Nordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)
Nordic Chiroptera Information Center
flaggermus.no

Nyheter

Aktualiteter - Ekskursjoner - Pressemeldinger - Europeisk flaggermusnatt - Referater


Europeisk flaggermusnatt 2001

17 og 18 august

2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008


Den 17. og 18. august arrangerte NIFF ei nasjonal flaggermusnatt fordelt på flere steder i Norge. Markeringen er en del av en europeisk flaggermusnatt som arrangeres i en rekke europeiske land hvert år. Arrangementet er anbefalt av Eurobats (som koordinerer arrangementet) til å bli holdt lørdag 25. august. Dog gir de rom for at de enkelte land selv kan bestemme tidspunktet for markeringen etter lokale forhold. Da kronprinsparet skal gifte seg samme helg som den europeiske flaggermusnatta har vi funnet det best å flytte vår markering. Dette fordi vår markering vil få liten effekt hos pressen hvis den arrangeres samme helg som bryllupet. Fra slutten av august er værforholdene ustabile i Midt- og Nord-Norge. Å gjennomføre markeringen senere er derfor uaktuelt. Det ble ved en feiltagelse annonsert til pressen at datoen skal holdes 1. september. Denne datoen gjelder kun for Tromsø. Alle andre arrangement ble holdt fredag 17. og lørdag 18. august.

Vi takker alle for innsatsen og håper vi vil få til noe neste august.

Formålet med den europeisk flaggermusnatt er å fokusere publikums oppmerksomhet på flaggermus som en sårbar dyregruppe samt skape interesse for disse merkelige skapningene.

Dagene ble derfor markert ved flere tiltak:

SAMARBEIDENDE ORGANISASJONER/INSTITUSJONER

Eurobats, Direktoratet for naturforvaltning, Naturinformasjonssenter Nordre Øyeren, Østensjøvannets Venner, Nordre Øyeren Biologiske Stasjon, Naturvernforbundet i Eid, Tromsø museum.

MEDIADEKNING

Annonsering om turen ble sendt ut mandag før helga arrangementene skulle holdes. Dette fordi vi så sent som søndag 11/8 fikk endelig bekreftet den siste turen. Infomateriell og postere ble så trykt på mandag 12. august og distribuert dagen etter. Dette gjorde sitt til at melding om arrangementene kom for sent til endel sentrale store aviser og distriktsavdelinger hos NRK.

Omhandler arrangement Avis Type avis  Dato Opplag Lesere Artikkelstør
-relse (cm2)
Alle Nationen Nasjonal 18/8 17.372 92.000 194
  NTB Avisbyrå 17/8 - 1.000  
Romerike Indre Akershus Blad Lokal 15/8 6.757 18.000 140
  Akershus Arbeiderblad
Romerikes Blad
Distrikt 17/8 39.001 98.000 49
Oslo Aftenposten Nasjonal 17/8      
  Nordstrands Avis Lokal 17/8 5.757 8.901 162
  Arbeiderbladet Distrikt 18/8 38.239 163.000 52
Arendal Aust-Agder Blad Lokal 16/8 3.668 8.000 32
  Fædrelandsvennen Distrikt 17/8 46.185 112.000 24
  Fædrelandsvennen Distrikt 18/8 46.185 112.000 30
Stavanger Stavanger Aftenblad Distrikt 18/8 73.221 180.000 38
Nordfjordeid Fjordabladet Lokal 16/8 2.908 8.000 284
  Fjordenes Tidende Lokal 17/8 6.590 18.000 63
  Fjordabladet Lokal 21/8 2.908 8.000 19
  Fjordabladet Lokal 21/8 2.908 8.000 580
  Fjordenes Tidende Lokal 22/8 6.590 18.000 837
Trondhjem Adresseavisa Distrikt        
Verdal Trønder-Avisa Distrikt        
  Verdalingen Lokal        
Generelt Varden Distrikt 18/8 31.389 86.000 30
  Hamar Arbeiderblad Distrikt 18/8 28.765 77.000 29
  ? aviser     ? ?  

Hjemmesider på Internett med annonsering eller omtale av begivenhetene

www.eurobats.org
oslopuls.no
www.fetsundlenser.no
www.fet.kommune.no
www.stavanger.kommune.no
www.trollheimsporten.no
www.trondheim.com
nof.no?

 

KOSTNADER
Den europeiske flaggermusnatta blir koordinert av Eurobats i Bonn som er sekretariatet til den europeiske flaggermusavtalen. Norge har signert avtalen og Direktoratet for naturforvaltning har også sagt seg villig til å gjennomføre markeringen i Norge. Til tross for dette fikk NIFF støtte fra DN til kun å gjennomføre markeringen i Oslo.
Følgende utgifter har vært i forbindelse med markeringen (kun fysiske kostnader medregnet):
Reisegodtgjørelser (bil, buss, tog, drosje) (HG: 498,-; KB 392,-)

Nedenfor følger en oversikt over arrangementene slik de ble annonsert:

Sted  

Detaljer  

Kontaktperson

Romerike Fredag 17. august: Foredrag på Naturinfosenteret Nordre Øyeren, kl. 2000.
Ekskursjon ved Fetsund lenser kl. 2100.
Fremmøte for begge arrangement ved Naturinfosenteret ved Fetsund lenser.
Arrangører:
Romerike flaggermusgruppe og
Naturinfosenteret
www.fetsundlenser.no
Leif Gjerde
niff@flaggermus.no
Tlf.: 922 10800
Oslo Lørdag 18. august: Ekskursjon rundt Østensjøvannet. Frammøte ved broa i sørenden kl. 2130.
Arrangører:
Oslo flaggermusgruppe og
Østensjøvannets Venner www.ostensjovannet.no.
Leif Gjerde
niff@flaggermus.no
Tlf.: 922 10800
Amund Kveim
post@ostensjovannet.no
Tlf.: 22 2743 86 (priv.)
Arendal Fredag 17. august: Ekskursjon kl. 2200. Møtested ved P-plassen til Bomuldsfabriken i Arendal by (Oddenveien).
Arrangør:
NIFF
Harald Gjerde
Tlf.: 922 10800
Stavanger Fredag 17. august: Ekskursjon kl. 2130. Møtested ved inngangen til Rogaland Kunstmuseum ved Mosvatnet.
Arrangør: Rogaland flaggermusgruppe
Kenneth Brun-Olsen
Tlf.: 986 80175
Sogn & Fjordane Lørdag 18. august: Ekskursjon til Gjellesetra, kl. 1400. Nattevandringen tar til 2130.
Arrangører:
Sogn & Fjordane flaggermusgruppe og
Naturvernforbundet i Eid.
Johannes Anonby
johannes.anonby@fm-sf.stat.no
Tlf.: 76 55148 (a),
913 44423 (p)
Trondhjem Fredag 17. august: Ekskursjon ved Nidelva. Frammøte på Hadrians plass mellom Nidarosdomen og Elgeseterbrua. kl. 2200.
Arrangør: Trøndelag flaggermusgruppe.
Knut Åge Storstad
Tlf.: 73 516980 eller
950 83392
knutsto@stud.ntnu.no
Verdal Lørdag 18. august: Ekskursjon til Stiklestad. Fremmøte ved kulturhuset kl. 2200.
Arrangør: Trøndelag flaggermusgruppe.
Knut Åge Storstad
Tlf.: 73 516980
knutsto@stud.ntnu.no
Tromsø Ekskursjon: Frammøte ved Rundhaug Hotel i Målselv (Troms) 1. september kl. 2000.
Arrangører:
Nordnorske flaggermusgruppe og
Tromsø museum
Karl Frafjord
Tlf.: 916 08948
karlf@imv.uit.no

Sist oppdatert 7. juli 2013