramp fra både kommune og vegvesen ble presentert i en konferanse i Berlin som samlet over 300 flaggermusforskere fra hele verden. Det var ved det 3rd International Berlin Bat Meeting hvor NIFF presenterte historikken for hva som har pågått ved skolen på Hoven. NIFF håper nå at forholdet i Leksvik kommune skal løftes opp på et høyere nivå gjennom føringer i Bonn-konvensjonen som Norge har signert. Den europeiske flaggermusavtalen ble implementert i 1994, men Norge har fulgt få av de forpliktelsene vi har gitt til avtalen. Med bakgrunn i Leksvik-skandalen er det nå ønskelig fra NIFF at Norge eksluderes fra denne avtalen pga for dårlig oppfølging.


 


Copyright Leif Gjerde (20170312-11)
Miljøagentene utenfor gml. Hoven skole 12. mars 2017. Foto: Leif Gjerde.

Copyright Leif Gjerde (20170311-125)
Foredrag med Miljøagentene i Vanvikan den 11. mars 2017. Foto: Leif Gjerde.

Copyright Leif Gjerde (20100716-12)
Skjeggmusøre på loftet i gamle Hoven skole. Foto: Leif Gjerde.
 


BAKGRUNN

Idag regnes skjeggmusøre (tidligere kalt skjeggflaggermus) som en truet dyreart i Norge. Direktoratet for naturforvaltning (Artsdatabanken) har oppført den i rødlisten. Nordgrensen for arten i Norge er Trøndelag. Imidlertid er få funn gjort i denne regionen, med forekomster kun i Snillfjord og Leksvik kommuner.
        Kolonien ved Hoven gamle skole i Leksvik utgjør således artens nordgrensen. Denne forekomsten tilhører således en sårbar og marginal bestand. Derfor bør skjøtsel av denne forekomsten ha stor prioritet i forvaltningen. Det er kommunen som sitter med hovedansvaret for arten lokalt.

 


 


Copyright Leif Gjerde (20091117-44)
Foto: Leif Gjerde.

 


HISTORIKK

 

En gammel koloni
Første funn av flaggermus ved skolen nevnes av Edvard Kruken som var elev på skolen i perioden 1938 til 1944. Han husker at flere elever var på loftet, og så en flaggermus som hang i ei bjelke i denne perioden. Ellers er det registrert flaggermus i skolebygningene i begynnelsen av 1960-tallet, ca. 1970, 1992/93, 2003, 2004, 2005, 2007, 2009, 2010 og 2012. (Gjerde & Storstad 2009). De hyppige observasjonen fra og med 2003 skyldes at Nordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF) da oppdaget kolonien. Siden har NIFF fulgt kolonien opp etter beste evne.

        Hovsskolen synes å inneholde begge kjønn, samtidig som den fungerer som en barselstue (ynglekoloni). Dessuten tyder mye på at dyrene benytter bygningene hele året.
 


 

Foto: Leif Gjerde.

 


OVERVÅKING & FORSKNING

Aktivitet ved kolonien
En AnaBat Express produsert av Titley Electronics ble utplassert ved kolonien den 12. mars 2017. Detektoren er plassert slik at den registrerer lyden til dyrene når de flyr inn og ut av bygningen de første 2-3 timene hver kveld. Miljøagentene har planer om å laste ned data og skifte batterier på detektoren hver måned. Resultatene vil bli presentert her. (LG = Leif Gjerde, JW = Jurgen Wegter).

Dato Kommentar Kontrollør Batteriskift Data Analysert
12. mars Utplassert detektor LG
7. mai

Kontroll av logger

JW
27. mai

Kontroll av logger

JW
23. juni

Kontroll av logger

LG
26. august

Flytting av mikrofon

LG
18. oktober Kontroll av logger LG
november Kontroll av logger JW ? ?  
desember Kontroll av logger JW ? ?  
januar Kontroll av logger JW ? ?  
februar Kontroll av logger JW ? ?  
mars Kontroll av logger JW ? ?  

Flaggermusaktivitet

Det viser seg at lasseringen av mikrofonene har vært et problem. Den har stått på langsiden mot sjøen, men det er denne siden det er minst aktivitet av flaggermus. Samtidig har den vært plassert høyt oppe mellom bordene til takskjegget. Dette har medført at mikrofonen ligger i en "skygge" av lyden. Den 26. august plasserte vi mikrofonen på kortsiden mot sør, hvor den åpent for mottak av lyd fra alle retninger. Etter denne omplasseringen har antall lyd-registreringer økt betraktelig.

Mars: Loggstasjon utplassert 13. mars. Ingen musører registrert denne måneden.
April: Logger går tom for batteri 21. april. Ute av drift resten av måneden. Ingen musører registrert fram til 21. april.
Mai: Logger ute av drift fram til og med 6. mai. Batteri skiftet 7. mai. Batteri tomt fra 16. til 27. mai. Musøre registrert kun én dato: 15. mai.
Juni: Logger aktiv hele måneden. Skjeggmusøre registrert 4. og 16. juni.
Juli: Logger ute av drift 18. juli og ut måneden. Skjeggmusøre registrert 11., 15. og 17. juli.
August/september: Logger ute av drift fram til 25. august. Fra 26. august og fram til 29. september, bortimot daglig aktivitet med skjeggmusøre.
Oktober: Tekniske problemer med logger (SD kort låste seg) fører til at den er ute av drift fra 1. oktober til 18. oktober. Nytt formatert kort med nytt program installert.
November: Detektor registrert fra 18. oktober og til 20. november da den gikk tom for batteri.
Mai 2018: Batterier skiftet i siste uke av mai, og detektor i drift igjen.

Hvis du vil lære mer om Miljøagentene, kan du gå på den nasjonale web-siden. Hvis du ønsker å engasjere deg i Miljøagentene i Indre Fosen og Operasjon Flaggermus kan du ta kontakt med Jurgen Wegter; telefon 74 856363.


 

Foto: Leif Gjerde.


Foto: Leif Gjerde.

 LITTERATURLISTE

Publisert litteratur om dyrene ved gamle Hoven skole

Artikler (aviser, web o.l.)

 • Dybvik, Terje. 2016. Ber om tips om flaggermus i Fosen. Fosna-Folket webutgave 23. juli 2016
 • Furuseth, Knut Inge Blix. 2014. Har du sett denne leieboeren i huset? Fosna-Folket webutgave 9. februar 2014
 • Furuseth, Knut Inge Blix. 2012. Flaggermusas venner vil ha kamuflasjenett ved skole. Fosna-Folket webutgave 7. august 2012
 • Anonym. 2012. Frykter for sjelden Fosen-flaggermus. Fosna-Folket webutgave 22. juni 2012.
 • Sandmo, Espen. 2012. Er redd sjeldne flaggermus skal dø ut. NRK Trøndelag webutgave 21. juni 2012
 • Fiskum, Jon Åge. 2012. Frykter for flaggermuskoloni. Trønder-Avisa webutgave 21. juni 2012.
 • Gjerde, Leif Yngve. 2012. Sjelden og truet rødlisteart med nordligste forekomst trues av vegprosjekt i Leksvik kommune. Nordisk Naturforvaltning 2012-07-28. ISSN 1890-4777
 • Fiksum, Jon Åge. 2009. Flaggermus stopper ny veg. Trønder-Avisa webutgave 22. november 2009.

Rapporter

 • Gjerde, Leif & Knut Åge Storstad. 2009. Vurdering for flytting av bygning med koloni av skjeggflaggermus i Leksvik kommune, Nord-Trøndelag. NIFF Oppdragsrapport 13. Nordisk Informasjonssenter for Flaggermus, Lillestrøm 2009. 8 sider. ISBN 978-82-7905-097-1
 • Gjerde, Leif & Knut Åge Storstad. 2010. Skadevurdering av hogst rundt verdens nordligste kjente koloni av skjeggflaggermus i Leksvik kommune, Nord-Trøndelag. NIFF Oppdragsrapport 14. Nordisk Informasjonssenter for Flaggermus, Lillestrøm 2010. 16 sider. ISBN 978-82-7905-098-8.
 • Gjerde, Leif. 2012. Forslag om etterundersøkelse på skjeggflaggermus, langs rv. 755 på Statens vegvesen sin eiendom. NIFF Arbeidsnotat 2, juni 2012. 3 sider. ISBN 978-82-7905-108-4.
 • Gjerde, Leif Yngve. 2013. Fragile colony of Myotis mystacinus, with northernmost occurance, threatened by poor management in road project in Leksvik municipality. Pp. 103, in 3rd International Berlin Bat Meeting: Bats in the Anthropocene. Berlin, Germany, 1st – 3rd of March 2013. Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research (IZW), Berlin 2013. 201 pp. ISBN 978-3-9815637-1-9.

 

En av de mange publikasjonene om flaggermus i Leksvik.

 

FOTOGALLERI

De første åtte bildene åpnes ikke i forstørret utgave (full skjerm). Dette vil bli ordnet senere etterhvert.

Copyright Leif Gjerde (20091117-44) Copyright Leif Gjerde (20100716-12) Copyright Leif Gjerde (20170312-11)
Copyright Leif Gjerde (20170311-125)


 

 


 

Siden opprettet 7. februar 2014
Sist oppdatert 11. november 2018

 

 

Flag Counter