Har du funnet ei flaggermus?


Forvillede dyr - Skadde dyr - Døde dyr - FlaggermusmottaketAlle flaggermus bør forsøkes returnert til naturen hvis dette er mulig. Hvis dyret på en eller annen måte ikke vil klare seg på egenhånd kan NIFF ta hånd om den. Alle flaggermus som er i forvaring, uansett hvor kort, bør få tilgang til vann. Dette gjøres enklest med en pipette eller en sprøyte (1 eller 2 ml) som fulles med vann. Flaggermusa kan da drikke fra åpningen etterhvert som du dytter vannet ut. Alternativt kan du fukte en finger og gi flaggermusa vann fra dråpen som danner seg på fingertuppen.

Vi får flere henvendelser enn vi klarer å følge opp. Det er bedre å sende e-post enn å ringe da dette sparer oss for mye tid. Hvis du både har ringt og sendt e-post, husk å oppgi ditt telefonnummer i e-posten slik at vi kan knytte denne til telefonnummeret.

For å effektivisere hjelpen:

  1. Oppgi både telefon og e-post adresse.

  2. Hvis du legger igjen en beskjed på telefonsvarer, husk å oppgi ditt nummer (svareren registrerer ikke nummeret)

  3. Oppgi sted (eller adresse) for hvor funnet er gjort (kommune, fylke/län/amt). Ikke bruk nye termer som Viken eller Midtjylland. Slike regioner er for upresise.

  4. Ta gjerne bilde av flaggermusa. Ett forfra der snute og ører vises. Og ett ovenfra der kropp og hode vises. Bilde må være skarpt. I halvparten av tilfellene kan vi bestemme art, og om det er en unge av året.

  5. Ikke send MMS eller SMS. Vår mobil tar ikke MMS, og nummeret er viderekoblet slik at disse meldingene som oftest ikke når fram.

  6. Send bilder som vedlegg på e-post, og skriv hvem den er fra og hva det gjelder.

Vi kan kontaktes på mobiltelefon (+47) 40228817 eller e-post niff#flaggermus.no. Gjerne gjør dette etter at punktene ovenfor er besvart. Blir ikke telefonen besvart, kan vi være opptatt med en annen innringer, eller ikke være tilgjengelig. Hjelpelinjen bemannes etter kapasitet og er ikke vår hovedoppgave. Prøv å ringe igjen litt senere.

Husk at kun dyr som er skadet kan avlives. Alle friske flaggermus skal slippes løs i det fri. Dyrene er fredet i alle europeiske land, også Norden.

 

Web-side uten frames? Klikk her


Foto: Leif Yngve Gjerde.Forvillede dyr

Hvis du oppbevarer flaggermus bør de få stå mørkt. De liker seg ofte i et trangt hjørne. Bruk gjerne en sko eske eller lignende. Pass på at den har masse hull i siden av esken så den har noe å klamre seg fast i.

Voksne
Hvis du har et dyr som har forvillet seg inn kan du lukke opp vinduet på vidt gap, slukke lyset, og lukke dører inn i huset. Den vil da som regel finne veien ut selv. Hvis du har fanget et dyr kan du ta det ut.

Unger
Unger bør fortrinnsvis returneres til sin koloni hvis dette er mulig. er ungen liten kan den gis geitemelk. Er den blitt større kan den gis levende insektlarver som fås kjøpt i dyreforetninger.

.

 


 Skadde dyr

Hvis du finner et skadd dyr kan du selv prøve å rehabilitere den. Dog er ikke dette å anbefale da du bør ha nødvendig kunnskap om arten og mulighet til å finne skaden samt kunne gjøre den frisk igjen. Du kan gjerne ta kontakt med NIFF så vil vi gi råd etter beste evne. Det beste er å ta kontakt med veterinær for å få nærmere informasjon om hva du kan gjøre. Smådyrsklinikker kan også hjelpe, men disse koster. Ikke alle er like seriøse, og forløpig har vi dårlig erfaring med Avivet i Oslo.

.

  Døde dyr

Døde dyr kan legges på sprit, fryses eller tørkes. Dyr som har stått lenge. Døde dyr sendes lettest ved å pakke den inn i en liten eske fylt med toalettpapir.

Vi kan gi råd for rehabilitering av flaggermus. Det er imidlertid viktig at du vet den er skadet. Er det en unge er det viktig at du har prøvd å finne kolonien og forsøkt å returnere den dit. Det kreves mye tid å rehabilitere flaggermus og unger er også meget vanskelig å oppfostre. Hvis de er for unge er overlevelsessjansen meget liten.

.

 


 


Sist oppdatert 4. august 2022


web counter
web counter

besøkende siden 17. mai 2011