Nordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)
Nordic Chiroptera Information Center
flaggermus.no

Nyheter

Aktualiteter - Ekskursjoner - Pressemeldinger - Europeisk flaggermusnatt - Referater


Europeisk flaggermusuke 2004

3. - 12. september (uke 37)

2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008


Den 3. til 12. september arrangerte NIFF ei norsk flaggermusuke fordelt på flere steder i Norge. Markeringen er en del av en europeisk markering som gjennomføres i en rekke europeiske land hvert år. Arrangementet er anbefalt av Eurobats (som koordinerer arrangementet) til å bli holdt siste helg i august. Dog gir de rom for at de enkelte land selv kan bestemme tidspunktet for markeringen etter lokale forhold.


Bakgrunn

Formålet med den europeisk flaggermusnatt er å fokusere publikums oppmerksomhet på flaggermus som en sårbar dyregruppe samt skape interesse for disse merkelige skapningene.

Dagene ble markert ved flere tiltak:

Den europeiske flaggermusnatta var opprinnelig et initiativ fra Chiroptera Information Center ved Universitetet i Kraków (Polen). I dag er det sekretariatet til den europeiske flaggermusavtalen (EuroBats) som koordinerer markeringen. Direktoratet for naturforvaltning (DN) i Trondhjem er ansvarlig myndighet i Norge som har forpliktet seg til å markeringen. Allikevel ble det ikke bevilget noen midler for gjennomføringen av arrangementet i Norge i 2003! Kostnadene har derfor NIFF måtte dekke selv.


Gjennomføring 2004

Friluftslivets uke
Uke 37 var Friluftslivets uke som organiseres av Friluftslivets Fellesorganisasjon. Åpningen av uken ble gjort på søndag 5. september av miljøvernminister Knut Arild Hareide, samtidig som Friluftslivet År 2005 ble lansert. Miljøvernministeren nevnte også flaggermusturen som NIFF hadde ved Sognsvann kvelden før.

Ny bildeserie

Mediadekning
Kommentator Karhrine Aspaas i Aftenposten ga en knallgod skildring av vårt arrangement ved Sognsvann. Under spalten "Mellom Oss" har hun brukt overskriften "flaggermus.no". Artikkelen kom i Aftenposten tirsdag 7. september, samt deres nettutgave samme dag. Hvis du vil lese artikkelen klikk her.
Adventure World Online ga også forhåndsomtale av prosjektet på sin hjemmeside www.adventureworld.no.
Magnus og Simon var på NRKs ungdomsprogram Guru (se bildene nedenfor). Referat kommer senere.
   


Skoleforedrag (Østfold, Hedmark, Oppland, Akershus, Oslo, Bukserud)
Foredrag ble holdt for alle elevene, fordelt på over 30 klasser og 7 skoler i Oppland, Oslo, Akershus og Vestfold. Alle foredrag ble holdt på grunnskolen fra 1. til 10. klasse. Størst prioritet ble gitt til klassetrinnene 5., 6. og 7. hvor elevene er fra 10 til 12 år. Utstoppede dyr, flaggermuskasser, fotografier, lysbilder og lyd ble vist/demonstrert. Alle fikk med seg folderen "Flaggermus" hvor det står generelt om flaggermus.


Tur på Austmarka i Kongsvinger (Hedmark), 14. september 2004
Referat følger senere.


Tur på Skrytten i Lunner (Oppland), onsdag 8. september 2004
Denne kvelden spilte Norge-Hviterussland på Ullevål stadion kl. 2000. At fotball skulle spille en sentral rolle overfor våre turer var noe vi aldri drømte om. I hvertfall ikke i denne omfang. En lærer fra Grua skole ringte og advarte oss om at det kanskje ville komme få personer. Hele ? elever med foreldre var invitert. Normalt ville det ha møtt opp ?. Med foredrag kl. 1930 og tur kl. 2100, kolliderte dette totalt med fotballseerne. Ingen møtte opp til foredraget som skulle være i Hadeland Bergverksmuseum på Bråten, og kun 6 personer deltok på turen (2 foreldre, 3 barn og turleder).
Litt forsinket startet turen kl. 2130 ved Stryken stasjon. Vi gikk til broa over Harestuvannet hvor vi fikk se vår første vannflaggermus kl. 2136. Vi gikk videre til bommen hvor grusveien inn til Nordmarka starter. Tilbake ved broa hadde aktiviteten økt, og 3-5 vannflaggermus ble observert på nært hold. Det var blå himmel og rimelig kaldt. Dette kan være årsaken til at vi ikke så noen andre arter. Tidligere er både nordisk flaggermus og skjegg-/brandtflaggermus observert her. Turen varte i 1 time og 6 minutter, og ble avsluttet kl. 2238. Vi hadde i alt spassert 1,3 kilometer.


Flaggermustur ved Sognsvann (Oslo), 4. september 2004
Over 30 personer hadde møtt fram på parkeringsplassen til  Teknisk  museum kl. 2100. En gruppe hadde lest om turen i Aftenposten, en annen hadde funnet info på NIFFs hjemmesider, men de aller fleste hadde lest om turen i Oslo Puls. Turen tok til noen minutter forsinket kl. 2110. Solnedgang var ca. 2030, så det var ikke helt overraskende at vannflaggermusene allerede hadde begynt å jakte langs Akerselva når vi kom ned til vannkanten kl. 2118. Nesten 120 meter lengre oppstrøms, rett nedenfor demningen med sti på, talte vi 5-6 vannflaggermus som jaktet innenfor et lite område.
Lengden på hele turen var 1,7 km og turen ble avsluttet 2230.  Leif Gjerde var turleder, assistert av Chris Denyer og Simon Lindholm.

 
  
 


Tur til Østensjøvannet (Oslo), mandag 6, september 2004
I kveld var klasse 6A fra Østensjø skole på flaggermustur. I alt hadde det møtt fram 25 personer (13 elever, 1 søsken, 9 foreldre, frøken og turleder) på skolen kl. 2030. Turen tok til 2045 og vi gikk til langs stien på sør og østsiden av vannet via toppen av Tallberget. Kveldens første  flyvende skapning var ei nordisk flaggermus som ble sett kl. 2056. Dyrene hadde nok vært ute en stund da solnedgang var allerede kl. 2007. Vi gikk fram til skogkanten på sørsiden av skogen ved Tallberget. Over stien, mellom jordet, skogen og sumpen var det vi fant de fleste flaggermusene. Hele 4-8 nordisk flaggermus ble observert her. Hele turen var på 3,5 km og vi fikk se 9-11 nordisk flaggermus, samt høre 1-2 brunflaggermus. Turen ble avsluttet kl. 2218.


Tur til Østensjøvannet (Oslo), tirsdag 7, september 2004
Kl. 2104 startet vi ekskursjonen med alle 6. klassene ved Abildsø skole. Hele 31 elever, 16 voksne, 4 søsken, frøken og turleder hadde møtt opp. I alt 53 personer. Vi gikk langs veien til snupløassen i enden av ?veien. Her fikk vi høre og se turens første flaggermus. Klokken var da 2117 og vi så 2-3 nordisk flaggermus jakte rundt hvite gatelys. Vi gikk ned til vannet i håp om å høre både vann- og dvergflaggermus, uten at disse ble hørt. Vi fikk dog høre brunflaggermus, en art som ikke observeres på hver tur ved vannet. I alt ble 8-12 nordisk flaggermus og 2-3 brunflaggermus observert. Turen ble avsluttet kl. 2212.


Tur til Østensjøvannet (Oslo), fredag 10, september 2004
Tilbud hadde gått til 6. klasse ved Manglerud skole, samt medlemmer av Oslo flaggermusgruppe. Fredag er normalt en dag skolene unngår da mange ikke ønsker å delta på kveldsarrangemang denne dagen. Derfor gikk tilbudet ut til alle tre 6-klassene. Vi antok at i det minste noen vil møte opp. Den gang ei. Kl. 2100 hadde ingen fra 6. klasse møtt opp på skolen. Dog hadde Åsmund Skaalerud, Kolbjørn Nilsen, Agnete Sommerset og Leif Gjerde (tur leder) mødt fram. Dette er alle medlemmer av Oslo flaggermusgruppe.
Vi begynte turen vår kl. 2115 (21 minutter etter solnedgang). Vi gikk på østsiden av vannet fra Tallberget og ned til området ved gressbanene. Vår første flaggermus ble ei nordisk som ble registrert kl. 2119. Nede ved vannet, litt sør for kanalen med den lille gangbroa. Her fant vi et fint sted inntil vannkanten hvor en dvergflaggermus, to vannflaggermus, en nordisk flaggermus og en brunflaggermus ble hørt med gjevne mellomrom. At dyrene passerte gjevnlig og kunne høres sterkt og på nært hold før de forsvant ga meget gode observasjonsforhold, og vekslingen mellom artene var god for de som ønsket å lære flaggermuslydene. Dvergflaggermusa ble dessuten også hørt med territorielyd, noe som er sjelden å høre i Oslo-området. Over 40 minutter sto vi på nøyaktig samme sted med stadig nye impulser.
Turen ble avsluttet kl. 2305, etter at vi hadde gått 2,8 km og i 1 time og 50 minutter. Det hadde vært skyfritt under hele turen. I alt hadde dette vært en lærerik tur, med en sjelden anledning til å høre fire arter på nært hold i lengre tid. Totalt observerte vi 7 nordisk flaggermus, 1-3 brunflaggermus (7 observasjoner), 2 vannflaggermus, 3 ubestemte musøre og 1 dvergflaggermus.


Tur og foredrag på Bjørkelangen (Akershus), lørdag 11. september 2004
I forbindelse med "den store bokjakten" ble alle 1. klassinger i Aurskog og Høland kommuner invitert til foredrag og tur ved Bjørkelangen folkebibliotek.
Foredraget startet kl. 1930. Hele 54 barn og 45 voksne hadde møtt fram i tillegg til foredragsholder Leif Gjerde. Dette er nøyaktig 100 personer! Noen mente å ha talt fler enn dette også.
Gjerde viste lysbilder. Alle fikk 3-6 ekskrementer i hånda med flaggermusbæsj. Det ble ikke fortalt hva dette var før alle hadde prøvd å klemme på dem. Flaggermusekskrementer er porøse, og i motsetning til muselort, smuldrer opp til pulver når du klemmer på dem. Mye protester og reaksjoner, men da var det for sent. De fleste prøvde før de viste hva det var. Det ble også vist fram en utstoppet sørflaggermus som Leif hadde som pynt, festet til skjorta. To mimifiserte flaggermus ble også vist fram. Disse var en nordisk flaggermus fra et loft i Fet, samt en stor musøre fra et skoleloft i Polen. Også ei flaggermuskasse ble vist fram, og 1. klassingene hadde massevis av spørsmål.
Etter 45 minutter med foredrag tok vi en pause. Folk fikk låne bøker i biblioteket, og Gjerde hadde tatt med en rekke fag- og skjønnlitterære bøker om flaggermus som ble utstilt på et bord.
Klokka 2040 samlet alle seg utenfor biblioteket for å gå på tur i håp om å se/høre flaggermus. Solnedgang var 1948 så det var allerede blitt mørkt. Vi gikk langs hovedveien bort til elva. På motsatt side av veien var det flere hvite gatelys. Vår første flaggermus ble hørt kl. 2046. Det var en nordisk flaggermus som ble hørt svakt i retning av ei gatelys. Vi gikk så videre til gangbroen bak jernbanestasjonen. Her var det lite aktivitet og vannflaggermus ble hørt to ganger. Den fløy forbi under brua vi stod på, så ikke alle fikk se den de to korte øyeblikkene den var der. Også ei nordisk flaggermus ble hørt en kort periode. Gruppen begynte å løse seg opp da vi fikk se få dyr, og det ble sent for 1. klassingene. På tilbaketuren var det mer liv ved gatelysene, og vi hørte konstant en og to nordisk flaggermus. De fløy mellom gatelysene på langs av veien da lydene varierte mellom å være meget sterke og nesten borte. Her ble også ei flaggermus med frekvensen 25-26 kHz hørt. Dette var enten ei gråskimlet flaggermus eller brunflaggermus. Hele turen varte i nøyaktig en time  og da var det bare en håndfull personer tilbake. Totalt var turen på 2,5 km.


Flaggermustur på Marinen i Trondhjem (Sør-Trøndelag), mandag 6. september 2004
Mandag 6/9 kl 20 holdt Knut Åge Storstad foredrag med bilder og flaggermuslyd på Zuhmhuset/Vitenskapsmuseet i Trondheim. Det regnet intenst hele etermiddagen, og kun 2 personer møtte opp. Etter foredraget (kl. 2100)søkte vi langs Nidelva fra vitenskapsmuseet til Marinen/Nidarosdomen. Det regnet lett under turen. ellers vindstille og 9 grader. Turen ble avsluttet kl. 2150. Ingen flaggermus ble hørt.


Foredrag i Verdal (Nord-Trøndelag), 9. september 2004
Torsdag 9. september kl. 1130-1215 holdt Knut Åge Storstad foredrag om flaggermus for 6. klasse på Stiklestad skole i Verdal kommune. Bilder av flaggermus ble vist og flaggermuslyder ble spillt til foredraget. De 27 elevene fikk også tildelt generell informasjon om flaggermus. Flere av jentene i klassen kunne fortelle om flaggermus hjemme i huset, i nabohus eller flygende ute om kveldene. Etter foredrag ble plakat for internasjonal flaggermusnatt hengt opp på skolen.
Knut Åge Storstad


Flaggermustur på Stiklestad i Verdal (Nord-Trøndelag), torsdag 9. september 2004
Torsdag 9. september arrangerte Knut Åge Storstad flaggermustur for 6. klasse på Stiklestad skole i Verdal. Hele 22 elever og 15 foreldre hadde møtt opp på skolen til tur kl. 2100. To detektorer (Pettersson D-100 og D-230) ble innstilt på 30 KHz og fordelt mellom elevene. Ca kl 2110 ble de første nordflaggermusa hørt i få sekunder ved gatelykt mellom skolen og Stiklestad museum. Vi gikk via parkeringsplassen til kulturhuset og videre til museumsområdet. Flere nordflaggermus ble hørt enkeltvis og kun i få sekunder. Noen korte perioder var detektorene også innstilt på 45 KHz. Ca kl 2045 ble 1-2 Myotis ubestemt observert i få sekunder på grusvei mellom museet og Stiklestad kirke. Ca kl 21 ble 1 nordflaggermus funnet jaktende mellom gatelykter og bjørketrær ved Stiklestad kirke. Elevene fikk stå der og høre på den ene flaggermusa, mens de vekslet på å holde detektorene. Turen ble avsluttet på samme sted kl 2130. Da var mange av turdeltakerne trette. Totalt ble 10-15 observasjoner gjort av nordflaggermus, de fleste ved gatelykter, men også sporadiske funn mellom større bjørketrær. Det var vindstille og skyet under hele turen. Temperatur ved slutten av tur var 11 grader Celsius.
Knut Åge Storstad.

 


Sist oppdatert 7. juli 2013