Flaggermusmottaket


Skadde flaggermus - Tidligere pasienterVi mottar kun flaggermus som siste utvei, hvis ingen annen mulighet finnes. Vi har i følge Øystein Størkersen ved Direktoratet for naturforvaltning ikke lov til å anmode folk om å sende flaggermus til oss. Dog hvis folk allikvel gjør dette er det ingen lov som forbyr oss å ta imot dyrene. I prinsippet har alle lov til å beholde et vilt dyr for rehabilitering (hvis rehabilitering er mulig) for kortere perioder.

Ved mottak av nye dyr gjennomføres følgende:

  1. Dyret inspiseres for ytre skader
  2. Kondisjon måles ved å veie dyret
  3. Vann gis fra en 2 ml sprøyte
  4. Mat (i form av melormer) gis dyret hvis nødvendig
  5. Melding gis til Fylkesveterinær og kommune

Rutiner ved oppbevaring av dyr:

  1. Dyrene inspiseres daglig (dyr i dvale bare iaktas)
  2. Mat og drikke gis etter behov (avhengig om det er en voksen eller unge, om dyret skal være aktiv eller i dvale)
  3. Mosjon gis hvis nødvendig

Alle flaggermus som mottaket får inn f.o.m. år 2003 gis norrøne navn. Siden 2000 har mottaet fått inn 10 dyr. En av disse døde før de ankom mottaket. I tillegg er det gitt råd til folk som har beholdt flaggermusa selv.
 

 

Web-siden uten frames? Klikk her


Foto: Leif Gjerde.Noen tidligere pasienter

Mottaket har hatt en rekke pasienter gjennom årene. Noen får mer oppmerksomhet enn andre. Her har vi omtale med bilder av enkelte av pasientene. En av våre første var pygmépipistrellen Betty og nordserotine ungen Frank-en-Stein. Siden har vi praktisert med å gi pasientene norrøne navn.

Vi får inn 1-4 dyr i året som oppbevares for rehabilitering eller relokalisering (dyr som våkner opp i boliger/hytter under vinteren). Av praktiske grunner har vi sluttet med å omtale dyrene. Dels fordi det tar mye ekstra tid å omtale dyrene, og dels fordi det motiverer folk til å levere dem inn.
Vi får langt flere telefoner om skadde eller bortkomne dyr i løpet av året enn de vi tar hånd om, og disse hjelpes som hovedregel der de allerede befinner seg.

 


 


Mons

Onsdag 7. november 2001 (kl. 0130) fikk Anita Klemetsrud besøk av ei gråskimlet flaggermus hann som hadde kommet inn gjennom soveromsvinduet. Beskjed ble gitt videre til NIFF hvorpå Leif Gjerde hentet dyret på torsdag kveld. Den hang da i gardinene og var i dvale. Frost denne og neste kveld gjorde at dyret ble holdt i fangenskap fram til lørdag. På lørdag fikk den mat og spiste over 20 melormer i en jafs. Utover lørdagen ble det mildere og på kvelden var temperaturen oppe i 5-6 varmegrader. Dyret ble derfor løslatt utenfor blokka der den ble funnet på Romsås, i påsyn av Klemetsrud samt Maria, Silje, Jeanette og Dennis fra Oslo flaggermusgruppe. Jeanette døpte flaggermusa til Mons siden den hadde vist seg å være en "matmons". Mons fløy nesten med en gang mens vi hørte en annen gråskimlet flaggermus i bakgrunnen. Denne kvelden hørte vi minst tre syngende hanner før Mons ble sluppet, så han var i godt selskap.

 Mons. Foto: Leif Gjerde.


Odin

Odin er en gråskimlet flaggermus hann. Den ble funnet av ettermiddagen 15. februar 2003 i ei kjellerbod på Romsås av Lars Lagesen. Dyret var i god kondisjon. Den kom seg trolig inn gjennom ventilasjonsanlegget. Siden veggene var glatte var det lite trolig at den ville klare å finne veien ut igjen, og ble derfor tatt med til flaggermusmottaket. Den var ikke særlig sulten da den tygget på flere melormer før de ble spyttet ut. Derimot var den tørst. Etter 29 dager ble Odin sluppet løs igjen på Romsås. Dette ble gjort på mandag den 16. mars når lufttemperaturen var 3-4oC.

 


 


Balder

Balder (oppkalt etter en av sønnene til Odin) er ei gråskimlet flaggermus hann. Den ble funnet på Tveita i Oslo den 21. oktober 2003 i en leilighet. Dyret var i god kondisjon, men sulten. Ved første måltid spiste den 27 melormer! Dyret er i god kondisjon og oppbevares i mottaket til utetemperaturen om kvelder blir over 4-5oC. Den vil da bli sluppet fri igjen. Vinteren kom tidlig også i år, men fordi det fortsatt er tidlig på høsten (mildvær kan forekomme helt fram til desember) vil Balder fortsatt ha gode muligheter til å drive sin spillflukt i Groruddalen Øst, og parre seg mange ganger før den slår seg til ro for vinteren.

 Balder. Foto: Leif Gjerde.


Flagge

Ei dvergflaggermus hunn hentet i Porsgrunn 30. oktober 2004. Oppbevart i dvale til slutten av desember da den dessverre døde etter nesten 2 måneder i dvale.

 


 


Loke

Ei gråskimlet flaggermus hann fra Groruddalen i Oslo. Hentet den 3. desember 2005 og oppbevares i dvale. Dyret er i god kondisjon og oppbevares i mottaket til utetemperaturen om kvelder blir over 4-5oC. Den vil da bli sluppet fri igjen.

 

 Loke. Foto: Leif Gjerde.


Sist oppdatert 17. januar 2018


web counter
web counter

besøkende siden 27. desember 2013