Nyheter
Europeisk flaggermusnatt


Aktualiteter - Ekskursjoner - Pressemeldinger - Europeisk flaggermusnatt - Referater

2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010


 

 

Web-side uten frames? Klikk her

Markeringen er en del av en europeisk markering som gjennomføres i en rekke europeiske land hvert år. Arrangementet er anbefalt av Eurobats (som koordinerer arrangementet) til å bli holdt siste helg i august. På dette tidpunktet pleier det å arrangeres internasjonale møter. Dessuten gir de rom for at de enkelte land selv kan bestemme tidspunktet for markeringen etter lokale forhold.

Da det nesten årlig arrangeres internasjonale symposier og møter i slutten av august, er dette generelt et dårlig tidspunkt. Direktoratet for Naturforvaltning (DN), Naturvårdsvärket (Sverige) eller Natur og Skovstyrelsen (Danmark), som er de skandinaviske ansvarsmyndigheter overfor EuroBats, har aldri gitt oss støtte til markeringen. Vi ønsker derfor ikke å støtte opp om denne markeringene for å unngå at ansvarsmyndigheten får kredit for vårt arbeid som de ikke støtter.

Vi har derfor nå valgt å markere en nordisk flaggermusuke i begynnelsen av juni. Formålet med markeringen er å fokusere publikums oppmerksomhet på flaggermus som en sårbar dyregruppe samt skape interesse for disse merkelige skapningene og deres situasjon i Norden. Dette gjøres best ved informasjonskampanjer overfor publikum.

 

 


 

 

 

 


 


Sist oppdatert 27. desember 2013


web counter
web counter

besøkende siden 17. mai 2011