Medlemskap


Medlemsfordeler KontingentØnsker du å bli medlem av NIFF?

Betal kontingenten inn på bangirokonto
1506.86.10661 (Norge)
IBAN nr.: NO31 1506 86 10661

eller skriv til NIFF, Postboks 394, N-2001 Lillestrøm.

Husk å oppgi:

navn, adresse

e-post adresse

fødselsår

medlemstype

evt. telefonnummer.

Mye stoff sendes ut pr. e-post. Det er derfor viktig at vi får denne.


 

Web-side uten frames? Klikk her

Med bakgrunn i den sterkt økende interessen for flaggermus i Norge, ble Norsk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF) startet i mai 1997. Over 200 personer har allerede blitt medlem av organisasjonen, og 8 regionale flaggermusgrupper finnes for Østfold, Romerike, Oslo, Rogaland, Trøndelag, Värmland og Jylland. Romerike flaggermusgruppe er den største med sine 60 personer.

Organisasjonens målsetting er å

 • drive kartlegging og overvåking av flaggermus,

 • arbeide med tiltak for vern av flaggermus og deres miljø,

 • drive med opplysningsrettet virksomhet overfor publikum og forvaltningen.

Personer som er så heldige å ha en koloni i huset sitt eller på hytta kan bli faddere. Medlemskapet er gratis, men en har da ansvaret for koloniens velvære og følger med hvordan den har det fra år til år. Faddere kan notere når kolonien blir tatt i bruk hver vår og når den blir forlatt. De forplikter å telle sin koloni minst en gang hver sommer og konsultere med NIFF når bygninstekniske inngrep som kan påvirke flaggermusene skal gjennomføres.

De fleste som er medlem av NIFF er helt vanlige folk som er nysgjerrig på kunnskap om flaggermus. Rundt 1/4 av medlemmene er skoleungdom og 1/4 er huseiere som har flaggermus hjemme i sitt hus og ønsker å lære om disse spennende dyrene, men det finnes også noen medlemmer som er spesialister på flaggermus og arbeider med disse dyrene nesten daglig.


 

 


Medlemsfordeler

Alle som godtar NIFF sine vedtekter og betaler årskontingenten kan bli medlem. Medlemskapet følger kalenderåret og innebærer at du automatisk blir medlem av en regional flaggermusgruppe der slike finnes. Som medlem får du:

 • medlemstidsskriftet Gudnjoloddi (2 ganger/år) (gjelder ikke e-post, fadder eller ungdomsmedlemskap)
 • nyhetsbrevet Leðrblaka Express (alle med e-post)
 • nyhetsbrev fra din regionale flaggermusgruppe (alle med e-post bosatt i et område som har slike nyhetsbrev)
 • tilbud om felles turer og aktiviteter
 • diverse brosjyrer når slike blir laget (må bestilles, men er gratis)
 • egne medlemssider med eksklusiv stoff

Alle nye medlemmer får heftet Vi studerer flaggermus (36 sider) og vårt medlemshefte (29 sider).


 

 


Kontingent

Av praktiske grunner (informasjonen blir for tung) er minste anbefalte aldersgrense for medlemmer er 11 år. Følgende typer kontingent finnes:

Ungdom (varer i 3 år) kr.    100,-
Ordinært medlemskap (1 år) kr.    100,-
E-post medlem kr.        1,-
Fadder kr.        0,-
Institusjon (støttemedlem) kr.    290,-
Institusjon (abonnement) kr.    300,-
Livsvarig kr. 1.500,-
Livsvarig støttemedlem kr.    310,-
 

 

Betal kontingenten inn på en av bangirokontoene
1506.86.10661 (Norge)
IBAN nr.: NO3115068610661

Husk å oppgi

 • navn, adresse

 • e-post adresse

 • fødselsår

 • medlemstype

 • evt. telefonnummer.


 

 

 


Sist oppdatert 30. juni 2023


web counter
web counter

besøkende siden 17. mai 2011