Nordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)
Nordic Chiroptera Information Center
flaggermus.no

Nyheter

Aktualiteter - Ekskursjoner - Pressemeldinger - Europeisk flaggermusnatt - Referater


Europeisk flaggermusnatt 2002

9. - 10. august

2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008


Den 9. og 10. august arrangerer NIFF ei nasjonal flaggermusnatt fordelt på flere steder i Norge. Markeringen er en del av en europeisk flaggermusnatt som arrangeres i en rekke europeiske land hvert år. Arrangementet er anbefalt av Eurobats (som koordinerer arrangementet) til å bli holdt siste helg i august. Dog gir de rom for at de enkelte land selv kan bestemme tidspunktet for markeringen etter lokale forhold. De to siste ukene i august arrangeres det en europeisk samling for folk som arbeider med flaggermus. Dette betyr at en stor del av de aktuelle personene både i Norge og andre europeiske land ikke har anledning til å delta på en slik markering på det tidspunktet som anbefales. Fra slutten av august er dessuten værforholdene ustabile i Midt- og Nord-Norge. Å gjennomføre markeringen senere er derfor uaktuelt.

Formålet med den europeisk flaggermusnatt er å fokusere publikums oppmerksomhet på flaggermus som en sårbar dyregruppe samt skape interesse for disse merkelige skapningene.

Vi takker alle for innsatsen og håper vi vil få til noe neste august.

Dagene ble derfor markert ved flere tiltak:


REFERAT FRA TURENE

Fetsund lenser (Romerike), 9. august
Kvelden startet med et forsinket foredrag kl. 2020. De litt over 20 fremmøte fikk se over 50 lysbilder, høre på flaggermuslyder, samt musikk sammensatt av flaggermuslyder. Foredraget var ferdig 2125.
Nattevandringen tok til 2145. Turen gikk fra Naturinfosenteret, langs Glomma til Fet båtforening. Sola gikk ned 2127 og det var klar himmel. De første flaggermusene ble sett ca. kl. 2155. Dette var tre pendlende dyr som i tur kom flyvende raskt forbi oss over stien. En av disse ble bestemt til dvergflaggermus. Først 2158 ble de første jaktende dyrene sett og det var nå mulig å se dyrene på nært hold. Dette var 3 nordisk flaggermus. Samme art ble sett en rekke ganger mens vi beveget oss tilbake til Naturinfosenteret. Tilbake ved senteret gikk vi ut på en odde slik at vi kunne søke etter vannflaggermusa idet den jakter over Glomma. Det ble ingen vannflaggermus, men forsøket ble belønnet med to brunflaggermus som tre ganger dukket opp der de jaktet i stor høyde. Deltagerne kunne tydelig høre de tofrekvente lydene. Turen ble avsluttet 2320. En person meldte seg inn i NIFF, og to deltagere bosatt i Oslo ønsket å være med på turen ved Østensjøvannet i morgen. Turen ble arrangert av Romerike flaggermusgruppe og Nordre Øyeren Naturinformasjonssenter.

Østensjøvannet (Oslo), 10. august
Frammøte ved bru i sørenden av vannet kl. 2130. I alt hadde 11 personer (lederen inkludert) møtt fram. Fem av disse var i ungdomsalder. Første flaggermus ble observert 2208 over gresslettene vest for vannet. Denne ble observert på nært hold i det den flere ganger stupte nesten helt ned til bakken. Turlederen hadde aldri sett denne arten (brunflaggermus) på så nært hold i Norge tidligere. Det var dessuten ikke blitt helt mørkt så alle fikk se dyret godt. I alt ble 19+ nordisk flaggermus og 4 brunflaggermus observert. En relativt artsfattig kveld da vi forventet å høre også dverg- og vannflaggermus. Turen gikk rundt hele vannet og ble avsluttet 2320. ett nytt medlem ble vervet på turen. Arrangør var Oslo flaggermusgruppe og Østensjøvannets Venner.

Damtjern, Lier (Buskerud), 10. august
Turen tok til kl. 2145. To voksne, tre barn og turleder (Harald Gjerde) var til stede. Det ble observert 2 vannflaggermus og en nordisk flaggermus. Turen ble avsluttet 2315.

Mosvatnet (Stavanger), 9. august
Til tross for kunngjøring i flere lokale aviser var det kun turleder Kennet Bruun-Olsen som møtte fram ved Kunstmuseet kl. 2130. En reporter og fotograf fra Stavanger Aftenblad møtte opp for å skrive om turen. Årsaken til hvorfor folk er så lite interessert i flaggermus i denne landsdelen er et mysterium. 8-10 nordisk flaggermus. Turen varte i ca. en time.

Nidelva (Tronhjem), fredag 17. august
Turleder Knut Åge Storstad møtte fra kl. 2200. Sist år hadde det møtt fram 7 personer på turen, men det virker som årets arrangement ikke falt i smak. Ingen fremmøtte gjorde sitt til at turen ble avlyst. Alle lokalaviser ble varslet, men praksisen for hva de annonserer av kulturelle aktiviteter er varierende. Hvis de to sentrale avisene Adresseavisa og Byavisa ikke annonserte om turen, vil dette forklare hvorfor ingen møtte fram.


SAMARBEIDENDE ORGANISASJONER/INSTITUSJONER

Eurobats, Direktoratet for naturforvaltning, Naturinformasjonssenter Nordre Øyeren, Østensjøvannets Venner, Nordre Øyeren Biologiske Stasjon.


MEDIADEKNING

Annonsering om turen ble sendt ut mandag før helga arrangementene skulle holdes. Dette fordi vi så sent som søndag 11/8 fikk endelig bekreftet den siste turen. Infomateriell og postere ble så trykt på mandag 12. august og distribuert dagen etter. Dette gjorde sitt til at melding om arrangementene kom for sent til endel sentrale store aviser og distriktsavdelinger hos NRK.

Omhandler arrangement Avis Type avis  Dato Opplag Lesere Artikkelstør
-relse (cm2)
Alle Nationen Nasjonal   17.372 92.000 194
  NTB Avisbyrå   - 1.000  
Romerike Indre Akershus Blad Lokal   6.757 18.000 140
  Akershus Arbeiderblad
Romerikes Blad
Distrikt   39.001 98.000 49
Oslo Aftenposten Nasjonal        
  Nordstrands Avis Lokal   5.757 8.901 162
  Arbeiderbladet Distrikt   38.239 163.000 52
Buskerud Drammens Tidende Distrikt        
Stavanger Stavanger Aftenblad Distrikt   73.221 180.000 38
Trondhjem Adresseavisa Distrikt        
Generelt Varden Distrikt   31.389 86.000 30
  Hamar Arbeiderblad Distrikt   28.765 77.000 29
  ? aviser     ? ?  

Hjemmesider på Internett med annonsering eller omtale av begivenhetene

www.eurobats.org
oslopuls.no
www.fetsundlenser.no
www.fet.kommune.no


KOSTNADER
Den europeiske flaggermusnatta blir koordinert av Eurobats i Bonn som er sekretariatet til den europeiske flaggermusavtalen. Norge har signert avtalen og Direktoratet for naturforvaltning har også sagt seg villig til å gjennomføre markeringen i Norge. Til tross for dette fikk ikke NIFF støtte fra DN for år 2002.


Sist oppdatert 7. juli 2013